Liste preliminare cu studenții – doctoranzi beneficiari de cazare în căminele UBB

Postat în Anunțuri, Anunțuri cazare, Anunțuri studenti

Contestaţiile se pot depune în intervalul 26.09 – 27.09 la secretariatul facultății până la ora 12:00 sau online la adresa student.bioge@gmail.com, până la ora 16:00. Soluționarea și afișarea listelor finale se va face în data de 28.09. 2016.

REGULAMENTUL – CADRU PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016/2017

Capitolul II. Repartizarea locurilor în cămine
A.Criterii
(3) Facultăţile pot stabili criterii complementare de repartizare a locurilor de cazare, cu acordul Comisiei de cazare pe facultate, cu respectarea prezentului Regulament.
Art. 6. (4) Facultăţile vor stabili criterii de repartizare a locurilor de cazare alocate pentru doctoranzii cu frecvenţă.
Art. 7. În căminele studenţeşti pot fi cazaţi:
(1) Studenţii bugetaţi, cursuri învăţământ cu frecvenţă, care nu au domiciliu stabil în limita a 20 km de Cluj-Napoca, pe durata a maximum 3 ani/4 ani – ciclul licenţă, 2 ani – ciclul master şi respectiv 3 ani pentru ciclul doctorat.

Criterii complementare stabilite de Comisia de cazare pe Facultatea de Biologie si Geologie:
1. Pentru fiecare doctorand se va calcula un punctaj aferent memoriului de activitate conform anexei 1, iar în caz de egalitate departajarea se face pe baza articolelor publicate în reviste cu factor de impact conform următorului algoritm:
factorul de impact cumulat/numărul total de autori