Fişe discipline pentru Specializarea Biologie

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  BIOLOGIE
Programul de studiu:    BIOLOGIE
Durata programului de studiu: 6 semestre
Forma de învăţământ: IF

Discipline obligatorii

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Anul I – sem.I – discipline obligatorii

1 Botanică sistematică I
2 Chimie generală
3 Zoologia nevertebratelor I
4 Histologia şi anatomia plantelor
5 Citologie generală
6 Introducere în ştiinţele vieţii şi ale pământului

Anul I – sem.II – discipline obligatorii

6 Botanică sistematică II
7 Chimie organică
8 Zoologia nevertebratelor II
9 Histologia şi anatomia omului
10 Operare pe calculator

Anul II – sem.I – discipline obligatorii

1 Biofizică
2 Biochimie I
3 Genetică generală I
4 Zoologia vertebratelor
5 Anatomia comparată a vertebratelor
6 Biostatistică
7

Anul II – sem.II – discipline obligatorii

8 Microbiologie generală
9 Biochimie II
10 Genetică generală II
11 Biologie celulară şi moleculară
12 Ecologie generală
13
14

Anul III – sem.I – discipline obligatorii

1 Fiziologia plantelor I
2 Fiziologie animală generală: Integrarea şi coordonarea organismului animal
3 Evoluţionism
4 Introducere în biotehnologii
5 Curs opţional 1
6 Curs opţional 2

Anul III – sem.II – discipline obligatorii

7 Fiziologia plantelor II
8 Fiziologie animală: Funcţii de relaţie, nutriţie şi reproducere la animale
9 Imunobiologie
10 Curs opţional 3
11 Curs opţional 4
12 Curs opţional 5
13

 Discipline oferite pentru cursul opţional 1

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Fitopatologie
2 Micologie (Macromicete)
3 Herpetologie
4 Etologie

Discipline oferite pentru cursul opţional 2

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Genetică umană
2 Istoria Biologiei
3 Fitosociologie şi vegetaţia României
4 Biogeografie

Discipline oferite pentru cursul opţional 3

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Entomologie
2 Fiziologia creşterii şi dezvoltării plantelor
3 Fiziologia comportamentului animal
4 Hidrobiologie
5 Matematici cu aplicaţii în biologie

Discipline oferite pentru cursul opţional 4

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Ornitologie
2 Ecologie umană
3 Conservarea şi managementul zonelor umede
4 Hematologie
5 Fitoterapie

Discipline oferite pentru cursul opţional 5

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Proiect independent de cercetare (teme la alegerea studentului)

Discipline facultative

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Colectarea si conservarea materialului didactic I 
2 Speologie şi biospeologie
3 Colectarea si conservarea materialului didactic II 
4 Initiere in metodologia cercetarii
5 Educaţie pentru sănătate