GEOLOGIE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă) – linia de studiu: maghiară

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIESCRISOARE DE MOTIVAȚIEPREZENTARE

Criterii de selecție

În baza Anexei la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai și la Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de admitere (nivel licență și master) pentru anul universitar 2020-2021 la Facultatea de Biologie și Geologie se modifică, conform următoarelor prevederi aplicabile în sesiunile de admitere IULIE 2020 și SEPTEMBRIE 2020. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 12 mai 2020, admiterea la Facultatea de Biologie și Geologie, pentru anul universitar 2020-2021, se va desfăşura la toate specializările, după următoarele criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație, notată cu Admis/Respins
 2. Media de bacalaureat – cu pondere 100% în media finală

Criterii de departajare în caz de medii egale:

• nota obţinută la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat (a 2-a probă a examenului de bacalaureat)
• nota obținută la proba la alegere a profilului și specializării (proba a 3-a a examenului de bacalaureat).

Scrisoarea de motivație

MODEL – Scrisoare motivatie Geologie

Modelul pentru scrisoarea de motivație se găsește pe site-ul facultății la secțiunea „Admitere”. Precizări cu privire la scrisoarea de motivație:

 • Scrisoarea de motivație va avea 1-2 pagini format A4, tehnoredactată şi tipărită sau scrisă de mână. Scrisorile scrise de mână NU vor fi dezavantajate la evaluare.
 • Scrisoarea de motivație va trebui să conțină:
  • motivele care l-au determinat pe candidat să aleagă specializarea sau specializările oferite de facultate;
  • o scurtă autoprezentare a candidatului (experiențe și realizări anterioare, activităţi școlare sau extrașcolare, proiecte școlare, concursuri, olimpiade, referate, voluntariat, materiale on-line etc.)
  • așteptările și planurile profesionale în urma finalizării studiilor nivel licenţă.
 • Conţinutul scrisorii trebuie să fie conform realităţii şi se recomandă, prezentarea copiilor documentelor doveditoare privind implicarea în activităţi de voluntariat, experienţa de muncă, participarea la concursuri școlare sau alte activităţi cultural-educative.
 • Scrisoarea de motivaţie va fi evaluată luând în considerare următoarele:

– coerenţa ideilor prezentate;

– relevanţa și originalitatea ideilor;

– interesul dovedit pentru specializarea aleasă și documentarea în domeniul acesteia;

– coerența și claritatea exprimării;

– folosirea unui vocabular adecvat;

– respectarea regulilor gramaticale.

În urma evaluării, se acordă calificativul ADMIS sau RESPINS, valabil pentru toate specializările la care candidatul aplică.

Geológia szak (Geologie–limba maghiară)
3 éves nappali alapképzés

Válaszd ezt a szakot, ha…

 • szereted a természetet ●kedved leled az irodai, de a terepi munkában is ●rajongsz a technikai újdonságok alkalmazásáért  ●valóban érdekel a környezetvédelem  ●meg akarod találni az ásványkincseket  ● ha kutatnál drágakövek, arany, ezüst vagy dinoszauruszok után  ●szeretsz érdekes és kevésbé ismert területeket bejárni  ●a tanulást szívesen egybekötnéd a kalandokkal

Fontosabb tantárgyak:

 • általános geológia ●ásványtan ●geokémia  ●hidrogeológia  ●kőzettan  ●őslénytan  ●szerkezeti geológia  ●rétegtan és földtörténet  ●geológiában alkalmazott számítástechnika  ●topográfia  ●műszeres anyagvizsgálat  ●földtani kutatás  ●gazdasági földtan  ●geológiai veszélyforrások  ●kőolajföldtan

Geológus karrierlehetőségek:

 • érckutató ●hidrogeológus ●környezetgeológus  ●kőolajgeológus  ●paleontológus  ●kutatógeológus  ●tanácsadó vagy szakértő kutatóvállalatoknál, állami intézményeknél, nem kormányzati szervezeteknél

Ha többet szeretnél megtudni a geológus szakmáról, olvasd el ezeket a beszámolókat: http://www.gekko.ro/?q=nagyvilagban

Ha többet szeretnél megtudni a BBTE magyar geológus hallgatóiról, és betekintést nyernél az oktatásba: https://www.facebook.com/foldtan