Fişe discipline pentru ECOLOGIE SISTEMICĂ ŞI CONSERVARE 

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  BIOLOGIE
Programul de studiu:    ECOLOGIE SISTEMICĂ ŞI CONSERVARE
Durata programului de studiu: 4 semestre
Forma de învăţământ: IFR

Discipline obligatorii

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Anul I – sem.I – discipline obligatorii

1 Principiile ecologiei sistemice
2 Strategii în conservarea biodiversității
3 Bioindicatori și monitoring ecologic
4 Filogeografie
5 Curs opțional 1

Anul I – sem.II – discipline obligatorii

6 Bioetica
7 Evaluarea impactului și reconstrucția ecologică
8 Biogeografia României și a Europei
9 Curs opțional 2
   

Anul II – sem.I – discipline obligatorii

1 Biologia conservării
2 Biocenologie vegetală și animală
3 Managementul integrat al ariilor protejate
4 Curs opțional 3

Anul II – sem.II – discipline obligatorii

5 Stagiu de cercetare

 Discipline oferite pentru cursul opţional 1

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Neobiota în România
2 Taxonomie și ecologie moleculară
3 Bioinformatică

Discipline oferite pentru cursul opţional 2

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Habitatea terestre și acvatice europene
2 Convenții și acorduri internaționale în gestionarea ariilor protejate

Discipline oferite pentru cursul opţional 3

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Elaborarea și derularea proiectelor de cercetare în ecologie
2 Ecologia peisajului