Fișe discipline pentru BIOLOGIE MEDICALĂ-linia maghiară

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  BIOLOGIE
Programul de studiu:    BIOLOGIE MEDICALĂ – limba maghiară
Durata programului de studiu: 4 semestre
Forma de învăţământ: FR

Discipline obligatorii

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Anul I – sem.I – discipline obligatorii

1 Orvosi biokémia I       Biochimie clinică
2 Alkalmazott molekuláris biológia       Biologie moleculară aplicată
3 Orvosi microbiológia       Microbiologie medicală
4 Bioinformatika       Bioinformatică
5 A biológiai kutatás módszertana       Metodologia și etica cercetării științifice în biologie
6 Szakmai gyakorlat – egy hét a téli vizsgaidőszak után/ Practiă de specialitate-o săptămână după sesiunea de examene din iarnă

Anul I – sem.II – discipline obligatorii

7 Molekuláris orvosi biológia (angolul)       Biologie moleculară medicală (lb. engleză)
8 Orvosi genetica       Genetică medicală
9 A sejt szerkezetének és ultrastruktúrájának előrehaladottaspektusai/Aspecte avansate ale structurii şi ultrastructurii celulare
10 Orvosi parazitológia       Parazitologie medicală
11 Orvosi biológiai gyakorlat – 1 hét a nyári téli vizsgaidőszak után (Össz=14 óra)       Practică de biologie medicală- o săptămână după sesiunea de examene din vară

Anul II – sem.I – discipline obligatorii

1 Histopatológia       Histopatologie
2 Bioetika (angolul)/Bioetică (lb. engleză)
3 Neurofiziológia (angolul)/ Neurofiziologie (lb. engleză)/ Neurofiziologie
4 Kutatási gyakorlat/ Practică de cercetare de scrierea disertației
5 1. opcionális tantárgy/ Disciplină opţională 1
6 2. opcionális tantárgy/ Disciplină opţională 2

Anul II – sem.II – discipline obligatorii

7 Orvosi immunológia       Imunologie clinică
8 Gyógynövények és hatóanyagaik       Plante medicinale și compuși activi
9 Endokrinológia       Endocrinologie
10 Onkobiólogia       Oncobiologie
11 Orvosi képalkotás/Imagistică medicală
12 A magiszteri disszertáció írása/ Practică dedicată realizării lucrării de disertație

 Discipline oferite pentru cursul opţional 1

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Genetikai tanácsadás/Consiliere genetică
2 Biológiai modellezés       Modelare biologică

Discipline oferite pentru cursul opţional 2

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Egészségtan       Igienă
2 Antropológia       Antropologie

Discipline facultative an II

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Haladó genetika       Genetică avansată
2 A tömegspektrometria alapjai és klinkai alkamazása       Bazele spectrometriei de masă și aplicații clinice
3 Őssejtek és regeneráció       Celule stem și regenerare