Ökológia és természetvédelem (3 év, nappali képzés) – magyar tagozat

Kategória: Szakok
Felvételi szempontokIsmertetés

Felvételi szempontok

 1. Érettségi eredménye – 50 %-át képezi a végső jegynek
 2. Írásbeli felvételi vizsga eredménye– 50 %-át képezi a végső jegynek
  Az írásbeli felvételi vizsga tematikája az alábbi két tematikacsomagból választható ( a tanuláshoz minden jelenleg érvényes tankönyv és egyéb korszerű szakirodalom felhasználható):

 

 1. IX és X. osztályos biológia (érettségi tananyag: növény- és állatbiológia)
  1. Élőlényismeret (Az élővilág változatossága): Méhlepényes emlősök / Nyitvatermők / Egyszikű zárvatermők
  2. A sejtosztódás típusai: Mitózis / Meiózis
  3. Az örökletes tulajdonságok átadásának mechanizmusai: Az öröklődés mendeli törvényei / A nemek kromoszómális meghatározottsága (altípusok nélkül)
  4. Az autotróf táplálkozás
  5. A növények szaporodása: A virág felépítése és a megtermékenyítés a zárvatermőknél
  6. Az emlősök szaporodása: A női és a hím szaporító rendszer
 2. XI. és XII.. osztályos biológia (érettségi tananyag: humánanatómia, élettan, genetika)
  1. Analizátorok: A látás analizátorának élettana
  2. Az endokrin mirigyek: A hipofízis, a pajzsmirigy, a hasnyálmirigy és a nemi mirigyek hormonjainak fő hatásai
  3. Emésztés és felszívódás: A táplálékok fizikai-kémiai átalakulásai a tápcsatornában
  4. Keringés: A vércsoportok / A szívműködés / A kis vérkör és a nagy vérkör
  5. Szaporodás: A szaporító rendszer szerkezete és működése
  6. Molekuláris genetika: RNS típusok, ezek szerkezete és szerepe / Az örökítő anyag szerveződése a prokariótáknál
  7. Humángenetika: Az emberi genom kromoszóma-készlete
 3. Apáthy István Felvételi Tantárgyverseny eredménye – 100 %-át teszi ki a végső jegynek

 

Az Apáthy tantárgyverseny keretében sikeresen bejutottaknak nem kell külön felvételizni, de nekik is be kell iratkozni a rendes felvételi beiratkozási periódusban és meg kell erősíteniük helyelfoglalási szándékukat!

Magyarországi hallgatók ugyanolyan jogosultságokkal pályázhatnak ingyenes helyekre, mint a hazaiak.

A felvételi egy vagy több helyes válaszos tesztkérdésekből áll. Felvételi jegyegyenlőség esetén az érettségi vizsga szaktantárgyának jegyét vesszük figyelembe a sorrend megállapítására.

FONTOS! A Biológia – magyar tagozat és az Ökológia és természetvédelem – magyar tagozat szakra való iratkozáshoz egy egységes formanyomtatványt kell kitölteni, megjelölve a szakokat az óhajtott sorrendben.

Apáthy István Felvételi Tantárgyverseny eredménye – 100 %-át teszi ki a végső jegynek

BIOLÓGIA szak (3 éves, nappali képzés) – magyar tagozat 

ÖKOLÓGIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM szak (3 éves, nappali képzés) – magyar tagozat

Biológia

A három éves biológia szak kutatóbiológusok és általános iskolai tanárok képzését egyaránt biztosítja. Az alaptantárgyak elsősorban az állat- és növénybiológiára vonatkozó ismereteket foglalják össze, és ezen belül is a hangsúly a molekuláris biológiai tárgyakra és az élettanra helyeződik. Ugyanakkor azonban az ökológiai jellegű tárgyak is jelen vannak, így egy biológus hallgató akár ebbe a területbe is belekóstolhat. A három év végeztével a hallgatók megfelelő alapokkal rendelkeznek kutatói vagy középiskolai tanári magiszteri szakosodás folyatásához, ugyanakkor a három éves képzés lehetővé teszi cégeknél, állami szerveknél, nemkormányzati szervezeteknél való elhelyezkedést tanácsadóként, szakértőként, technikai személyzetként.

Biológus karrierlehetőségek: klinikai laborbiológus (pl. genetikus, mikrobiológus, radiobiológus, kriminalisztika, onkológus), élelmiszeripari cégeknél szakértő, biotechnológus, kutató biológus, tanár, hivatásos természetvédő, vízügyi szakember, gyógyszerfejlesztő, élelmiszerbiztonsági szakértő. Végzetteink több mint 60%-a szakmában helyezkedik el!

Ökológia és természetvédelem

Az ökológia és természetvédelem szakos hallgatók az első évben általános biológiai és természetvédelmi ismeretekre tesznek szert, majd másodévtől főleg speciális ökológiai tárgyakat hallgatnak, míg harmadéven teljes mértékben önálló program keretében sajátítják a modern ökológiai és természetvédelmi biológiai ismereteket. Ez a szak lehetővé teszi az ökológus kutatói, természetvédelmi és környezetvédelmi intézkedői és a biológia tanári pálya betöltését egyaránt. A három éves képzés során begyűjtött ismeretek alapján sikeresen jelentkezhetnek a végzősök ökológiai profilú vagy vele rokon magiszteri programokra is.

Ökológus karrierlehetőségek: környezetvédelmi felügyelő, kutató, ökológus önkormányzatoknál, hivatásos természetvédő, tanár, környezetvédelmi szakértő, vízügyi szakember, növényvédelmi szakember. Végzetteink több mint 60%-a szakmában helyezkedik el!