Contact

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Biologie și Geologie
Str. Republicii nr.44, Cluj-Napoca
Tel./ Fax +40264431858