Geológia szak (3 év, nappali képzés) – magyar tagozat

Kategória: Szakok
Felvételi tudnivalókMotivációs levélIsmertetés

Jelentkezés 3 lépésben:  1. motivációs levél megírása; 2. beiratkozás (online) és 3. az úgynevezett visszaigazolás (online)

 • Helyek száma (2020. júliusi felvételi):  10 állami (tandíjmentes) és 20 tandíjas (“fizetéses”)
 • A jelentkezés időpontjai: 2020. július és 2020. szeptember.
 • Az éves tandíj: 2000 RON.
 • A beiratkozás együttes díja: 120 RON, amely a felvételi díjból (70 RON) és az iratkezelési illetékből (50 RON) áll.
 • A felvételi jegy összetétele:

  • motivációs levél (beiratkozáskor kell online benyújtani) – Megfelelt/Nem felelt meg minősítéssel értékelt
  • az érettségi jegyek átlaga – a végső felvételi jegy 100%-át képezi

2020-ban a járványügyi helyzetre való tekintettel nincs felvételi vizsga. A felvételi a beiratkozáskor online benyújtott iratcsomó alapján történik.

A jelentkezők felelősek a Babeș-Bolyai Egyetem felvételi szabályzatában foglalt valamennyi dokumentumnak az online platformra történő feltöltéséért és megfelelő továbbításáért. Kivételt képez a két darab 3/4 cm-es képek benyújtása, amelyeket a tanítási tevékenység kezdetén kell eredeti, nem digitális formában, benyújtani. A jelentkezők vállalják a felelősséget a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok hitelességéért és egyezéséért és erről egy kézzel aláírt nyilatkozatot nyújtanak be az irataikkal együtt.

A felvételire történő beiratkozáshoz és visszaigazoláshoz szükséges iratok: http://bioge.ubbcluj.ro/felveteli/felveteli-alapkepzes/beiratkozas/

Kérjük, hogy tanulmányozzák az online felvételi útmutatót az alábbi elérhetőségen: online felvételi útmutató alapképzésre


Motivációs levél

A motivációs levél mintája letölthető innen pdf         és innen docx          formátumban, valamint megtalálható a kar honlapján a Felvételi menüpont alatt.
Pontosítások a motivációs levéllel kapcsolatban:
 • A motivációs levél A4 formátumú, 1-2 oldal terjedelmű, nyomtatott vagy kézzel írott kell legyen. A kézzel írott levelek NEM lesznek lepontozva az értékelés alkalmával.
 • A motivációs levélnek tartalmaznia kell:
  • az okokat, amelyek a felvételizőt arra motiválták, hogy az adott szakot válassza.
  • a felvételiző rövid bemutatkozását (előző tapasztalatok és megvalósítások, iskolai- vagy iskolán kívüli tevékenységek, iskolai projektek, versenyek, tárgyversenyek, referátumok, önkénteskedések, on-line anyagok, stb.).
  • elvárások és szakmai tervek az alapfokú képzés elvégzése után.
 • A motivációs levélben leírtak a valóságnak meg kell feleljenek, és ajánlott a dokumentumok másolatának bemutatása az önkéntes tevékenységeken való részvételről, munkatapasztalatról, iskolai versenyeken való részvételről vagy más kulturális és oktatási tevékenységben való részvételről.
 • A motivációs levél értékelése a következő szempontok szerint fog történni:
  • a bemutatott ötletek következetessége
  • az ötletek jelentősége és eredetisége
  • az választott szak iránti érdeklődés és tájékozottság
  • a kifejezések következetessége és a világos, egyértelmű fogalmazás
  • megfelelő szókincs használata
  • nyelvtani szabályok betartása
Értékeléskor a felvételizők MEGFELELT vagy NEM FELELT MEG minősítést kapnak, amely minden bejelölt szakra érvényes.

Geológia szak (Geologie–limba maghiară)

3 éves nappali alapképzés

Válaszd ezt a szakot, ha…֍szereted a természetet ֍kedved leled az irodai, de a terepi munkában is  ֍rajongsz a technikai újdonságok alkalmazásáért  ֍érdekel a környezetvédelem  ֍meg akarod találni az ásványkincseket  ֍ha kutatnál drágakövek, arany, ezüst vagy dinoszauruszok után  ֍szeretsz érdekes és kevésbé ismert területeket bejárni  ֍a tanulást szívesen egybekötnéd a kalandokkal ֍az egyre népszerűbb geoturizmussal szeretnél foglalkozni

Fontosabb tantárgyak: általános geológia  ásványtan  geokémia  hidrogeológia  kőzettan  őslénytan  szerkezeti geológia  rétegtan és földtörténet  geológiában alkalmazott számítástechnika  topográfia  műszeres anyagvizsgálat  földtani kutatás  gazdasági földtan  környezeti geológia  kőolajföldtan talajtan

Szakmai gyakorlatok: a BBTE Geológia szakán a képzés fontos elemei a szakmai- és terepgyakorlatok. A 3 év alatt 2 nyári (1-2 hét), egy tavaszi (1 hét) és egy őszi (3-5 nap) terepgyakorlaton vesz részt minden diák. Ezen felül az egyes tantárgyakhoz szakmai kirándulások tartoznak, amelyek során cégekhez is ellátogatunk. Több romániai és magyarországi szakcéggel ápolunk kapcsolatokat, így diákjainknak lehetősége van szakmai tapasztalatszerzésre az alkalmazott geológia, valamint a geológiai kutatások több területén.

Geológus karrierlehetőségek: ֍geológus (COR 2114) ֍érckutató   ֍hidrogeológus (COR 2114446)  ֍környezetgeológus (COR213309)  ֍kőolajgeológus (COR 211436)  ֍paleontológus  ֍kutatógeológus (COR211426)  ֍talajszakértő (COR211425) ֍laborgeológus ֍geoturisztikai tanácsadás  ֍természetes építőanyagok szakértője  ֍tanácsadó (COR 211401) vagy szakértő  (COR 211402) kutatóvállalatoknál, állami intézményeknél, nem kormányzati szervezeteknél, épületek restaurálási munkálatainál

A geológus képzés tanrendje (plan de învățământ ) itt érthető el.

Ha többet szeretnél megtudni a geológus szakmáról, olvasd el ezeket a beszámolókat: (link).

Ha többet szeretnél megtudni a BBTE magyar geológus hallgatóiról, és betekintést nyernél az oktatásba: (link) vagy (link)

Miért legyél GEOLÓGUS?
…mert a nyersanyagokra mindig szüksége lesz az emberiségnek
…mert a kőolaj, földgáz, színes- és nemesfémek sok helyen előfordulnak, de csak a geológusok találnak rájuk
…mert ismerni akarod a bolygót , amelyen élsz
…mert mindig érdekeltek az ásványok, kőzetek és az őslények
…mert a geológusok és az általuk megtalált nyersanyag nélkül nincs se áram, se laptop, se ékszerek, de még fogkrém vagy üveg sem
…mert geológiai szakértelem nélkül se házakat, se utakat nem lehet építeni
…mert geológus nélkül nem lehet épületeket szakszerűen restaurálni
…mert geológiai szakértelem nélkül nincs modern környezetvédelem