Cercetare

sculemicroscope

Marea majoritate a cadrelor didactice și cercetătorilor își desfășoară activitatea de cercetare științifică în Centrul de Cercetări Geologice Integrate.

În Departamentul de Geologie funcţionează organizaţia profesională studenţească Cluj Student Chapter of American Association of Petroleum Geologists (AAPG), ale cărei activităţi sunt concentrate spre: organizarea periodică de sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, la nivel local şi naţional și organizarea de conferinţe şi întâlniri cu specialişti români sau străini din mediul academic sau din industria de profil pentru a dezbate aspecte specifice geologiei. Studenţii cu performanţe bune sunt cooptaţi în proiectele de cercetare coordonate de cadrele didactice şi cercetătorii din departament.

Departamentul organizează anual Sesiunea de Comunicări Științifice “Ion Popescu Voitești”, prin tradiție în prima parte a lunii decembrie. Ocazional, sunt organizate alte manifestări științifice cu participare națională și
internațională.

Unele dintre rezultatele cercetării științifice sunt publicate în revista de specialitate a Departamentului, Studia UBB – Geologia.

Cercetarea dostorală se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale de Geologie teoretică și Aplicată.

 

Lista publicațiilor științifice ale membrilor Departamentului de Geologie în anul 2016 poate fi descărcată de aici.