Regulamentul SDGTA

Regulamentul actualizat al  Școlii doctorale  de Geologie_2018-2019

Anexa 3_Regulament admitere online_SDGTA

Alte regulamente UBB și reglementări în vigoare: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/reglementari-in-vigoare/


FIȘELE DISCIPLINELOR OPȚIONALE

Fisa disciplinei Modele gitologice

Fisa disciplinei Geocronologie

Fisa disciplinei Geochimie aplicată

Fisa disciplinei Etica și integritate academică


Plan de invatamant_discipline optionale_2018_.2019

Planul de invatamant pentru anul universitar 2017-2018