Fişe discipline pentru Specializarea Biotehnologii Industriale

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  BIOLOGIE
Programul de studiu:    BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE
Durata programului de studiu: 8 semestre
Forma de învăţământ: IF

Discipline obligatorii

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Anul I – sem.I – discipline obligatorii

1 Biofizică
2 Chimie generală
3 Citologie  generală
4 Biologie generala I
5 Biotehnologii generale I

Anul I – sem.II – discipline obligatorii

6 Chimie organică
7 Biologie generala II
8 Culturi de celule
9 Biotehnologii generale II
10 Operare  pe  calculator

Anul II – sem.I – discipline obligatorii

1 Matematica
2 Biochimie I
3 Genetică I
4 Biotehnologii vegetale
5 Proceduri în laboratoare de încercări
6 Biotehnologia alimentelor

Anul II – sem.II – discipline obligatorii

8 Biochimie II
9 Chimie analitică 
10 Genetica II
11 Microbiologie generală
12 Curs la alegere 1
(Proiect independent)

Anul III – sem.I – discipline obligatorii

1 Procese de transfer
2 Bioreactoare
3 Enzimologie
4 Biotehnologii in industria cosmetica
5 Biotehnologii animale

Anul III – sem.II – discipline obligatorii

7 Ecologie generală
8 Cresterea ciupercilor
9 Curs la alegere 3
10 Curs la alegere 4
11 Curs la alegere 5
(Proiect independent)

Anul IV – sem.I – discipline obligatorii

1 Biotehnologii farmaceutice
2 Inginerie genetica
3 Acvacultura
4 Microbiologie industrială
5 Ecologia plantelor de cultură
6 Curs la alegere 6

Anul IV – sem.II – discipline obligatorii

7 Managementul calitatii
8 Automatizari
9 Curs la alegere7
10 Curs la alegere 8
11 Curs la alegere 9
(Proiect independent )
12 Practică lucrarea de licenta- 3 saptamani (Total =90 ore)

 Discipline oferite pentru cursul opţional 1

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Proiect independent (Introducere in metodologia cercetarii)

Discipline oferite pentru cursul opţional 2

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Genetică umană
2 Fitopatologie
3 Biochimie ecologică

Discipline oferite pentru cursul opţional 3

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Educaţie pentru sănătate
2 Hidrobiologie

Discipline oferite pentru cursul opţional 4

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Biotransformări
2 Ecotoxicologie
3 Fitoterapie

Discipline oferite pentru cursul opţional 5

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Proiect independent (la alegerea studentului)

Discipline oferite pentru cursul opţional 6

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Biochimia şi biologia moleculară a plantelor
2 Biochimia nutritiei

Discipline oferite pentru cursul opţional 7

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Conservarea biodivers.  şi ocrotirea naturii
2 Legislaţia mediului  inconjurator

Discipline oferite pentru cursul opţional 8

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Biochimia acizilor nucleici
2 Metabolism si energetica celulara

Discipline oferite pentru cursul opţional 9

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Proiect independent de cercetare (teme la alegerea studentului)

Discipline facultative

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Colectarea si conservarea materialului didactic  I
2 Speologie şi biospeologie
3 Colectarea si conservarea materialului didactic II