Magiszteri védés

Magiszteri szakdolgozatok követelményei és bírálati lapja

Saját eredményen alapuló szakdolgozat szerkezete itt

Irodalmi áttekintésen alapuló szakdolgozat szerkezete itt

Saját eredményen alapuló szakdolgozat bírálati lapja itt

Irodalmi áttekintésen alapuló szakdolgozat bírálati lapja itt

 

2020 időpontok, bizottságok, határidők

A 2020. szeptember 3. magiszteri disszertáció védések időbeosztása: időbeosztása

Államvizsga dolgozat formai követelményei

Államvizsga dolgozatok kivonatai: 2019      , 2018      , 2017       , 2016       , 2015       , 2014       , 2013       , 2012       , 2011       , 2010       .

Magiszteri disszertáció védése 2020. ősz
szakok: Orvosi biológia és Szárazföldi és vízi ökológia
Időpont: 2020. szeptember 3. (csütörtök)
Magiszteri szakdolgozat védése: Állatfiziológiai előadóterem (AFA, Mikó-kert) 9 óra.

A magiszteri disszertáció védésének bizottsága:
dr. Pap Péter László egy. tanár (elnök)
dr. Jakab Endre adjunktus, dr. Hartel Tibor docens (tagok)
dr. Kósa Ferencz adjunktus (titkár)

A kivonatok beküldési határideje: 2020. augusztus 28.

Beiratkozás 2020. augusztus 31. és 2020. szeptember 1. között a titkárságon (dékánátus).
A dolgozatok leadásának határideje: 2020. augusztus 28.
A dolgozatokat a titkárságon kell leadni. További információk a titkárságról kérhetőek.

Magiszteri védés-2020. szeptember

Időpont: 2020. szeptember 3.

-Figyelembe véve a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés elterjedésének megelőzésére vonatkozó országos szintű utólagos intézkedéseket, a 2020. március 9-én a 4415-ös számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályzata értelmében, a magiszteri védés ONLINE módon zajlik.

-A magiszteri dolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, valós időben, a vizsgáztatóbizottság előtt, a kar által kiválasztott internetes felületen, amely lehetővé teszi az audio- és videótartalom egyidejű (élő) továbbítását, fogadását és rögzítését.

-A magiszteri védés teljes egészében rögzítésre kerül minden egyes végzős hallgató esetében, és a felvételek bekerülnek a kari archívumba.

-A védési bizottság eldönti hogy milyen felületen kíván dolgozni, illetve választ egy pótfelületet is.

-A magiszteri dolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, minden jelentkezőnek  15 perc áll majd rendelkezésére, hogy dolgozatát bemutassa, és 5 perc arra, hogy válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire. A szóbeli vizsgákon kapott eredmények nem fellebbezhetőek.

-Abban az esetben, ha különböző okok miatt a jelentkezőnek nem sikerül csatlakoznia a vizsgáztatásra kijelölt felülethez vagy az internet eléréssel kapcsolatos technikai jellegű akadályok merülnek fel, a vizsgáztató bizottság dönthet a hallgató későbbi vizsgáztatásáról, a vizsga lebonyolításával (időszak, bizottság stb.) kapcsolatos előírások betartása mellett.

-A vizsgabizottságok, az első vizsganap előtt 24 órával, a kar weboldalán feltüntetik a vizsgázó diákok vizsgasorrendjét, valamint a vizsga időpontját és az újraprogramálási lehetőséget.

-A BEIRATKOZÁS ONLINE ZAJLIK, A 2020.08.31.-2020.09.01. PERIÓDUSBAN

-A diplomavizsgára való beiratkozás érdekében  a jelentkezők feltöltik vagy elektronikusan elküldik Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályzatában előírt valamennyi dokumentumot, aláírt (esetenként) és PDF formátumban beszkennelt változatban a: bochiscarmen0@gmail.com emailcímre.

-E szabály alól kivételt képeznek a személyazonossági igazolvány méretű fényképek, amelyeket a Tanulmányi Okmányok Ügyosztályán eredetiben kell benyújtani 2 példányban, az oklevél átvételekor.
!!! VIGYÁZAT!!! csak a 2018-ban és 2018 előtt végzettek esetében van szükség a fényképekre!!!

A beiratkozáshoz szükséges okiratok (PDF formátumban):
-születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)
-személyazonossági igazolvány
                  Nem BBTE-es alapépzést végzettek esetében:
                 -érettségi oklevél és liceumi szintű törzskönyvi kivonat (“foaie matricolă”)
                 –alapképzéses oklevél és  oklevél melléklet (“supliment de diplomă”)
                  BBTE-es alapépzést végzettek esetében:
                 –alapképzéses oklevél
-nyelvvizsga-oklevél/bizonyítvány (Amennyiben nem volt magiszterire iratkozáskor)
-2 formanyomtatvány
-magiszteri dolgozat
-a dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű (aláírt) hallgatói nyilatkozat
-a dolgozat címét jóváhagyó kérés, a témavezető által aláírva
-véleményezés (a témavezatőtől)- (“referat”)
-kiiratkozási lap (“fişa de lichidare”)- (pontosításokat várunk az adminisztratív osztálytól)
-a beiratkozási díj -nyugta- (azok esetében, akik már több mint 3 éve végeztek)
A beiratkozáshoz szükséges formanyomtatányok (2 formanyomtatvány, a dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű (aláírt) hallgatói nyilatkozat, a dolgozat címét jóváhagyó kérés és a kiiratkozási lap (“fişa de lichidare”)) erre az oldalra lesznek feltöltve.