Beiratkozás, szabályzat

Kérjük, hogy tanulmányozzák az online felvételi útmutatót az alábbi elérhetőségen: online felvételi útmutató alapképzésre

Felvételi szabályzat

BBTE 2020-as felvételi szabályzata

Felvételi szabályzat melléklete – COVID 19

Melléklet a 2020-as felvételi szabályzathoz – Alapképzés

 

Felvételi – alapképzés

A beiratkozás megkönnyítése érdekében kérjük töltse ki az online beiratkozási adatlapot az alábbi linken: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Beiratkozás időpontja: 2020. március 1.- 2020. július 15.

Az online beiratkozási adatlapot azok a jelentkezők is ki kell töltsék, akik az Apáthy István Tantárgyverseny keretében nyertek felvételt!

Azok a jelentkezők, akik az Apáthy István Tantárgyverseny keretében felvételt nyertek csak a felvételi díjat (70 lej) kell befizessék, mivel a feltöltési díjat (50 lej) a versenyre való jelentkezéskor már kifizették!

2020-as eljárási rend

A vizsgára való beiratkozás online történik. A jelentkezők felelősek az online platformra feltöltött (fénymásolt, ahol szükséges aláírt) összes adat pontosságáért A szükséges dokumentumokat a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szenátusa által elfogadott 24050/2019.12.10.-i felvételi szabályzata határozza meg. Kivételt képez a ¾-es fénykép, amelyet személyesen kell elhozni az oktatás megkezdésekor. A digitalizált/fénymásolt dokumentumok hitelességéért a jelentkező vállalja a felelősséget. A dokumentumok eredeti példányát a jelentkezőnek  aláírt nyilatkozattal együtt kell leadnia a titkárságon.

Felvételi 2020/2021 – alapképzés

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • Kitölthető beiratkozási adatlap (Anexa 1)
 • Beiratkozási űrlap (Anexa 2, aláírt változat) – melynek tartalmaznia kell a jelentkező személyes adatait. Fontos bejelölni a szakot, a nyelvet, a tagozatot ( nappali , csökkentett óraszámú vagy látogatás nélküli) és a támogatási formát (államilag támogatott, azaz ingyenes, avagy nem, azaz tandíjas). Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy amennyiben nem áll jelentkeztek elegendő számban egy adott szak indításához, akkor a sikeres bejutók választhatnak egy másik szakot ugyanabban a doméniumban, ugyanazon a karon, de a második vagy a harmadik stb. opciót ehhez be kell jelölni a beiratkozáskor. A beiratkozás időszakának lejárta után az opciók, azok sorrendje és a beiratkozási űrlap egyéb adatai nem változtathatók meg.
 • Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (jegyek jegyzéke) vagy ezzel egyenértékű oklevél. Az idei év előtt megszerezhető érettségi bizonyítvánnyal rendelkező középiskolai végzettségűek nyilatkozatot nyújtanak be saját felelősségükre (a modell szerint: KATTINTSON IDE), amelyben megjelölik a román állami egyetemi oktatás által felkínált tanulmányi lehetőséget.
 • Bizonylat/bizonylatok – hány évet tanult tandíjas vagy tandíjmentes oktatásban, a tandíj befizetése megtörtént-e.
 • Anyakönyvi kivonat
 • Személyazonossági kártya
 • Orvosi igazolvány
 • A felvételi díj (70 lej) és a feltöltési díj (50 lej) (= 120 lej összesen) kifizetését igazoló számla. Ezeket a díjakat postán vagy banki átutalással lehet kifizetni a következő számlaszámra RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 4305849. Fontos feltüntetni a jelentkező nevét és a kar nevét “pt. Facultatea de Biologie și Geologie”!

 

Külföldön érettségizett jelölteknek, előbb honosítani kell az érettségi diplomat és az iskolai jegyek jegyzékét. Az eljárással kapcsolatos bővebb információkat a következő címen lehet szerezni: BBTE Főtitkárság, Kozma-Kis Erzsébet, Tel: + 40 0264405300 belső szám 5105, Email: erzsebet.kozma@ubbcluj.ro

Jelentkezés megerősítése:

A jelentkezések megerősítése mind az alap, mind a magiszter képzésnél, a tanulmányi szerződés aláírásával történik, amit fel kell tölteni a felvételi platformra vagy elektronikus úton el kell juttatni a kar titkárságára. A megerősítés módjának leírása az egyetem honlapjának “Felvételi” pontjában lesz elérhető az eredményhirdetést követően.

