Fişe discipline pentru Specializarea Ecologie și Protecția Mediului

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  BIOLOGIE
Programul de studiu:    ECOLOGIE SI PROTECŢIA MEDIULUI
Durata programului de studiu: 6 semestre
Forma de învăţământ: IF

Discipline obligatorii

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Anul I – sem.I – discipline obligatorii

1 Botanică sistematică I
2 Chimie generală
3 Zoologia nevertebratelor I
4 Histologia şi anatomia plantelor
5 Citologie generala
6 Introducere in ştiinţele vieţii si ale pamântului

Anul I – sem.II – discipline obligatorii

6 Botanica sistematică II
7 Modificări globale ale mediului şi ecologie umană
8 Zoologia nevertebrtatelor II
9 Histologia şi anatomia omului
10 Operare pe calculator

Anul II – sem.I – discipline obligatorii

1 Biofizică
2 Biochimie
3 Genetica I
4 Zoologia vertebratelor
5 Populaţii structură şi funcţii
6 Biostatistică
7  

Anul II – sem.II – discipline obligatorii

8 Microbiologie generala
9 Genetică II
10 Ecotoxicologie
11 Hidrobiologie
12 Ecosisteme: structură, funcţii, dinamică
13  
14  

Anul III – sem.I – discipline obligatorii

1 Ecofiziologie vegetală
2 Fitosociologie şi vegetaţia României
3 Etologie
4 Evoluţionism
5 Biogeografie
6  

Anul III – sem.II – discipline obligatorii

7 Ecofiziologie animală
8 Conservarea biodiversităţii şi ocrotirea naturii
9 Legislaţia mediului
10 Curs opţional 2
11 Curs opţional 3
12 Elaborarea lucrării de licenţă
13  

 Discipline oferite pentru cursul opţional 1

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Fitopatologie
2 Micologie (Macromicete)
3 Conservarea şi managementul zonelor umede
4 Istoria Biologiei

Discipline oferite pentru cursul opţional 2

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Entomologie
2 Fiziologia creşterii si dezvoltării plantelor
3 Fiziologia comportamentului animal
4 Combatere integrată
5 Biologie celulară si moleculară

Discipline oferite pentru cursul opţional 3

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Ornitologie
2 Riscuri ecologie
3 Herpetologie
4 Fitoterapie
5 Scenarii si prognoze ecologice

 

Discipline facultative

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Colectarea si conservarea materialului didactic I 
2 Speologie şi biospeologie
3 Colectarea si conservarea materialului didactic II 
4 Paleontologie