Fişe discipline pentru Specializarea Geologie Aplicată

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE

Domeniul:  GEOLOGIE

Programul de studiu:  GEOLOGIE APLICATĂ

Durata programului de studiu: 4 semestre

Forma de învăţământ: IFR

 

cod disciplină DENUMIREA DISCIPLINELOR Credite ECTS

Anul I – semestrul I

BMR9101 Analiză geochimică în geologie 6
BME9102 Geochimie și geocronologie izotopică (în limba engleză) 6
BMR9103 Practică de teren 6
BMR91X1 Disciplină  opțională 1 6
BMR91X2 Disciplină  opțională 2 6
OPŢIONALE
MODUL BAZINE SEDIMENTARE
BMR9111 Micropaleontologia șelfului carbonatic 6
BMR9112 Paleomedii cuaternare 6
MODUL MINERALOGIE APLICATA
BMR9121 Metalogenie 6
BMR9122 Minerale și roci industriale 6

Anul I – semestrul II

BMR9201 Geotermie 6
BMR9202 Sedimentologie 6
BMR9203 Practică de teren 6
BMR92X3 Disciplină  opțională 3 6
BMR92X4 Disciplină  opțională 4 6
OPŢIONALE
MODUL BAZINE SEDIMENTARE
BMR9213 Paleoecosisteme continentale 6
BMR9214 Biostratigrafie aplicată 6
MODUL MINERALOGIE APLICATA
BMR9223 Analiză instrumentală în geologie 6
BMR9224 Arheometrie 6

 

cod disciplină DENUMIREA DISCIPLINELOR Credite ECTS

Anul II – semestrul I

BMR9301 Rezervoare carbonatice 6
BMR9302 Explorarea hidrocarburilor 6
BMX9300 Disciplina optionala 5 6
BMX9300 Disciplina optionala 6 6
BMR9306 Practica de teren 6
OPŢIONALE
MODUL BAZINE SEDIMENTARE
BMR7202 Bazine sedimentare 6
BMR7303 Energie si dezvoltare durabila 6
MODUL MINERALOGIE APLICATA
BMR9304 Minerale și roci industriale 6
BMR9305 Geotehnica si geomecanica aplicate 6

Anul II – semestrul II

BMR7401 Practica de cercetare 30