Programe de studii

Nivel licență

  • Geologie (3 ani), cu predare în limbile română și maghiară;
  • Inginerie Geologică (4 ani) cu predare în limba română.

Nivel master

  • Geologia bazinelor sedimentare (2 ani)
  • Mineralogie aplicată și petrologie (2 ani)
  • Geologie aplicată (2 ani)

Nivel doctorat

  • Cercetare avansată în științele Pământului (3 ani)