Liste preliminare cu studenții beneficiari de cazare în cămine

Postat în Anunțuri cazare, Anunțuri studenti

LISTELE PRELIMINARE CU STUDENȚII BENEFICIARI DE CAZARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

INFORMAȚII

Contestaţiile se pot depune în intervalul 22.09 – 23.09 la secretariatul facultății până la ora 12:00 sau online la adresa student.bioge@gmail.com, până la ora 16:00. Soluționarea și afișarea listelor finale se va face în data de 26.09. 2016.
CERERILE DE REDISTRIBUIRE se pot depune în intervalul 22.09 – 23.09 la secretariatul facultății până la ora 12:00 sau online la adresa student.bioge@gmail.com, până la ora 16:00. Soluționarea și afișarea listelor finale se va face în data de 26.09. 2016.

Liste preliminare cu studenții beneficiari de cazare în cămine

Regulamentul – cadru privind cazarea în căminele studenţeşti în anul universitar 2015/2016

Capitolul II. Repartizarea locurilor în cămine

A.Criterii

(1) Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească, definit de media anului anterior.

(2) Studenţii de anul I vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.

(3) Facultăţile pot stabili criterii complementare de repartizare a locurilor de cazare, cu acordul Comisiei de cazare pe facultate, cu respectarea prezentului Regulament.

Criterii suplimentare stabilite de Comisia de cazare pe Facultatea de Biologie si Geologie:

 1. Studentii de la nivel master au prioritate faţă de studenţii la nivel licenţă la căminele 14, 17, 21, A2, A3 cu diferenţă de 0,5 pct (50 de sutimi) din medie în funcţie de locurile repartizate.
 2. Anii terminali de la nivel licenţă şi master au prioritate la căminele 14, 17, 21, A2, A3 cu diferenţă de 0,5 pct (50 de sutimi) din medie în funcţie de locurile repartizate.
 3. Anul I, nivel licenţă nu primesc loc în căminele 14, 17, 21, A2, A3 (cu excepţia priorităţilor Art.8).
 4. Departajarea studenţilor la nivel master, anul I, cu aceeaşi medie se va face după media anilor de la nivel licenţă.
 5. Departajarea studenţilor la nivel licenţă, anul I, cu aceeaşi medie se va face după nota de la proba obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.
 6. Departajarea anilor II, nivel licenţă şi master se va face în funcţie de media de admitere.

Art. 8. Priorităţile privind cazarea studenţilor sunt următoarele:

 1. a) Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
 2. b) Studenţii cu handicap grav şi accentuat, în baza Legii nr. 448/2006;
 3. c) Familiile de studenţi (ambii soţi studenţi);
 4. d) Studenţii necăsătoriţi care au în întreţinere copii şi locuiesc împreună cu aceştia;
 5. e) Studenţii şi doctoranzii străini cu frecvenţă, bursierii statului roman;
 6. f) Studenţii nominalizaţi de către Comisia de admitere în Colegiul Profesional de

Performanţă Academică.

Art. 9. 1) Locurile rămase în urma satisfacerii priorităţilor precizate la art. 8 se vor distribui celorlalte categorii de studenţi cu drept de cazare astfel:

 1. a) 90% din locuri în funcţie de media anului universitar anterior datei cazării;
 2. b) 10% din locuri în funcţie de criteriul social şi de criteriul medical. Comisia de cazare pe facultate va distribui acest procent pentru studenţii care fac dovada cazului social/medical, în funcţie de numărul de cereri înregistrate.

2) In criteriul social se încadrează studenţii integralişti ale căror familii nu realizează în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie. La cererea de cazare se anexează declaraţii de venituri de la părinţi sau susţinători legali ai studentului care solicită loc de cazare, precum şi acte justificative/doveditoare/cupoane de pensie ale susţinătorilor legali pe respectivele 3 luni, declaraţie privind veniturile provenite din exploatarea terenurilor agricole şi, după caz, adeverinţe de la instituţia de învăţământ unde sunt şcolarizaţi fraţii, sentinţe judecătoreşti, certificate de naştere ale fraţilor preşcolari, certificate de deces ale susţinătorilor legali, certificate de căsătorie.

3) In criteriul medical se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558/1998, anexa 2, pct. 8 lit. c şi care au realizat în anul universitar anterior minim 40 credite (exceptând creditele aferente modulului pedagogic). Bolile luate în considerare la Criteriul medical sunt: TBC (studenţii care se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestările cu virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, ciroza hepatică, leucemiile, limfoamele şi talasemiile, scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal.

LEGENDĂ:

*RM = studenți Republica Moldova
** S-au aplicat criterii de departajare (criteriul de departajare de la admitere pentru studenții în anul I nivel licență și master; media anului anterior pentru celelalte categorii de studenți)