Concurs Șef lucrări

Anunț Tematica concursului pentru ocuparea postului de Șef lucrări, poziția 20 din statul de funcții al Departamentului de Geologie, Facultatea de Biologie și Geologie: Hazardurile și riscurile activităților vulcanice și postvulcanice   Bibliografie: Borsy Z., 1998., Általános természetföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Hartai É., 2003. A változó Föld. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc. Petrescu I., 2002, Catastrofe geologice. Editura Dacia, Cluj-Napoca. Kusky, T., 2003. Geological Hazards, Greenwood Press. Scarpa R., Tilling, R.I., 1996. Monitoring and Mitigation of Volcano Hazards, Springer. Sigurdsson H.,