Plan de Învățământ

Planul de învățământ al Școlii Doctorale de Biologie Integrativă cuprinde următoarele discipline (în ordine alfabetică) / The academic courses taught at Doctoral School of Integrative Biology are as follows (in alphabetical order of course holders):

  • Biologie Moleculară Ambientală / Environmental molecular biology (Fișa disciplinei)

  Titular: Prof. Univ. Dr. Horia Banciu

  • Extracte naturale farmaceutice/ Pharmaceutical natural extracts  (Fișa disciplinei)

  Titular: Prof. Univ. Dr. Marcel Pârvu

  • Filogeografie și analiză numerică / Phylogeography and Numerical Analysis in Ecology (Fișa disciplinei)

  Titular: Conf. dr. Habil. Mihai Pușcaș și Conf. dr. Dan Gafta

  Titular: Prof. Univ. Dr. Elena Rákosy

  • Habitate prioritare din România / Priority protected habitats in Romania (Fișa disciplinei)

  Titulari: Prof. Univ. Dr. Vasile Cristea și Prof. Univ. Dr. László Rákosy

  Titular: Conf. Dr. Habil. Eszter Ruprecht

  Titular: Conf. Dr. Lucian Barbu

  • Taxonomie clasică și modernă / Classic and modern taxonomy  (Fișa disciplinei)

  Titulari: Prof. Univ. Dr. Vasile Cristea și Prof. Univ. Dr. László Rákosy

  • Sociobiology/ Sociobiology (Fisa disciplinei)

  Titular: Prof. Univ. dr. Markó Bálint

  • Stresul oxidativ în  cercetarea biologică și biomedicală / Oxidative stress in biological and biomedical research (Fisa disciplinei)

   Titular: Prof. univ. dr. Manuela Banciu