Az eredeti dokumentumokat tanévkezdéskor kell leadni a titkárságon.

Ha a jelentkező tandíjas helyre jutott be, jelentkezésének visszaigazolásával együtt a befizetett tandíj számláját is fel kell mutatnia.

Ha a kért dokumentumok feltöltése és leadása nem történik meg a kért időpontokban, akkor a jelentkező elveszíti megszerzett helyét!

A sikeresen felvételizők szétosztása:

A Biológia és Geológia Karon a rendelkezésre álló helyekre való felvétel szigorúan a felvételizők által elért átlagok csökkenő sorrendjében történik, a jelentkezők által megadott szakpreferencia, tagozat  és képzési forma figyelembevételével. Abban az esetben, ha az utolsó helyen több jelentkező ugyanazzal az átlaggal rendelkezik, a kar által megállapított másodlagos válogatási szempontok  fognak érvényesülni.

Ha a tandíjmentes helyekre sikeres felvételt nyert jelentkezők egyike visszalép vagy nem igazolja a helyfoglalási szándékát a megadott határidőig, a felszabaduló helyet az elért átlagok figyelembevételével a következő jelentkezők valamelyike foglalhatja el:

 1. az utolsó sikeres felvételiző átlagával azonos átlagot elérő jelentkező, a kar által meghatározott elosztási szempontok szerint;
 2. a tandíjmentes helyekről elsőnek kieső jelentkező;
 3. a kar szabályzatának megfelelően lehetőség van az adott tagozaton belüli újraosztásra is.

Az óvások (fellebbezések) megoldása:

 1. A felvételi bizottság által ellenőrzött és jóváhagyott felvételi vizsga eredményei a kar székhelyén látható módon, nyilvánosan lesznek kifüggesztve, feltüntetve a kifüggesztés időpontját (nap, óra).
 2. A kifüggesztést megelőzően az adatok feldolgozása a következő módon valósul meg:
  1. a jelentkezők jegyeinek számítógépes feldolgozása;
  2. a jelentkezők átlagának kifüggesztése;
  3. a kari felvételi bizottság elnöke és az egyetem rektora által aláírt felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése a kar hirdetőtáblájára. A kifüggesztett listákon a tandíjmentes, valamint tandíjas helyekre szakonként felvételt nyert jelentkezők szerepelnek, a felvételi átlagaik csökkenő sorrendjében, illetve azok a jelentkezők, akiknek nem sikerült a felvételi vizsgájuk (az összes szak együtt). Az eredmények kifüggesztésekor feltüntetjük az óvások benyújtásának határidejét és helyszínét.
 3. Az óvások benyújtása a felvételi vizsga helyszínén valósul meg, az eredmények kifüggesztésétől számított 48 órán belül. Az óvások megoldása a kar felvételi bizottságának feladatkörébe tartozik.
 4. Az óvások eredményeinek kihirdetése kifüggesztett listák formájában valósul meg, a kar felvételi bizottságának felügyelete mellett. Az óvások megoldásának és megválaszolásának leteltével, a felvételi vizsga eredményei véglegesnek tekinthetők és többé nem módosíthatók csak visszavonások, visszaigazolások hiánya, illetve csúsztatások következtében. A végleges eredmények ismertetése után a felvételi módszertanának hiányos ismeretére alapuló fellebbezések nem fogadhatók el.

Elérhetőségek:

Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Biológia és Geológia Kar
Str. Republicii (Gheorghe Bilaşcu) nr. 44
Kolozsvár, RO-400015
Tel.: 0264-43.18.58
http://bioge.ubbcluj.ro
Felvételi információkért forduljanak Szőcs Mártához (marta.szocs@ubbcluj.ro), a magyar tagozatos titkársági referenshez