Premii acordate studenților geologi!

Premiile obţinute de către studenţii de la Departamentul de Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai

la Simpozionul Naţional al Studenţilor Geologi, Ediţia a XIX-a, Iași 2018

 

 

Secţiunea de Paleontologie, Geologie istorică, Sedimentologie şi Geologie structurală

 

Premiul I – Iulia Andreea Ilieş, Gelu Oltean-Reconstituiri de paleomediu în Miocenul mediu pe baza asociaţiilor de foraminifere fosile (Bazinul Haţeg)

 

Premiul II – Agnes Ruskál – Reconstituirea condiţiilor hidroclimatice din Munţii Apuseni în Holocen

 

Menţiune – Sergiu Antal, Traian Suciu – Depozitele calcaroase de vârstă Jurasic Superior-Cretacic inferior ale Platformei Getice. Faciesuri, biostratigrafie şi paleomedii depoziţionale

 

 

Secţiunea de Mineralogie, Petrologie, Geochimie şi Metalogenie

 

Premiul I – Andrei Ludovic Todor, Hartmuth Schneider – Rietveld analysis of synthetic mullite samples in comparison to a natural sample with mullite as a major phase

 

Premiul III – Robert Gheorghiu, Andreea Marat – Studiul mineralogic al depozitelor sedimentare din Formaţiunea de Moigrad

 

Felicitări!