Cercetare

Tematicile de cercetare ale membrilor Școlii Doctorale de Biologie Integrativă

Lista spațiilor și dotărilor materiale la care au acces doctoranzii

Lista spatii si dotari materiale SDBI_2019