Admitere

Admitere 2018

Rezultate finale

Rezultate finale Admitere SDBI 2018

PROGRAMAREA CONCURSULUI DE Admitere la doctorat sesiunea septembrie 2018

Probele de specialitate

Nr. crt. Numele și prenumele conducătorului de doctorat  Domeniul de doctorat Data, ora și locul desfășurării examenelor
Facultatea de Biologie şi Geologie

Școala Doctorală Biologie integrativă

     1. Banciu Horia Leonard Biologie 18.09.2018, ora 12, Sala B2
     2. Keresztes Lujza Biologie 10.09.2018, ora 12, Sala Eco 3
     3. Markó Bálint Biologie 10.09.2018, ora 10, Sala Eco 3
     4. Pap Peter Laszlo Biologie 18.09.2018, ora 10, Sala Eco3
     5. Pârvu Marcel Biologie 12.09.2018, ora 10, Sala de curs, din Grădina Botanică
     6. Rákosy Elena Biologie 18.09.2018, ora 10, Sala B2
     7. Rákosy László Biologie 17.09.2018, ora 9, Sala Eco 3

 

DISTRIBUȚIA PE ȘCOLI DOCTORALE DIN FACULTĂȚI ȘI PE CONDUCĂTORI DE DOCTORAT
A LOCURILOR BUGETATE (candidați UE) admitere la doctorat pentru anul universitar 2018-2019

 

Nr. crt.  Numele și prenumele conducătorului de doctorat  Domeniul de doctorat  Locuri finanțate de la bugetul de stat (granturi doctorale)

 

Locuri cu TAXĂ (atât cu frecvență cât și cu frecvență redusă*)
Cu bursă și cu frecvență Fără bursă, cu frecvență  

Fără bursă, cu frecvență redusă

 

Locuri cu bursă  pentru rromi

Locuri cu bursă pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României
Școala doctorală Biologie intergrativă
(Facultatea de Biologie şi Geologie)
Total:  8 Total: 1 Total: … Total: … Total: 1 Total …
1. Banciu Horia Biologie 1
2. Keresztes Lujza Biologie 2
3. Markó Bálint Biologie 1
4. Pap Peter Laszlo Biologie 1
5. Pârvu Marcel Biologie 1
6. Rákosy Elena Biologie 1 1 1
7. Rákosy László Biologie 1

TEMATICI

Conducator de doctorat : Prof.  Horia Leonard Banciu

 1. Structura chimică a ADN şi ARN, Replicarea ADN la procariote şi eucariote, Transcrierea şi procesarea produşilor primari de transcriere, Metode moleculare uzuale de investigare: izolarea ADN, electroforeza ADN, PCR, clonarea fragmentelor de ADN, enzime de restricţie.
 2. Tehnici de genomica si proteomica structurala si functionala.

Bibliografie:

 • Alberts B., Johnson A., Lewis J., Wilson J.H., Hunt T., Molecular biology of the cell. Garland Science, Taylor & Francis Group, 2015.
 • Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., Biochemistry, 5th Ed., Freeman / Co., New York, 2002.
 • Lodish H.F., Berk A., Kaiser C.A., Molecular cell biology. W.H. Freeman and Co., New York, 2013.
 • Nelson D.L., Cox M.M., Lehninger principles of biochemistry. W. H. Freeman, New York, 2005.
 • Ochs M.F., Gene function analysis. Humana Press, Totowa, N.J, 2010.
 • Petrescu, I, Biochimie, vol.I+ II., Presa Univ. Clujeană, Cluj-Napoca, 1998.
 • Rehm H., Protein biochemistry and proteomics. Academic Press, Amsterdam, 2006.

 

Conducator de doctorat : Conf.dr. Keresztes Lujza


Data și locul de desfășurare a concursului de admitere: 10 septembrie 2018, ora 12, Sala de curs, Eco 3, Str. Clinicilor, nr. 5-7.

