Concurs Șef lucrări

Anunț

Tematica concursului pentru ocuparea postului de Șef lucrări, poziția 20 din statul de funcții al Departamentului de Geologie, Facultatea de Biologie și Geologie:

Hazardurile și riscurile activităților vulcanice și postvulcanice

 

Bibliografie:

Borsy Z., 1998., Általános természetföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Hartai É., 2003. A változó Föld. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.

Petrescu I., 2002, Catastrofe geologice. Editura Dacia, Cluj-Napoca.

Kusky, T., 2003. Geological Hazards, Greenwood Press.

Scarpa R., Tilling, R.I., 1996. Monitoring and Mitigation of Volcano Hazards, Springer.

Sigurdsson H., 2015. The Encyclopedia of Volcanoes, Academic Press Elsevier.

 

Proba orală a concursului (prezentarea unui curs) va avea loc în data de 25.01.2017, începând cu orele 11.00, la Departamentul de Geologie, Str. M. Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca.

Președintele comisiei

Șef lucrări dr. Jakab Endre

prodecan

 

Afișat 23.01.2018, ora 9.30