Doctorat

Admitere doctorat 2016

Distribuţia locurilor de admitere la doctorat (anul univ. 2016-2017),  pe categorii de finanţare, pentru fiecare din conducătorii de doctorat din Şcoala doctorală „Biologie integrativă”

 

 

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

 

Domeniul de
doctorat

Nr. locuri bugetate (fără taxe de şcolarizare)

Nr. locuri cu taxă (atât cu frecvenţă, cât şi cu frecvenţă redusă)

cu bursă şi cu frecvenţă (BCFB)

fără bursă (BFB), cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă

TCF+TFR cumulat
1 Banciu Horia Leonard, conf. dr. habil. Biologie

1

1

0

2 Damert Annette, CS I dr. Biologie

1

0

3 Pap Péter László, conf.dr. habil. Biologie

1

0

4 Pârvu Marcel, prof. dr. habil. Biologie

1

0

5 Rakosy Elena, prof. dr. Biologie

1

0

6 Rakosy Laszlo, prof. dr. Biologie

1

1

0

Total

 Biologie

 4

 4

0

  • Notă. Pentru românii de pretutindeni – cetăţeni de origine română din R. Moldova, Ucraina, ţările învecinate, Balcani şi diaspora – se solicită 3 locuri de către prof. dr. Rakosy Elena (1 loc pentru  Balcani şi diaspora şi 1 loc R. Molodova) şi prof. dr. Rakosy Laszlo (1 loc R. Molodova).
  • În total, s-au alocat 6 locuri bugetate (R. Moldova: 4 locuri fără bursă; Ucraina: 1 loc cu bursă; Balcani şi diaspora: 1 loc fără bursă) pentru toate facultăţile din UBB.

 

Componenţa comisiilor de concurs, data calendaristică, ora şi locul de desfăşurare a concursului de admitere în stagiu doctoral (anul univ. 2016-2017) – Şcoala doctorală „Biologie integrativă”

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

 

Componenţa comisiei de admitere

 

Data

 

Ora

 

Locul de desfăşurare

1 Banciu Horia Leonard Banciu Horia Leonard, conf.dr. habil. – preşedinte;
Rakosy Elena, prof. dr. – membru
Dragoş Nicolaie, prof. dr. – membru

22.09.2016

10

Sala NOVA, Facultatea de Biologie şi Geologie,  Str. Clinicilor, nr. 5-7
2 Damert Annette Damert Annette,  CSI dr. – preşedinte;
Popescu Octavian, academician, prof.dr.– membru
Banciu Manuela, conf.dr. – membru

12.09.2016

9

UBB, ICI-BNS, sala 113, str. Treboniu Laurian, nr. 42
3 Pap Péter László Pap Péter László, conf. dr. habil. – preşedinte;
Kerestes Lujza, conf.dr. – membru
Rakosy Laszlo, prof. dr. – membru

15.09.2016

9

Eco 3, Facultatea de Biologie şi Geologie,  Str. Clinicilor, nr. 5-7
4 Pârvu Marcel Pârvu Marcel, prof.dr. habil.- preşedinte;
Banciu Manuela, conf.dr. – membru
Cristea Vasile, prof.dr. – membru

20.09.2016

10

Sala de curs, Grădina Botanică, Str. Republicii, nr. 42
5 Rakosy Elena Rakosy Elena, prof. dr. – preşedinte;
Banciu Manuela, conf.dr. – membru
Dragoş Nicolaie, prof. dr. – membru

22.09.2016

11

Sala NOVA, Facultatea de Biologie şi Geologie,  Str. Clinicilor, nr. 5-7
6 Rakosy Laszlo Rakosy Laszlo, prof. dr.- preşedinte;     
Crişan Alexandru, conf.dr. – membru
Kerestes Lujza, conf. dr. – membru

12.09.2016

9

Eco 3, Facultatea de Biologie şi Geologie,  Str. Clinicilor, nr. 5-7
  • Probele de concurs se vor desfăşura în intervalul 12 – 23 septembrie 2016, inclusiv.

Tematica si bibliografie