Pregătirea şi desfăşurarea susţinerii publice a tezei de doctorat

Susținerea tezei în regim online:

În starea de urgență și inclusiv în perioada suspendării activităților didactice față-n față susținerile publice ale tezelor de doctorat se pot face în regim online în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB numărul 5939 din 16 aprilie și procedura de susținere online descrisă aici.


Susținerea tezei de doctorat când sunt permise activități didactice față-n față:

Această procedură ține seama de modificările aduse Codului studiilor universitare de doctorat prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016 și de Regulamentul de organizare și funcționare al CNATDCU aprobat prin ordin de ministru nr. 3482 din 24.03.2016.


Pentru mai multe informații privind pregătirea și susținerea publică a tezei de doctorat vă rugăm să accesați link-ul: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/pregatirea-si-desfasurarea-sustinerii-publice-a-tezei-de-doctoratin-conformitate-cu-codul-studiilor-universitare-de-doctorat/