A kar vezetősége

Dékán

Dr. MANUELA BANCIU egyetemi docens

Dékánhelyettesek

dr. HORIA ȘTEFAN BEDELEAN adjunktus (Geológiai Intézet)
dr. JAKAB ENDRE adjunktus (Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet)
dr. CAMELIA LANG egyetemi docens (Molekuláris Biológiai és Biotechnológiai Intézet)

Intézetigazgatók, tagozati vezetők

Molekuláris Biológiai és Biotechnológiai Intézet
dr. BEATRICE SIMONA KELEMEN adjunktus
Taxonómiai és Ökológiai Intézet
dr. FLORIN CRIȘAN adjunktus
Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet
dr. LÁSZLÓ ZOLTÁN egy. docens
Geológiai Intézet
dr. NICOLAE HAR egy. docens
Geológiai Intézet Magyar Tagozat vezetője
dr. MOSONYI EMÍLIA adjunktus