Fişe discipline pentru Specializarea Biologie

FACULTATEA: BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
Domeniul:  BIOLOGIE
Programul de studiu:    BIOLOGIE
Durata programului de studiu: 6 semestre
Forma de învăţământ: IF

Discipline obligatorii

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Anul I – sem.I – discipline obligatorii

1 Botanică sistematică Thallophyta
2 Chimie generală
3 Zoologia protozoarelor și metazoarelor acelomate
4 Histologia şi anatomia plantelor
5 Citologie generală

Anul I – sem.II – discipline obligatorii

6 Botanică sistematică Cormophyta
7 Chimie organică
8 Zoologia nevertebratelor eucelomate 
9 Histologia şi anatomia omului
10 Curs opțional 1

Anul II – sem.I – discipline obligatorii

1 Biofizică
2 Biochimie structurală
3 Genetică generală și populațională
4 Zoologia vertebratelor
5 Anatomia comparată a vertebratelor
6 Biostatistică

Anul II – sem.II – discipline obligatorii

7 Microbiologie generală
8 Biochimia metabolismului
9 Genetică moleculară
10 Biologie celulară şi moleculară
11 Ecologie generală
12  Curs opțional 2

Anul III – sem.I – discipline obligatorii

1 Fiziologia plantelor: funcții de nutriție
2 Fiziologie animală generală: Integrarea şi coordonarea organismului animal
3 Evoluţionism
4 Introducere în biotehnologii
5 Curs opţional 3
6 Curs opţional 4
7 Curs opţional 5

Anul III – sem.II – discipline obligatorii

8 Fiziologia plantelor: creștere și dezvoltare
9 Fiziologie animală: Funcţii de relaţie, nutriţie şi reproducere la animale
10 Imunobiologie
11 Elaborare lucrare licență
12 Curs opţional 6
13 Curs opţional 7

Discipline oferite pentru cursul opţional 1

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Practică de specialitate cu aplicații de teren
2 Practică de specialitate în laborator

Discipline oferite pentru cursul opţional 2

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Practică de specialitate cu aplicații de teren
2 Practică de specialitate în laborator

Discipline oferite pentru cursul opţional 3

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Fitopatologie
2 Micologie
3 Biogeografie

Discipline oferite pentru cursul opţional 4

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Genetică umană
2 Conservarea şi managementul zonelor umede
3 Fitosociologie şi vegetaţia României
4 Istoria Biologiei

Discipline oferite pentru cursul opţional 5

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Etologie
2 Matematică cu aplicaţii în biologie
3 Biochimia și biologia moleculară a plantelor
4 Bioarheologie
5 Noțiuni de metodologia cercetării, etică și integritate academică

Discipline oferite pentru cursul opţional 6

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Entomologie
2 Fiziologia creşterii şi dezvoltării plantelor
3 Fiziologia comportamentului animal
4 Hidrobiologie
5 Herpetologie

Discipline oferite pentru cursul opţional 7

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

1 Ornitologie
2 Hematologie
3 Fitoterapie
4 Istoria Biologiei