Ökológia és természetvédelem (3 év, nappali képzés) – magyar tagozat

Kategória: Szakok
Felvételi szempontokMotivációs levélIsmertetés

Felvételi kritériumok

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Felvételi Szabályzatához és a Doktori képzés Felvételi Módszertanához rendelt, a 2020-2021-es egyetemi tanévre vonatkozó Melléklet értelmében, a Biológia és Geológia Kar 2020-2021-es tanérvére vonatkozó alapszintű és magiszteri felvételik megszervezésének szabályzata a következőképpen módosul (ez vonatkozik a 2020. JÚLIUSI és 2020. SZEPTEMBERI felvételikre egyaránt): A Kari Tanács  2020. május 12.-ei rendeletének értelmében, a 2020-2021-es egyetemi tanévben a Biológia és Geológia kar valamennyi szakja esetén a felvételi a következő felvételi kritériumok alapján fog történni:

 1. motivációs levél, melyet kétféle módon minősíthetnek: Elfogadva/Elutasítva
 2. érettségi média – a végső jegy 100%-a
 3. vagy az „Apáthy István” tantárgyversenyen szerzett pontszám – a végső jegy 100%-a.

Rangsorolási kritériumok azonos pontszámok esetén:

 • az érettségi szaktantárgyakból (az érettségi második vizsgája) szerzett jegy
 • az érettségi választott tantárgyából (az érettségi harmadik vizsgája) szerzett jegy

Kérjük, hogy tanulmányozzák az online felvételi útmutatót az alábbi elérhetőségen: online felvételi útmutató alapképzésre

Motivációs levél

A motivációs levéllel (minta: DOC       , PDF      ) kapcsolatos pontosítások:

 • A motivációs levél A4 formátumú, 1-2 oldal terjedelmű, nyomtatott vagy kézzel írott kell legyen. A kézzel írott levelek NEM lesznek lepontozva az értékelés alkalmával.
 • A motivációs levélnek tartalmaznia kell:
  • az okokat amik a felvételizőt motiválták, hogy a karon levő szakot válassza;
  • a felvételiző rövid bemutatkozását (előző tapasztalatok és megvalósítások, iskolai- vagy iskolán kívüli tevékenységek, iskolai projektek, versenyek, tantárgyversenyek, referátumok, önkénteskedések, on-line anyagok, stb.);
  • elvárások és szakmai tervek az alapfokú képzés elvégzése után.
 • A motivációs levél a valóságnak kell megfeleljen, és ajánlott a dokumentumok másolatának bemutatása az önkéntes feladatokban való részvételről, munkatapasztalatról, iskolai versenyeken való részvételről vagy más kulturális – nevelő tevékenységekről.
 • A motivációs levél értékelése a következő szempontok szerint fog történni:
  • a bemutatott ötletek következetessége;
  • az ötletek jelentősége és eredetisége;
  • az választott szak iránti érdeklődés és tájékozottság;
  • világos, egyértelmű fogalmazás;
  • megfelelő szókincs használata;
  • nyelvtani szabályok betartása.

Értékeléskor a felvételizők ELFOGADVA vagy ELUTASÍTVA minősítést kapnak, ami minden bejelölt szakra érvényes.

ÖKOLÓGIA ÉS TERMÉSZETVÉDELEM szak (3 éves, nappali képzés) – magyar tagozat

Ökológia és természetvédelem

Az ökológia és természetvédelem szakos hallgatók az első évben általános biológiai és természetvédelmi ismeretekre tesznek szert, majd másodévtől főleg speciális ökológiai tárgyakat hallgatnak, míg harmadéven teljes mértékben önálló program keretében sajátítják a modern ökológiai és természetvédelmi biológiai ismereteket. Ez a szak lehetővé teszi az ökológus kutatói, természetvédelmi és környezetvédelmi intézkedői és a biológia tanári pálya betöltését egyaránt. A három éves képzés során begyűjtött ismeretek alapján sikeresen jelentkezhetnek a végzősök ökológiai profilú vagy vele rokon magiszteri programokra is.

Ökológus karrierlehetőségek: környezetvédelmi felügyelő, kutató, ökológus önkormányzatoknál, hivatásos természetvédő, tanár, környezetvédelmi szakértő, vízügyi szakember, növényvédelmi szakember. Végzetteink több mint 60%-a szakmában helyezkedik el!

Felvételi keretszámok 2020/2021 Ökológia és természetvédelem szak: 10 államilag támogatott, 15 tandíjas hely