 Tema: 

 1. Evaluarea calității biologice ale apelor curgătoare: practica utiliizării macrozoobentosului
 2. Originea și evoluția faunei acvatice din Carpați

Bibliografie:

 • Bálint, M., Ujvárosi L., Theissinger, K., Lehrian, S., Mészáros N., Pauls, S.U. (2011): The Carpathians as a Major Diversity Hotspot in Europe. – In: Biodiversity Hotspots, Part 2. Springer, pp. 189-205.
 • Ujvárosi L., Markó, B. (2011), The Carpathians as speciation centres and barriers: from case studies to general patterns. Cluj University Press, Cluj Napoca, Romania
 • Doods, W.K.. (2002), Freshwater Ecology. Concepts and Environmental Applications. Academic Press, an Elsevier Science Imprint. San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo.
 • Hauer F, R., Lamberti G.A. (2007), Methods in Stream Ecology. Academic Press, an Elsevier Science Imprint. San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo.

 Comisie de admitere:

 • Keresztes Lujza, conf.dr.- preşedinte
 • Marko Balint, conf.dr. – membru
 • Hartel Tibor, conf.dr. – membru

 

Conducator de doctorat : Conf. univ. dr. Markó Bálint

Tematică admitere doctorat

 1. Relații interspecifice parazitice la insecte – implicații evolutive, efecte asupra individului și asupra societății
 2. Sistemul imunitar la insecte
 3. Bazele vieții sociale la furnici – teoria lui Hamilton și implicații

Bibliografie

 • Billen, J. (ed.) (1992): Biology and Evolution of Social Insects. Leuven University Press, Leuven, Belgium.
 • Rolff, J., Reynolds, S.E. (eds.) (2009): Insect infection and immunity: evolution, ecology, and mechanisms. Oxford University Press, USA.
 • Nation, J.L. Sr. (2016): Insect Physiology and Biochemistry, 3rd edition. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA.
 • Wilson, E.O. (2000): Sociobiology: the new synthesys, twenty-fifth anniversary edition. – Harvard University Press
 • Wilson, E.O. (2012): Cucerirea socială a Pământului. Editura Humanitas, București.

Conducator de doctorat : Conf. univ. dr. Pap Peter Laszlo

Tematică admitere doctorat

Importanta speciilor invazive in protectia comunitatilor animale autohtone din Romania.

Bibliografie

 • Mick N. Clout, Peter A. Williams. Invasive Species Management: A Handbook of Principles and Techniques. Oxford Univ. Press
 • Richard B. Primack. Essentials of Conservation Biology 6th Edition. Oxford Univ. Press

 

Conducator de doctorat : Prof. univ. dr. Marcel PÂRVU

Examenul de admitere la doctorat cuprinde o probă scrisă şi o probă orală.

Proba scrisă

La examenul scris, se  notează răspunsurile la întrebări, din temele prioritare – plante medicinale şi ciuperci  – pe baza bibliografiei consultate.

Tematică

 1. Ciuperci Eurotiales
 2. Ciuperci parazite Sclerotiniaceae: morfologie şi ultrastructură
 3. Extracte vegetale antifungice

Bibliografie

 •  Webster, J., Weber, R., 2007, Introduction to fungi, Cambridge University Press, pag. 297-314.
 • Pârvu, M., Pârvu AE., 2014, Parasitic fungi Sclerotiniaceae: morphology and ultrastructure, pag. 530-537; In: Microscopy: advances in scientific research and education (A. Méndez-Vilas, Ed.), Volume 1, Publisher: Formatex Research Center, Badajoz, Spain (http://www.formatex.info/microscopy6/book/530-537.pdf)
 • Pârvu, M., Vlase, L., Fodorpataki, L., Pârvu, O., Roşca-Casian, O., Bartha C., Barbu-Tudoran, L., Pârvu, A.E.,2013, Chemical Composition of Celandine (Chelidonium majus L.) Extract and its Effects on Botrytis tulipae (Lib.) Lind Fungus and the Tulip, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 41(2), 414-426 (http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/9077)
 • Pârvu, M., Pârvu AE., 2011, Antifungal plant extracts, pag. 1055-1062, In: Science against microbial pathogens: communicating current research and technological advances, Antonio Méndez-Vilas (Ed.), Volume 2: Publisher: Formatex Research Center, Badajoz, Spain. (http://www.formatex.info/microbiology3/book/1055-1062.pdf)

