Orarul cursurilor şi aplicatiilor (12 săptămâni) – Programul de pregătire avansată. Anul univ. 2018/2019

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca ŞCOALA DOCTORALĂ : BIOLOGIE  INTEGRATIVĂ Programul de studii universitare de doctorat:  Biologie  integrativă Domeniul de doctorat: BIOLOGIE Tipul de doctorat: Ştiinţific   Orarul cursurilor şi aplicatiilor (12 săptămâni) – Programul de pregătire avansată. anul univ. 2018/2019 Nr. crt. Denumirea cursului (incl. aplicatiile practice) Profesor titular Adrsa email/telefon Modalitate Data/zi/ora Locul Obs 1 Microscopie electronică (2 ore curs + 2 ore apl.) Conf. dr. Barbu Lucian  lucianbarbu@yahoo.com Săptămânal   Marti, 12-16 Centrul de Microscopie Electronică, Str. Clinicilor,

Admiterea la doctorat 2017

Distribuţia locurilor de admitere la doctorat (anul univ. 2017-2018), pe categorii de finanţare, pentru fiecare dintre conducătorii de doctorat din Şcoala doctorală „Biologie integrativă”  Nr. crt.  Numele şi prenumele conducătorului de doctorat Nr. locuri bugetate (fără taxe de şcolarizare) Nr. locuri cu taxă (atât cu frecvenţă, cât şi cu frecvenţă redusă) Cu bursă şi cu frecvenţă (BCFB) Fără bursă (BFB) TCF+TCFR cumulat 1 Banciu Horia Leonard, conf. dr. habil. 1   0 2 Keresztes Lujza, conf.dr. habil. – – 0