GEOLOGIE (3 ani, învăţământ cu frecvenţă) – linia de studiu: maghiară

Postat în Admitere licență, specializări
CRITERII DE SELECŢIETEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIEPREZENTARE

Criterii de selecție

 1. Media de bacalaureat – cu pondere 70% în media finală
 2. Test grilă – capitole din disciplina Geografie fizică – cu pondere 30% în media finală

 Criterii de departajare în caz de medii egale:

nota obţinută  la  proba de specialitate din cadrul examenului de  bacalaureat.

Testul se va desfăşura în ziua înscrierii

Tematica de concurs :

A felvételi vizsga témakörei

Tantárgy: Természetföldrajz (IX. osztályos Földrajz tantárgy)

Fejezet. A Föld – A világegyetem része

A világegyetem és a Naprendszer

 1. A világegyetem születése és fejlődése
 2. A Naprendszer
  A Föld jellemzői. Földrajzi következmények
 1. A Föld alakja és méretei
 2. A Föld szerkezete, belső hője és a földmágnesség
 3. A Föld tengely körüli forgása
 4. A Föld keringő mozgása a Nap körül

 Fejezet. A Föld domborzata

A földkéreg a domborzat talapzata.

 1. A földkéreg felépítése és szerkezete
 2. A földkéreg domborzata
 3. A domborzatot alakító folyamatok és tényezők
 4. A domborzati formák osztályozása eredetük szerint
 5. A domborzat kialakulásának és fejlődésének elemzése

Ajánlott könyvészet:

Donisă Ioan, Donisă Angelica, Anastasiu Viorela (2004). Földrajz. Tankönyv a IX. osztály számára. Tankönykiadó, Bukarest. Magyar kiadás: Corvin kiadó, Déva.

Az ajánlott könyvészeten kívül használható bármely az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium által engedélyezett tankönyv, amely megfelel a IX. osztály Földrajz (Természetföldrajz) tantervének; ezutóbbi megtalálható a minisztérium honlapján.

Geológia szak (Geologie–limba maghiară)
3 éves nappali alapképzés

Válaszd ezt a szakot, ha…

 • szereted a természetet ●kedved leled az irodai, de a terepi munkában is ●rajongsz a technikai újdonságok alkalmazásáért  ●valóban érdekel a környezetvédelem  ●meg akarod találni az ásványkincseket  ● ha kutatnál drágakövek, arany, ezüst vagy dinoszauruszok után  ●szeretsz érdekes és kevésbé ismert területeket bejárni  ●a tanulást szívesen egybekötnéd a kalandokkal

Fontosabb tantárgyak:

 • általános geológia ●ásványtan ●geokémia  ●hidrogeológia  ●kőzettan  ●őslénytan  ●szerkezeti geológia  ●rétegtan és földtörténet  ●geológiában alkalmazott számítástechnika  ●topográfia  ●műszeres anyagvizsgálat  ●földtani kutatás  ●gazdasági földtan  ●geológiai veszélyforrások  ●kőolajföldtan

Geológus karrierlehetőségek:

 • érckutató ●hidrogeológus ●környezetgeológus  ●kőolajgeológus  ●paleontológus  ●kutatógeológus  ●tanácsadó vagy szakértő kutatóvállalatoknál, állami intézményeknél, nem kormányzati szervezeteknél

Ha többet szeretnél megtudni a geológus szakmáról, olvasd el ezeket a beszámolókat: http://www.gekko.ro/?q=nagyvilagban

Ha többet szeretnél megtudni a BBTE magyar geológus hallgatóiról, és betekintést nyernél az oktatásba: https://www.facebook.com/foldtan