Orarul cursurilor şi aplicatiilor (12 săptămâni) – Programul de pregătire avansată. Anul univ. 2018/2019

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

ŞCOALA DOCTORALĂ : BIOLOGIE  INTEGRATIVĂ

Programul de studii universitare de doctorat:  Biologie  integrativă

Domeniul de doctorat: BIOLOGIE

Tipul de doctorat: Ştiinţific

 

Orarul cursurilor şi aplicatiilor (12 săptămâni) – Programul de pregătire avansată. anul univ. 2018/2019

Nr. crt. Denumirea cursului (incl. aplicatiile practice) Profesor titular Adrsa email/telefon Modalitate Data/zi/ora Locul Obs
1 Microscopie electronică (2 ore curs + 2 ore apl.) Conf. dr. Barbu Lucian  lucianbarbu@yahoo.com Săptămânal

 

Marti, 12-16 Centrul de Microscopie Electronică, Str. Clinicilor, nr. 5-7
2 Genetica dezvoltării (2 ore curs + 2 ore apl.) Prof. dr. Rakosy Elena arina5744@yahoo.com Săptămânal

 

Luni,

orele 10-14

Lab. Inginerie Genetică Vegetală, Str. Clinicilor, nr. 5-7 Curs modul
3 Taxonomie clasică şi modernă (2 ore curs + 2 ore apl.) Prof. dr. Cristea Vasile/Prof. dr. Laszlo Rakosy  

vasile.cristea@ubbcluj.ro

laszlo.rakosy@ubbcluj.ro

Săptămânal

 

Joi, orele 16-20 Lab. Ecologie, Str. Clinicilor nr. 5-7 / Sala Al. Borza, str. Republicii, nr. 42-Gr. Botanică 1:1
4 Habitate prioritare din România (2 ore curs + 2 ore apl.) Prof. dr. Cristea Vasile/Prof. dr. Laszlo Rakosy vasile.cristea@ubbcluj.ro

laszlo.rakosy@ubbcluj.ro

 

Săptămânal

 

Miercuri, orele 16-20 Lab. Ecologie, Str. Clinicilor nr. 5-7 / Sala Al. Borza, str. Republicii, nr. 42-Gr. Botanică 1:1
5 Filogeografie si analiza numerica in ecologie (2 ore curs + 2 ore apl.) Cobf. Dr. Puşcaş Mihai/Conf. dr. Gafta Dan mihai.puscas@ubbcluj.ro

dan.gafta@ubbcluj.ro

 

Din 2 în 2 săptămâni

 

Luni, 16-20 Lab. Ecologie, Str. Clinicilor nr. 5-7 1:1
6 Extracte naturale farmaceutice (2 ore curs + 2 ore apl.) Prof.dr. Pârvu Marcel marcel.parvu@ubbcluj.ro Săptămânal Vineri,

orele 12-16

Lab. Grădinii Botanice 1, , str. Republicii, nr. 42-Gr. Botanică
7 Biologie moleculara

ambientala (2 ore curs + 2 ore apl.)

Prof. Dr. Banciu Horia Leonard horiabanciu3@yahoo.com Săptămânal Miercuri, orele 14-18 Lab. de Biologie Moleculara, Biochimie si Biofizica, Str. Clinicilor nr. 5-7
8 Metodologia şi etica cercetării Conf.dr. Ruprecht Eszter eszter.ruprecht@gmail.com Săptămânal Joi, 10-14 Lab. 3 de Botanică, Str. Republicii nr. 44

 

Notă: Studenţii-doctoranzi admişi în anul I al programului de studii doctorale vor alege 3 discipline oferite fie de Şcoala doctorală “Biologie integrativă” (cf. prezentului plan de învăţământ), fie de alte şcoli doctorale sau programe de nivel master ale UBB, cu respectarea reglementărilor CSUD referitoare la  desfăşurarea acestui program. Nr. credite necesare studentului doctorand: 60