Fişe discipline pentru Specializarea Geologie (linia maghiară)

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  GEOLOGIE
Programul de studiu:    GEOLOGIE (în limba maghiară)
Durata programului de studiu: 6 semestre
Forma de învăţământ: IF

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Anul I – semestrul I

Anul I – semestrul II

Anul II – semestrul I

CURS OPTIONAL 1,  Anul II – semestrul I

Anul II – semestrul II

CURS OPTIONAL 2 și 3, Anul II – semestrul II

 Anul III – semestrul I

CURS OPTIONAL 4 și 5, Anul III – semestrul I

Anul III – semestrul II

CURS OPTIONAL 6 și 7, Anul III – semestrul II