Admitere doctorat 2018

Rezultatele concursului de admitere la doctorat pot fi văzute  aici:

Rezultate admitere doctorat sept. 2018

 

 Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș – Bolyai, pentru anul universitar 2018-2019 poate fi consultată aici: 

https://doctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2018/03/Metodologie-de-admitere-doctorat-2018.pdf

Perioada de înscriere la concursul de admitere la DOCTORAT:

3 – 7 septembrie 2018

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face în Clădirea Echinox, strada Universității, nr. 7-9, etajul I, în zilele lucrătoare (L-V), între orele 10:00 – 14:00, începând cu 3 septembrie 2018.

În cazul candidaților care sunt absolvenți de masterat cu disertația susținută în septembrie 2018, perioada de înscrieri este până în 13 septembrie 2018.

Tematica și bibliografia pentru admiterea la doctorat – Conf. dr. habil. Călin Gabriel Tămaș – Tematica de concurs_Criterii_2018_CT

Tematica si bibliografia pentru admiterea la doctorat – Prof. dr. Sorin FilipescuTematica de concurs_2018_SF

Desfăşurarea probelor de specialitate din cadrul concursului de admitere:

 

Nr. crt. Numele și prenumele conducătorului de doctorat  

Domeniul de doctorat

Data, ora și locul desfășurării examenelor
Facultatea de Biologie-Geologie

Școala Doctorală de Geologie Teoretică și Aplicată

        1.  

Prof. dr. Sorin Filipescu

 

Geologie

14.09.2018 –  sala P25 -Departamentul de Geologie, clădirea centrală UBB, Str. M. Kogălniceanu nr. 1

ora 10.00proba scrisă

ora 11.00proba orală

        2.  

Conf. dr. habil. Călin Gabriel Tămaș

 

Geologie

14.09.2018 – Amfiteatrul Eugen Stoicovici, Departamentul de Geologie, clădirea centrală UBB, Str. M. Kogălniceanu nr. 1

ora 10.00 – proba scrisă

ora 11.00 – proba orală

 Rezultatele admiterii:

18 septembrie 2018

 

Perioada de depunere și rezolvare a contestațiilor la școlile doctorale:

19 – 21 septembrie 2018

 

Confirmarea ocupării locurilor:

24 – 26 septembrie 2018

 

Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat):

1 octombrie 2018

 

Dosarul de înscriere la doctorat trebuie să conțină:

  • Fișa de înscriere

Fișa de înscriere completată va fi generată prin introducerea datelor de către candidat pe platforma de înscriere/preînscriere online de la următorul link: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.

Pentru generarea fișei de înscriere, este necesar să fie introduse pe platforma online de înscriere/preînscriere datele de identificare personale conform cărții de identitate (buletinului de identitate), certificatului de naștere și/sau certificatului de căsătorie, dacă e cazul și conform celorlalte documente;

  • Curriculum vitae;
  • Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
  • Originalele documentelor (pentru efectuarea „copie conform cu originalul”) sau copii legalizate la notar ale următoarelor documente:

diploma de bacalaureat și foaia matricolă pentru modelul de diploma conceput a fi însoțită de foaie matricolă;

diploma de finalizare a studiilor de licență (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, respectiv supliment la diplomă);

diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, respectiv supliment la diplomă);

certificatul de naștere;

certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie);

document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul de resort.

  • Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate;
  • Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • Documentul de plată (chitanță, ordin de plată, mandat poștal) care dovedește plata taxei pentru concursul de admitere;
  • Dosar plic (mapă).

 

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs, se achită:

1) la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;

2) la casieria Universităţii Babeș-Bolyai, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);

3) prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.

Pentru Facultatea de Biologie și Geologietaxa pentru concursul de admitere la doctorat este în valoare de 120 lei și este formată din:

Taxa de procesare admitere doctorat (cetăţeni români) = 50 Lei.

Taxa de înscriere la concursul de admitere doctorat = 70 Lei.

Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea  „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie”.