 Proba orală

La examenul oral, candidatul prezintă un proiect al tezei de doctorat pe care o propune şi curriculum vitae. Subiectul tezei de doctorat este orientativ şi este din temele prioritare (plante medicinale, ciuperci şi/sau  fitopatologie) sau teme înrudite. Planul tezei de doctorat are 2-4 pag. tehnoredactate şi conţine: rezumat, date din literatură, contribuţie personală şi bibliografie (selectivă) din literatura naţională şi internaţională. Pentru candidat, constituie un avantaj: comunicările ştiinţifice şi/sau publicaţiile realizate; performanţele obţinute la nivel licenţă şi master.

 

Conducator de doctorat : Prof. univ. dr. Rakosy Elena

TEMATICA ADMITERE DOCTORAT

I.  Transmiterea si exprimarea informatiei genetice (de la ADN la ARN)

 1. Structura si functiile ADN
 • Structura ADN
 • Functiile ADN
 1. Replicarea ADN
 • Originile de replicare si furcile de replicare
 • ADN polimeraza isi corecteaza erorile de replicare
 • Sinteza fragmentelor de ADN pe catena intarziata
 • Dispozitivul de replicare ce actioneaza la nivelul furcii de replicare
 1. Repararea ADN
 • Mutatiile ca modificari permanente ale ADN
 • Sistemul de reparare a erorilor care apar in replicarea ADN
 • Mecanisme de deteriorare a ADN
 • Etapele mecanismului de reparare a ADN asigura stabilitatea genelor
 1. Cromozomii si cromatina
 • Structura cromozomilor la eucariote
 • Secvente specializate ale ADN asigura replicarea cromozomilor
 • Nucleozomii si fibra de cromatina
 1. Transcriptia si prelucrarea ARN
 • ARN si ARN polimeraza
 • Semnale din ADN instiinteaza ARN polimeraza cand sa inceapa si cand sa termine transcriptia
 • Prelucrarea ARN in nucleul eucariotelor
 • Imbinarea exonilor si formarea ARNm matur

II. Tipuri de explante vegetale cultivate in vitro

 1. Cultura organelor vegetale
 • Cultura radacinilor in vitro
 • Micropropagarea plantelor prin cultura de microbutasi si alte tipuri de explante
 • Germinarea semintelor in conditii aseptice
 • Cultura de embrioni maturi si imaturi
 • Obtinerea plantelor haploide- Androgeneza si ginogeneza experimentala
 1. Culturi de tesuturi vegetale in vitro
 • Meristemele si importanta cultivarii lor in vitro
 • Cultura de calus
 • Biotehnologia cultivarii celulelor vegetale in suspensie si aplicabilitatea sa practica
 • Izolarea si cultura protoplastelor vegetale

III. Inginerie genetică vegetală

 1. Hibridarea somatica
 2. Transformarea genetica – metodologie
 3. Transformarea genetica – genele marker si raportoare

IV. Rolul antioxidanţilor în alimentaţie

 1. Caracterizarea polifenolilor si flavonoidelor
 2. Caracterizarea antocianilor
 3. Compusii antioxidanţi şi rolul lor în prevenţia cancerului

