Fişe discipline pentru Specializarea Biochimie

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  BIOLOGIE
Programul de studiu:    BIOCHIMIE
Durata programului de studiu: 6 semestre
Forma de învăţământ: IF

Discipline obligatorii

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Anul I – sem.I – discipline obligatorii

1 Botanică sistematică I
2 Chimie generală
3 Zoologia nevertebratelor (Parazitologie)
4 Histologia si anatomia plantelor
5 Citologie generala (Organizare celulară)
6 Biochimie I

Anul I – sem.II – discipline obligatorii

6 Botanică  sistematică II
7 Chimie organică
8 Histologia şi anatomia omului
9 Biochimie II
10 Biologie celulară şi moleculară

Anul II – sem.I – discipline obligatorii

1 Biofizică
2 Enzime şi biocataliză
3 Genetică generală I
4 Zoologia  vertebratelor
5 Biostatistică
6 Biochimia acizilor nucleici cu elemente de genomică
7 Operare pe calculator

Anul II – sem.II – discipline obligatorii

8 Microbiologie generala
9 Biologia dezvoltării
10 Biochimia proteinelor cu elemente de proteomică
11 Genetică generală II
12 Transformari biochimice ale glucidelor şi lipidelor
13 Chimie analitică
14 Introducere în bioinformatică

Anul III – sem.I – discipline obligatorii

1 Fiziologia plantelor I
2 Fiziologie animala generala : integrarea si coordonarea orgnismului animal
3 Introducere în biotehnologii
4 Evoluţionism
5 Biochimia şi biologia moleculară a plantelor
6 Curs opţional 1

Anul III – sem.II – discipline obligatorii

7 Fiziologia plantelor II
8 Fiziologie animala: Functii de relatie, nutritie si reproducere la animale
9 Imunobiologie
10 Metabolism şi energetică celulară
11 Biochimia semnalizării celulare
12 Curs opţional 2
13 Curs opţional 3

 Discipline oferite pentru cursul opţional 1

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Fitopatologie
2 Genetică umană
3 Biochimia nutriţiei

Discipline oferite pentru cursul opţional 2

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Fiziologia cresterii si dezvoltării plantelor
2 Ecologie generală
3 Hematologie
4 Matematică  cu  aplicaţii  în  biologie

Discipline oferite pentru cursul opţional 3

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Proiect independent de cercetare (teme la alegerea studentului)

 

Discipline facultative

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Colectarea si conservarea materialului didactic I 
2 Speologie şi biospeologie
3 Colectarea si conservarea materialului didactic II 
4 Initiere in metodologia cercetarii
5 Educaţie pentru sănătate