Fişe discipline pentru BIOTEHNOLOGIE MOLECULARĂ

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  BIOLOGIE
Programul de studiu:    BIOTEHNOLOGIE MOLECULARĂ
Durata programului de studiu: 4 semestre
Forma de învăţământ: IFR

Discipline obligatorii

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Anul I – sem.I – discipline obligatorii

1 Tehnologia ADN recombinat  I
2 Genetică şi Biotehnologii Moleculare
3 Bioinformatică
4 Curs opţional 1

Anul I – sem.II – discipline obligatorii

5 Tehnologia ADN recombinat  II 
6 Aspecte avansate ale structurii şi ultrastructurii celulare
7 Bionanotehnologii
8 Curs opţional 2

Anul II – sem.I – discipline obligatorii

1 Microbiologie moleculară
2 Imunologie moleculară
3 Curs opţional 3
4 Curs opţional 4

Anul II – sem.II – discipline obligatorii

5 Stagiu de cercetare

 Discipline oferite pentru cursul opţional 1

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Taxonomie şi ecologie moleculară
2 Biotehnologii enzimatice

Discipline oferite pentru cursul opţional 2

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Antropologie moleculara
2 Bioetică
3 Structura şi evoluţia genomului
4 Metode biochimice si biofizice moderne

Discipline oferite pentru cursul opţional 3 şi 4

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Culturi de celule
2 Semnalizări celulare
3 Inginerie genetică vegetală
4 Fiziologia şi biochimia moleculară a plantelor