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Constantinescu D.G., Haţieganu-Buruiană E. – Biologia moleculară a celulei vegetale. Ed.Medicală, Bucureşti, 1983.
 2. * * * – Culturi de celule şi ţesuturi vegetale – aplicaţii în agricultură (capitole scrise de Cachiţă-Cosma D.,Badea E., Raicu P.), Ed.Ceres, Bucureşti, 1984.
 3. Raicu P., Badea E. – Cultura de celule şi biotehnologiile moderne. Ed.Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986
 4. Cruce M.,Biologie celulara si moleculara, Editura Aius Craiova ,1999, p.57-74
 5. Soran, Rakosy-Tican L, A. Ardelean, Elemente de biotehnologie. Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Ed. Mirton 1993
 6. Rakosy-Tican E, Inginerie genetica vegetala, Editura Casa Cartii de Stiinta, 2005, p.22-74
 7. Coman N, Genetica, vol. I, Cluj-Napoca, 2004 pp. 42-74
 8. Cachiţă-Cosma D. – Metode in vitro la plantele de cultură. Baze teoretice şi practice. Ed.Ceres, Bucureşti, 1987
 9. Cachita-Cosma D.,Deliu C.,Rakosy-Tican L.,Ardelean A., Tratat de biotehnologie  vegetala, vol.I, Editura Dacia, 2004, p.155-192; p.251-294
 10. Badea EM, Otiman PI (Eds) 2012. Plante transgenice. Obţinere, testare, cultivare. Impact economic Ed Academiei Romane, Bucureşti pp. 61-110
 11. Gamborg O.L., Phillips G.C. – Plant Cell, Tissue and Organ Culture. Fundamental Methods. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1995.
 12. Herman E.B. – Recent Advances in Plant Tissue Culture III. Regeneration and Micropropagation: Techniques, Systems and Media 2015-2017, Agritech Consultants Inc., Shrub Oak, 2017
 13. Rakosy-Tican E, Thieme R, Nachtigall M, Molnar I, Denes T-E. The recipient potato cultivar influences the genetic makeup of the somatic hybrids between five potato cultivars and one cloned accession of sexually incompatible species Solanum bulbocastanum Dun. Plant Cell Tiss Organ Cult, 2015, 122:395–407
 14. Nelson D, Cox M (2010) Lehninger Biochemie, Springer Berlin
 15. Hocman G (1988) Chemoprevention of cancer: Phenolic antioxidants (BHT, BHA). Intl J Biochem 20 (7): 639-651 – in plus cautare google: antioxidants and cancer

Conducator de doctorat :  Prof. dr. László Rákosy

Tema: Ecologia comunităților de animale, Ecologie culturală

Subteme:

Dinamica populationala

Metapopulații

Fragmentarea și izolarea populațiilor

Interconectivitate și coridoare ecologice

Analiza vulnerabilității populațiilor

Protecția și conservarea speciilor rare

Prognoze și scenarii ecologice

Ecologie culturală în Transilvania

Bibliografie

 • Begon M., Harper J.L., Townsend C.R. 1996. Ecolgy, Individuals, Populations and Communities. New York, Blackwell Sc. Publishers.
 • Begon M., Mortimer M., Thompson D.J. 1997. Populationsökologie. Heidelberg, Berlin, Oxford. Spektrum Akademischer Verlag.
 • Godeanu S.P. 2013. Ecologie aplicată. Ed. Academiei Române, Bucuresti
 • Hanski I., Gilpin M. (Eds.) 1997. Metapopulatio biology: Ecology, Genetics and Evolution. London: Academic Press.
 • Hastings A. 1997.  Population Biology Concepts and Models. New York, Springer.
 • Krebs J., Davies N.B. (Eds.) 1991.  Behavioral Ecology: An Evolutionary Approach, 3 ed.Oxford. Blackwell.
 • Poschlod P. 2015.  Geschichte der Kulturlandschaft. Ulmer, Stuttgart
 • Rannow S., Neubert M. (Eds.) 2014. Managing Protected Areas in Central and Eastern Europe under Climate Change. Springer: Heidelberg, New York
 • Rockwood L. Larry 2015. Introduction to Population Ecology, 2nd Edition, Wiley-Blackwell
 • Smith T.M., Smith R.L., 2006. Elements of Ecology. Pearson  Education, 982 pp.

Concurs pentru admiterea la doctorat, 17.09. 2017-09-18

Examen scris

Subiectul nr. 1

Fragmentarea și izolarea populațiilor

Concurs pentru admiterea la doctorat, 19.09. 2017-09-18

 Examen scris

Subiectul nr. 2

Interconectivitate și coridoare ecologice