Magiszteri védés

2020 időpontok, bizottságok, határidők

A 2020. szeptember 3. magiszteri disszertáció védések időbeosztása: időbeosztása

Államvizsga dolgozat formai követelményei

Államvizsga dolgozatok kivonatai: 2019      , 2018      , 2017       , 2016       , 2015       , 2014       , 2013       , 2012       , 2011       , 2010       .

Magiszteri disszertáció védése 2020. ősz
szakok: Orvosi biológia és Szárazföldi és vízi ökológia
Időpont: 2020. szeptember 3. (csütörtök)
Magiszteri szakdolgozat védése: Állatfiziológiai előadóterem (AFA, Mikó-kert) 9 óra.

A magiszteri disszertáció védésének bizottsága:
dr. Pap Péter László egy. tanár (elnök)
dr. Jakab Endre adjunktus, dr. Hartel Tibor docens (tagok)
dr. Kósa Ferencz adjunktus (titkár)

A kivonatok beküldési határideje: 2020. augusztus 28.

Beiratkozás 2020. augusztus 31. és 2020. szeptember 1. között a titkárságon (dékánátus).
A dolgozatok leadásának határideje: 2020. augusztus 28.
A dolgozatokat a titkárságon kell leadni. További információk a titkárságról kérhetőek.

Magiszteri védés-2020. szeptember

Időpont: 2020. szeptember 3.

-Figyelembe véve a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés elterjedésének megelőzésére vonatkozó országos szintű utólagos intézkedéseket, a 2020. március 9-én a 4415-ös számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályzata értelmében, a magiszteri védés ONLINE módon zajlik.

-A magiszteri dolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, valós időben, a vizsgáztatóbizottság előtt, a kar által kiválasztott internetes felületen, amely lehetővé teszi az audio- és videótartalom egyidejű (élő) továbbítását, fogadását és rögzítését.

-A magiszteri védés teljes egészében rögzítésre kerül minden egyes végzős hallgató esetében, és a felvételek bekerülnek a kari archívumba.

-A védési bizottság eldönti hogy milyen felületen kíván dolgozni, illetve választ egy pótfelületet is.

-A magiszteri dolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, minden jelentkezőnek  15 perc áll majd rendelkezésére, hogy dolgozatát bemutassa, és 5 perc arra, hogy válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire. A szóbeli vizsgákon kapott eredmények nem fellebbezhetőek.

-Abban az esetben, ha különböző okok miatt a jelentkezőnek nem sikerül csatlakoznia a vizsgáztatásra kijelölt felülethez vagy az internet eléréssel kapcsolatos technikai jellegű akadályok merülnek fel, a vizsgáztató bizottság dönthet a hallgató későbbi vizsgáztatásáról, a vizsga lebonyolításával (időszak, bizottság stb.) kapcsolatos előírások betartása mellett.

-A vizsgabizottságok, az első vizsganap előtt 24 órával, a kar weboldalán feltüntetik a vizsgázó diákok vizsgasorrendjét, valamint a vizsga időpontját és az újraprogramálási lehetőséget.

-A BEIRATKOZÁS ONLINE ZAJLIK, A 2020.08.31.-2020.09.01. PERIÓDUSBAN

-A diplomavizsgára való beiratkozás érdekében  a jelentkezők feltöltik vagy elektronikusan elküldik Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályzatában előírt valamennyi dokumentumot, aláírt (esetenként) és PDF formátumban beszkennelt változatban a: bochiscarmen0@gmail.com emailcímre.

-E szabály alól kivételt képeznek a személyazonossági igazolvány méretű fényképek, amelyeket a Tanulmányi Okmányok Ügyosztályán eredetiben kell benyújtani 2 példányban, az oklevél átvételekor.
!!! VIGYÁZAT!!! csak a 2018-ban és 2018 előtt végzettek esetében van szükség a fényképekre!!!

A beiratkozáshoz szükséges okiratok (PDF formátumban):
-születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)
-személyazonossági igazolvány
                  Nem BBTE-es alapépzést végzettek esetében:
                 -érettségi oklevél és liceumi szintű törzskönyvi kivonat (“foaie matricolă”)
                 –alapképzéses oklevél és  oklevél melléklet (“supliment de diplomă”)
                  BBTE-es alapépzést végzettek esetében:
                 –alapképzéses oklevél
-nyelvvizsga-oklevél/bizonyítvány (Amennyiben nem volt magiszterire iratkozáskor)
-2 formanyomtatvány
-magiszteri dolgozat
-a dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű (aláírt) hallgatói nyilatkozat
-a dolgozat címét jóváhagyó kérés, a témavezető által aláírva
-véleményezés (a témavezatőtől)- (“referat”)
-kiiratkozási lap (“fişa de lichidare”)- (pontosításokat várunk az adminisztratív osztálytól)
-a beiratkozási díj -nyugta- (azok esetében, akik már több mint 3 éve végeztek)
A beiratkozáshoz szükséges formanyomtatányok (2 formanyomtatvány, a dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű (aláírt) hallgatói nyilatkozat, a dolgozat címét jóváhagyó kérés és a kiiratkozási lap (“fişa de lichidare”)) erre az oldalra lesznek feltöltve.