Personal

Cadre didactice titulare:

   • Ioan Bucur, Prof.Dr, membru titular al Academiei Române
   • Activități didactice: Micropaleontologia șelfului carbonatic, Microfaciesuri carbonatice, Rezervoare carbonatice
   • e-mail

   • Vlad Codrea, Prof.dr.
   • Activități didactice: Geologia României, Geotermie, Paleoecosisteme continentale, Geologia Cuaternarului, Geologie marină
   • e-mail

   • Sorin Filipescu, Prof.Dr
   • Activități didactice: Stratigrafie, Biostratigrafie aplicată, Explorarea hidrocarburilor
   • e-mail
   • web

   • Marcel Benea, Conf.Dr.
   • Activități didactice: Mineralogie, Mineralogie aplicată, Roci de construcție
   • e-mail

   • Carmen Chira, Conf.Dr.
   • Activități didactice: Paleoecologie, Nannoplancton, Biostratigrafie aplicată, Paleogeografie și Paleobiogeografie
   • e-mail

   • Ferenc Forray, Conf.Dr.
   • Activități didactice: Geologie fizică, Geochimie, Metode fizice de analiză, Hazarduri geologice
   • e-mail

   • Nicolae Har, Conf.Dr.
   • Activități didactice: Petrologie magmatică și metamorfică, Rezistența materialelor și mecanica rocilor, Analiză geochimică, Geotehnică și geomecanică aplicate, Petrografia regională a României
   • e-mail

   • Emanoil Săsăran, Conf.Dr.
   • Activități didactice: Petrologie sedimentară, Sedimentologie, Analiză de facies, Bazine sedimentare
   • e-mail

   • Călin Tămaș, Conf.Dr.
   • Activități didactice: Zăcăminte metalifere și nemetalifere, Metalogenie, Metode de extracție a minereurilor
   • e-mail

   • Ioan Tanțău, Conf.Dr.
   • Activități didactice: Paleobotanică și palinologie, Hidrogeologie, Paleomedii cuaternare
   • e-mail

   • Constantin Balica, Șef lucr.Dr.
   • Activități didactice: Geochimie, Geochimie și geocronologie izotopică, Geotectonică, Bazine sedimentare
   • e-mail

   • Ovidiu Barbu, Șef lucr.Dr.
   • Activități didactice: Geologia hidrocarburilor, Geologia cărbunilor, Energie și dezvoltare durabilă
   • e-mail

   • Horea Bedelean, Șef lucr.Dr.
   • Activități didactice: Geologie structurală și cartografie geologică, Geologia mediului, Minerale și roci industriale, Cartări geologice speciale, Geologia solurilor
   • e-mail

   • Raluca Haitonic, Șef lucr.Dr.
   • Activități didactice: Micropaleontologie, Stratigrafie, Grafică asistată de calculator
   • e-mail

   • Emilia Mosonyi, Șef lucr.Dr.
   • Activități didactice: Petrologie magmatică, metamorfică și sedimentară, Geotectonică, Prospecțiuni geochimice, Geologie structurală și cartografie geologică, Prospecțiune și explorare geologică
   • e-mail

   • George Pleș, Șef lucr.Dr.
   • Activități didactice: Paleontologie, Geofizică, Microfaciesuri carbonatice
   • e-mail

   • Mirela Popa, Șef lucr.Dr.
   • Activități didactice: Geologie fizică, Foraje și lucrări miniere, Prospecțiuni și explorări geologice
   • e-mail

   • Loránd Silye, Șef lucr.Dr.
   • Activități didactice: Geologie fizică, Paleontologie, Micropaleontologie, Stratigrafie, Analiză de facies
   • e-mail

   • Tudor Tămaș, Șef lucr.Dr.
   • Activități didactice: Cristalografie, Carstologie, Metode fizice de analiză, Analiză instrumentală în geologie
   • e-mail

   • Gal Agnes, Asist.Dr.
   • Activități didactice: Cristalografie, Mineralogie, Geotectonică, Hidrogeologie, Geofizică, Informatică aplicată, Hazarduri geologice
   • e-mail

Cadre didactice asociate:

   • Carlo Aroldi, Dr.
   • Sedimentologie
   • e-mail

   • Istvan Márton, Dr.
   • Metalogenie, geologie economică, geochimie, petrologie
   • e-mail

  •  
   • Sándor Mátyásy, Dr.
   • Prospecțiune geofizică
   • e-mail

Cercetători:

   • Liana Săsăran, Dr, CSIII
   • paleoecologie, rudiști, colecții paleontologice
   • e-mail

   • Luminița Zaharia, Dr.
   • mineralogie
   • e-mail

  • tamasd
   • Dan Mircea Tămaș, asistent cercetare
   • Modelare analoagă, geologie structurală, tectonica sării, geologia hidrocarburilor
   • e-mail

Personalul Școlii Doctorale de Geologie Teoretică și Aplicată