Personal

Cadre didactice titulare:

  • Ioan Bucur, Prof.Dr, membru titular al Academiei Române
  • e-mail
  • web
  • Activități didactice: Micropaleontologia șelfului carbonatic, Microfaciesuri carbonatice, Rezervoare carbonatice
  • Vlad Codrea, Prof.dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Geologia României, Geotermie, Paleoecosisteme continentale, Geologia Cuaternarului, Geologie marină
  • Sorin Filipescu, Prof.Dr
  • e-mail
  • web
  • Activități didactice: Stratigrafie, Biostratigrafie aplicată, Explorarea hidrocarburilor
  • Marcel Benea, Conf.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Mineralogie, Mineralogie aplicată, Roci de construcție
  • Carmen Chira, Conf.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Paleoecologie, Nannoplancton, Biostratigrafie aplicată, Paleogeografie și Paleobiogeografie
  • Ferenc Forray, Conf.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Geologie fizică, Geochimie, Metode fizice de analiză, Hazarduri geologice
  • Nicolae Har, Conf.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Petrologie magmatică și metamorfică, Rezistența materialelor și mecanica rocilor, Analiză geochimică, Geotehnică și geomecanică aplicate, Petrografia regională a României
  • Emanoil Săsăran, Conf.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Petrologie sedimentară, Sedimentologie, Analiză de facies, Bazine sedimentare
  • Călin Tămaș, Conf.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Zăcăminte metalifere și nemetalifere, Metalogenie, Metode de extracție a minereurilor
  • Ioan Tanțău, Conf.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Paleobotanică și palinologie, Hidrogeologie, Paleomedii cuaternare
  • Constantin Balica, Șef lucr.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Geochimie, Geochimie și geocronologie izotopică, Geotectonică, Bazine sedimentare
  • Ovidiu Barbu, Șef lucr.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Geologia hidrocarburilor, Geologia cărbunilor, Energie și dezvoltare durabilă
  • Horea Bedelean, Șef lucr.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Geologie structurală și cartografie geologică, Geologia mediului, Minerale și roci industriale, Cartări geologice speciale, Geologia solurilor
  • Emilia Mosonyi, Șef lucr.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Petrologie magmatică, metamorfică și sedimentară, Geotectonică, Prospecțiuni geochimice, Geologie structurală și cartografie geologică, Prospecțiune și explorare geologică
  • Mirela Popa, Șef lucr.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Geologie fizică, Foraje și lucrări miniere, Prospecțiuni și explorări geologice
  • Loránd Silye, Șef lucr.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Geologie fizică, Paleontologie, Micropaleontologie, Stratigrafie, Analiză de facies
  • Tudor Tămaș, Șef lucr.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Cristalografie, Carstologie, Metode fizice de analiză, Analiză instrumentală în geologie
  • Gal Agnes, Asist.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Cristalografie, Mineralogie, Geotectonică, Hidrogeologie, Geofizică, Informatică aplicată, Hazarduri geologice
  • Raluca Haitonic, Asist.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Micropaleontologie, Stratigrafie, Grafică asistată de calculator
  • George Pleș, Asist.Dr.
  • e-mail
  • Activități didactice: Paleontologie, Geofizică, Microfaciesuri carbonatice

Cadre didactice asociate:

  • Ioan Balintoni, Prof.Dr., membru corespondent al Academiei Române
  • geotectonică
  • e-mail
  • Carlo Aroldi, Dr.
  • sedimentologie
  • e-mail
  • Istvan Márton, Dr.
  • metalogenie, geologie economică, geochimie, petrologie
  • e-mail

Cercetători:

  • Liana Săsăran, Dr, CSIII
  • paleoecologie, rudiști, colecții paleontologice
  • e-mail
  • Luminița Zaharia, Dr.
  • mineralogie
  • e-mail

Doctoranzi:

  • Mara Câmpeanu, doctorand
  • geotectonică, geochimie
  • e-mail
  • Ramona Chelaru, doctorand
  • paleontologie carbonatică
  • e-mail
  • Andrei Diaconu, doctorand
  • palaeoclimatologie, palaeoecologie, impact antropic
  • e-mail
  • Alexandra Giurgiu, doctorand
  • mineralogie
  • e-mail
  • Szabolcs Kövecsi, doctorand
  • micropaleontologie
  • e-mail
  • Alexandru Lăzărean, Doctorand
  • Mecanica rocilor și solorilor, zăcăminte minerale
  • e-mail
  • Cristian Moldovan, doctorand
  • arheometrie, mineralogie
  • e-mail
  • Cristian Mircescu, doctorand
  • micropaleontologie carbonatică, sedimentologie
  • e-mail
  • Andrei Panait, doctorand
  • geochimie sedimentară, paleoclimă, medii cuaternare
  • e-mail