Fișe discipline pentru Specializarea Biologie (linia maghiară)

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  BIOLOGIE
Programul de studiu:    BIOLOGIE – linia maghiară
Durata programului de studiu: 6 semestre
Forma de învăţământ: IF

Anul I – sem.I – discipline obligatorii

1 Gerinctelen állatrendszertan        Zoologia nevertebratelor
2 Növényanatómia és szövettan        Histologia și anatomia plantelor
3 Citológia (Sejttan)        Citologie generală (Organizare celulară)
4 Bevezetés a biológiába        Introducere în științele vieții
5 Általános kémia        Chimie generală

Anul I – sem.II – discipline obligatorii

6 Szerves kémia        Chimie organică
7 Növényrendszertan        Botanică sistematică
8 Gerinces állatrendszertan       Zoologia vertebratelor
9 Humán anatómia        Anatomie umană
10 Állatszövettan        Histologie
11 Tereogyakorlat (állattan/botanika-2 hét a nyári vizsgaidőszak után)        Practică de teren (de specialiate zoologie/botanică-2 săpt. după sesiunea de examene din vară)

Anul II – sem.I – discipline obligatorii

1 Biofizika        Biofizică
2 Biokémia I        Biochimie I
3 Genetika I        Genetică I
4 Mikrobiológia I        Microbiologie I
5 Általános ökológia        Ecologie generală
6 Biológiában alkalmazott matematika        Matematici aplicate în biologie

Anul II – sem.II – discipline obligatorii

7 Mikrobiológia II        Microbiologie II
8 Biokémia II        Biochimie II
9 Genetika II        Genetică II
10 Sejtbiológia        Biologie celulară și moelculară
11 Biostatisztika        Biostatistică
12 Ökológia terepgyakorlat-1 hét a nyári vizsgaidőszak után       Practică de teren ecologie-1 săpt. după sesiunea de ex. din vară
13 Választható tantárgy 1/ Curs opțional 1

Anul III – sem.I – discipline obligatorii

1 Növényélettan I        Fiziologia plantelor I
2 Álla-és humánfiziológia I        Fiziologia animalelor și a omului I
3 Evolucióbiológia        Evoluționism
4 Választható tantárgy 2/ Curs opțional 2
5 Választható tantárgy 3/ Curs opțional 3
6 Választható tantárgy 4/ Curs opțional 4

Anul III – sem.II – discipline obligatorii

7 Növényélettan II        Fiziologia plantelor II
8 Álla-és humánfiziológia II        Fiziologia animalelor și a omului II
9 Bevezetés a biotechnológiákba        Introducere în biotehnologii
10 Választható tantárgy 5/ Curs opțional 5
11 Választható tantárgy 6/ Curs opțional 6

Discipline oferite pentru cursul opţional 1

1 Biogeográfia        Biogeografie
2 Hidrobiológia        Hidrobiologie
3 A tudományos kutatás módszertana/ Metodologia cercetării științifice

Discipline oferite pentru cursul opţional 2

1 Parazitológia        Parazitologie
2 Gerinces összehasonlító anatómiája        Anatomia comparată a vertebratelor
3 Etológia        Etologie

Discipline oferite pentru cursul opţional 3

1 Hematológia       Hematologie
2 Humángenetika       Genetică umană
3 Egészségnevelés       Educație pentru sănătate

Discipline oferite pentru cursul opţional 4

1 A tudományos kutatás módszertana/ Metodologia cercetării științifice
2 Természetvédelmi biológia       Conservarea biodiversității și ocrotirea naturii

Discipline oferite pentru cursul opţional  5

1 Immunológia       Imunologie
2 Számítógépkezelés       Operare pe calculator

Discipline oferite pentru cursul opţional 6

1 Entomológia       Entomologie
2 Ornitológia       Ornitologie
3 Mikológia       Micologie (Macromicete)

Discipline facultative

1 Növénygyűjtés és preparálás        Prepararea și conservarea materialului didactic I
2 Szpeológia és bioszpeológia       Speologie și biospeologie
3 Alkalmazott dipterológia/ Dipterologie aplicată
4 Vídéki térségek fenntartható tájhasználata I (angolul)       Transformarea sustenabilă a peisajului rural I (lb.engleză)       Sustainable transformation rural landscape I
5 Állatgyűjtés és preparálás       Prepararea și conservarea materialului didactic II
6 Általános mürmekológia       Mirmecologie generală
7 Biogeográfia terepgyakorlat (1 hét = 14 óra)       Practică de teren de biogeografie (1 săptămână=14 ore)
8 Vídéki térségek fenntartható tájhasználata II (angolul)       Transformarea sustenabilă a peisajului rural II (lb.engleză)       Sustainable transformation rural landscape II