Noutăți

Admiterea la doctorat 2017:

Locuri scoase la concurs:

Conducător de doctorat Locuri bugetate Locuri cu taxă
cu bursă, cu frecvență (BCFB) Fără bursă (BFB) cu frecvență (TCF) cu frecvență redusă (TCFR)
Prof.dr. Ioan Bucur 1
Prof.dr. Vlad Codrea 1
Prof.dr. Sorin Filipescu 1 1
Conf.dr. Ferenc Forray
Conf.dr. Călin Tămaș 1 1

 

 

Prof.dr. Ioan Bucur

Data și locul de desfășurare a concursului de admitere: 19 septembrie 2017, ora 11, Departamentul de Geologie, sala P29.

Tema: Microfaciesurile şi micropaleontologia domeniilor de sedimenatre carbonatică.

Bibliografie:

 • Bucur. I.I. (1996) – Microfaciesuri si Microfosile în roci carbonatice. Imprimeria UBB, 175 p.
 • Flügel, E. (2004) – Microfacies of carbonate rocks, Springer, 976 p.
 • Scholle, P.A., Bebout, D.G. & Moore C.H. (1983) – Carbonate depositional environments, AAPG Memoir 33, 708 p.

Comisie de admitere:

 • Prof. Ioan Bucur – preşedinte
 • Prof. Sorin Flipescu – membru
 • Conf. Emanoil Săsăran – membru

Comisie de contestații:

 • Conf.dr. Ioan Tanțău
 • Conf.dr. Carmen Chira
 • Conf. dr. Nicolae Har

 

Prof.dr. Vlad Codrea

Data și locul de desfășurare a concursului de admitere: 11 septembrie 2017, ora, 11, Departamentul de Geologie, sala. P26

Comisie de admitere:

 • Prof. Vlad Codrea – președinte
 • Conf.dr. Ioan Tanțău – membru
 • Conf.dr. Ferenc Forray – membru

Comisie de contestații:

 • Conf. Emanoil Săsăran
 • Conf.dr. Carmen Chira
 • Conf. dr. Marcel Benea

 

Prof.dr. Sorin Filipescu

Data și locul de desfășurare a concursului de admitere: 19 septembrie 2017, ora 11.30, Departamentul de Geologie, sala P25.

Tema: Stratigrafia Cenozoicului din Bazinul Transilvaniei.

Bibliografie:

 • Filipescu S, 2011. Cenozoic lithostratigraphic units in Transylvania. In: Bucur I & Săsăran E (eds.) – Calcareous algae from Romanian Carpathians. Field trip Guidebook. Presa Universitară Clujeană, 37-48.
 • Krézsek, C. & Bally, A.W. 2006. The Transylvanian Basin (Romania) and its relation to the Carpathian fold and thrust belt: Insights in gravitational salt tectonics. Marine and Petroleum Geology, 23, 405-42.
 • DeLeeuw A, Filipescu S, Mațenco L, Krijgsman W, Kuiper K, Stoica M, 2013. Paleomagnetic and chronostratigraphic constraints on the evolution of the middle Miocene Transylvanian Basin (Romania) and their implications for Central Paratethys Stratigraphy and the emplacement of the Tisza-Dacia plate. Global and Planetary Change, 103, 82-98.

Comisie de admitere:

 • Prof. Sorin Flipescu – preşedinte
 • Prof. Ioan Bucur – membru
 • Conf. Emanoil Săsăran – membru

Comisie de contestații:

 • Conf.dr. Ioan Tanțău
 • Conf.dr. Carmen Chira
 • Conf. dr. Marcel Benea

 

Conf.dr. Călin Tămaș

Data și locul de desfășurare a concursului de admitere: 11 septembrie 2017, ora 9, Departamentul de Geologie, sala Eugen Stoicovici.

1. Tema pentru locul cu bursă: Reinterpretări metalogenetice ale zăcămintelor epitermale asociate vulcanismul neogen din districtul Baia Mare din perspectiva mineralogiei minereurilor

Bibliografie:

 • Bailly, L., Milési, J.-P., Leroy, J., Marcoux, E. (1998): Les minéralisations épithermales à Au-Cu-Zn-Sb du district de Baia Mare (Nord Roumanie) : nouvelles données minéralogiques et microthermométriques. C. R. Acad. Sci. Paris, 327, 385-390.
 • Mariaș, F. (2005): Metalogeneza districtului minier Baia Mare, model bazat pe sistemul hidrotermal Cavnic (Maramureș), evaluări comparative cu alte sisteme epitermale din lume. Ed. Cornelius, 450 p.
 • Mârza, I. (2002): Geneza zăcămintelor de origine magmatică. 4. Metalogenia hidrotermală. Ediția a II-a, Presa Universitară Clujană, 516 p.

2. Tema pentru locul fără bursă: Zăcăminte epitermale și porphyry asociate vulcanismului neogen din Munții Apuseni de Sud: relații genetice și modelare gitologică

Bibliografie:

 • Roşu, E., Udubaşa, Gh., Pécskay, Z., Panaiotu, C., Panaiotu, C.E. (2004): Timing of Miocene – Quaternary magmatism and metallogeny in the South Apuseni Mountains. Romania. Rom. Journal Mineral Deposit: “Fourth National Symposium on Economic Geology – Gold in Metaliferi Mountains”, 3-5 Sept. 2004, Alba Iulia, Romania; 33-38.
 • Mârza, I. (2002): Geneza zăcămintelor de origine magmatică. 4. Metalogenia hidrotermală. Ediția a II-a, Presa Universitară Clujană, 516 p.
 • Tămaş, C.G. (2010): Structuri de brecii endogene (breccia pipe – breccia dyke) şi petrometalogenia zăcământului Roşia Montană (Munţii Metaliferi, România). Ediţia a 2-a, Editura Mega, 168 p.

Comisie de admitere:

 • Conf. dr. Călin Gabriel Tămaș
 • Conf. dr. Nicolae Har
 • Conf. dr. Marcel Benea

Comisie de contestații:

 • Conf.dr. Ferenc Forray
 • Conf.dr. Ioan Tanțău
 • Conf.dr. Carmen Chira