Plan de Învățământ

Planul de învățământ al Școlii Doctorale de Biologie Integrativă cuprinde următoarele discipline (în ordine alfabetică):

 • Biologie Moleculară Ambientală (Fișa disciplinei)
  Titular: Prof. Univ. Dr. Horia Banciu
 • Extracte naturale farmaceutice (Fișa disciplinei)
  Titular: Prof. Univ. Dr. Marcel Pârvu
 • Filogeografie și analiză numerică (Fișa disciplinei)
  Titular: Conf. Mihai Pușcaș
 • Genetica dezvoltării (Fișa disciplinei)
  Titular: Prof. Univ. Dr. Elena Rákosy
 • Habitate prioritare din România (Fișa disciplinei)
  Titulari: Prof. Univ. Dr. Vasile Cristea și Prof. Univ. Dr. László Rákosy
 • Metodologia și Etica Cercetării (Informații , Fișa disciplinei)
  Titular: Conf. Dr. Eszter Ruprecht
 • Microscopie electronică Fișa disciplinei)
  Titular: Conf. Dr. Lucian Barbu
 • Taxonomie clasică și modernă (Fișa disciplinei)
  Titulari: Prof. Univ. Dr. Vasile Cristea și Prof. Univ. Dr. László Rákosy