Fişe discipline pentru Specializarea Geologie Aplicată


FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  GEOLOGIE
Programul de studiu: GEOLOGIE APLICATĂ
Durata programului de studiu: 4 semestre
Forma de învăţământ: IF
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

Anul I – semestrul I

CURS OPTIONAL 1 și 2

Anul I – semestrul II

CURS OPTIONAL 3 și 4

Anul II – semestrul I

CURS OPTIONAL 5 și 6

Anul II – semestrul I – Modul Bazine sedimentare

Anul II – semestrul I – Modul Mineralogie aplicată

Anul II – semestrul II

  • Practică de cercetare
  • Întocmirea lucrării de disertație