Fişe discipline pentru Specializarea Geologie

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  GEOLOGIE
Programul de studiu:    GEOLOGIE
Durata programului de studiu: 6 semestre

Forma de învăţământ: IF

Discipline obligatorii

anul I
Geologie fizică
Paleontologie
Cristalografie
Paleoecologie
Geofizică
Paleobotanică și Palinologie
Geologie structurală şi cartografie geologică
Mineralogie
Foraje şi lucrări miniere
Informatică pentru geologi
Practică*
anul II
Petrologie magmatică
Petrologie sedimentară
Hazarduri geologice
Geochimie
Hidrogeologie
Stratigrafie
Petrologie metamorfică
Metode fizice de analiza
Analiză de facies
Geotectonică
Practică
anul III
Geologia Romaniei
Geologia solurilor
Hazarduri geologice
Disciplină opţională
Disciplină opţională

B1. Discipline opţionale: Modul Geologie sedimentară (2 discipline / semestru)

Microfaciesuri carbonatice
Micropaleontologie
Istoria stiintelor Pamantului

B2. Discipline obligatorii opţionale: Modul Mineralogie  (2 discipline / semestru)

Geologie inginerească
Microtectonica
Istoria stiintelor Pamantului
Gemologie
Zăcăminte metalifere
Prospecțiune și explorare geologică
Disciplină opţională
Disciplină opţională
Elaborarea lucrării de licență

B1. Discipline opţionale: Modul Geologie sedimentară (2 discipline / semestru)

Analiza de facies
Geologia Cuaternarului

B2. Discipline obligatorii opţionale: Modul Mineralogie  (2 discipline / semestru)

Metode de extractie a minereurilor
Geologia mediului