Plan de Învățământ

Planul de învățământ al Școlii Doctorale de Biologie Integrativă cuprinde următoarele discipline (în ordine alfabetică)

The academic courses taught at Doctoral School of Integrative Biology are as follows (in alphabetical order of course holders):

  • Biologie Moleculară Ambientală / Environmental molecular biology (Fișa disciplinei)

  Titular: Prof. Univ. Dr. Horia Banciu

  • Extracte naturale farmaceutice/ Pharmaceutical natural extracts  (Fișa disciplinei)

  Titular: Prof. Univ. Dr. Marcel Pârvu

  • Filogeografie și analiză numerică / Phylogeography and Numerical Analysis in Ecology (Fișa disciplinei)

  Titular: Conf. dr. Habil. Mihai Pușcaș și Conf. dr. Dan Gafta

  Titular: Prof. Univ. Dr. Elena Rákosy

  • Habitate prioritare din România / Priority protected habitats in Romania (Fișa disciplinei)

  Titulari: Prof. Univ. Dr. Vasile Cristea și Prof. Univ. Dr. László Rákosy

  • Metodologia și Etica Cercetării /  Research practices and ethics (Fisa disciplinei)

  Titular: Conf. Dr. Habil. Eszter Ruprecht

  Titular: Conf. Dr. Lucian Barbu

  • Taxonomie clasică și modernă / Classic and modern taxonomy  (Fișa disciplinei)

  Titulari: Prof. Univ. Dr. Vasile Cristea și Prof. Univ. Dr. László Rákosy

  • Sociobiology/ Sociobiology (Fisa disciplinei)

  Titular: Prof. Univ. dr. Markó Bálint

  • Stresul oxidativ în  cercetarea biologică și biomedicală / Oxidative stress in biological and biomedical research                (Fisa disciplinei)

  Titular: Prof. univ. dr. Manuela Banciu