GEOLOGIE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă) – linia de studiu: maghiară

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIETEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIEPREZENTARE

Criterii de selecție

 1. Media de bacalaureat – cu pondere 70% în media finală
 2. Test grilă – capitole din disciplina Geografie fizică – cu pondere 30% în media finală

 Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota la testul grilă

Testul se va desfăşura în ziua înscrierii.

Pentru specializările Geologie LINIA MAGHIARĂ, înscrierea se face pe fişă unică de înscriere, cu menţionarea opţiunilor în ordinea preferinţelor.

Tematica de concurs :

A felvételi vizsga témakörei a Természetföldrajz (IX. osztályos Földrajz tantárgy) alábbi fejezetei

Fejezet. A Föld – A világegyetem része

A világegyetem és a Naprendszer

 1. A világegyetem születése és fejlődése
 2. A Naprendszer
  A Föld jellemzői. Földrajzi következmények
 3. A Föld alakja és méretei
 4. A Föld szerkezete, belső hője és a földmágnesség
 5. A Föld tengely körüli forgása
 6. A Föld keringő mozgása a Nap körül

Fejezet. A Föld domborzata

A földkéreg a domborzat talapzata.

 1. A földkéreg felépítése és szerkezete
 2. A földkéreg domborzata
 3. A domborzatot alakító folyamatok és tényezők
 4. A domborzati formák osztályozása eredetük szerint
 5. A domborzat kialakulásának és fejlődésének elemzése

Ajánlott könyvészet:

Donisă Ioan, Donisă Angelica, Anastasiu Viorela (2004). Földrajz. Tankönyv a IX. osztály számára. Tankönykiadó, Bukarest. Magyar kiadás: Corvin kiadó, Déva.

Az ajánlott könyvészeten kívül használható bármely az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium által engedélyezett tankönyv, amely megfelel a IX. osztály Földrajz (Természetföldrajz) tantervének; ezutóbbi megtalálható a minisztérium honlapján.

A felvételi menete:
18 kérdéses írásbeli rács teszt az alábbi kérdéssor alapján (link).

Geológia szak (Geologie–limba maghiară)
3 éves nappali alapképzés

Válaszd ezt a szakot, ha…

 • szereted a természetet ●kedved leled az irodai, de a terepi munkában is ●rajongsz a technikai újdonságok alkalmazásáért  ●valóban érdekel a környezetvédelem  ●meg akarod találni az ásványkincseket  ● ha kutatnál drágakövek, arany, ezüst vagy dinoszauruszok után  ●szeretsz érdekes és kevésbé ismert területeket bejárni  ●a tanulást szívesen egybekötnéd a kalandokkal

Fontosabb tantárgyak:

 • általános geológia ●ásványtan ●geokémia  ●hidrogeológia  ●kőzettan  ●őslénytan  ●szerkezeti geológia  ●rétegtan és földtörténet  ●geológiában alkalmazott számítástechnika  ●topográfia  ●műszeres anyagvizsgálat  ●földtani kutatás  ●gazdasági földtan  ●geológiai veszélyforrások  ●kőolajföldtan

Geológus karrierlehetőségek:

 • érckutató ●hidrogeológus ●környezetgeológus  ●kőolajgeológus  ●paleontológus  ●kutatógeológus  ●tanácsadó vagy szakértő kutatóvállalatoknál, állami intézményeknél, nem kormányzati szervezeteknél

Ha többet szeretnél megtudni a geológus szakmáról, olvasd el ezeket a beszámolókat: http://www.gekko.ro/?q=nagyvilagban

Ha többet szeretnél megtudni a BBTE magyar geológus hallgatóiról, és betekintést nyernél az oktatásba: https://www.facebook.com/foldtan