Fişe discipline pentru ECOLOGIE SISTEMICĂ ŞI CONSERVARE

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  BIOLOGIE
Programul de studiu: ECOLOGIE SISTEMICA SI CONSERVARE
 Durata programului de studiu: 4 semestre
Forma de învăţământ: IF
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Anul I – semestrul I

CURS OPTIONAL 1

Anul I – semestrul II

CURS OPTIONAL 2

Anul II – semestrul I

CURS OPTIONAL 3

Anul II – semestrul II

  • Cercetare științfică
  • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație