Programe postdoctorale de cercetare avansată

Cercetători postdoctorali afiliați Școlii Doctorale de Geologie Teoretică și Aplicată

 1. MIRCESCU Cristian Victor – 2019-2021
 2. TĂMAȘ Dan Mircea – 2020-2022

 

Programul postdoctoral de cercetare avansată în cadrul Școlii Doctorale de Geologie Teoretică și Aplicată se organizează în contextul derulării în cadrul Universității Babeș-Bolyai a unui proiect POCU (Program Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 6 – Educație și competențe), cu titlul „Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală”. Programul postdoctoral se desfășoară conform reglementărilor în vigoare: Regulament-programe-postdoctorale_2019 aprobat prin Hotarare Senat_10220_Regulament-programe-postdoctorale.

Școala doctorală de Geologie Teoretică și Aplicată organizează concurs de admitere la programul postdoctoral de cercetare avansată. Candidații interesați trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:

 • să dețină titlul de doctor;
 • titlul de doctor să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data selecției în programul postdoctoral. (Pentru candidații care au obținut titlul în universități din România, se ia în considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este confirmat titlul de doctor și în care este stipulat și numele candidatului).
 • mentorul ales trebuie să fie conducător de doctorat titular în cadrul Școlii doctorale de Geologie Teoretică și Aplicată.
 • candidatul nu a mai beneficiat de finanțare prin programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și/sau proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

Dosarul de admitere va cuprinde următoarele:

 1. Fişa de înscriere ( formular tip)
 2. Cartea de identitate (copie xerox);
 3. Diploma de licență (copie xerox);
 4. Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
 5. Diplomă de doctor – copie xerox certificată conform cu originalul;
 6. Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații și alte activități relevante pentru activitatea științifică a candidatului: participarea la manifestări științifice, coordonarea sau participarea la implementări de proiecte, premii obținute;
 7. Planul individual de cercetare avansată (formular tip).

_____________________________________________________________

Calendarul admiterii la programul postdoctoral de cercetare avansată derulat în cadrul Școlii Doctorale de Geologie Teoretică și Aplicată

 • Depunere dosare: până în data de 16 iulie 2019, ora 14.00, sala P31 (Departamentul de Geologie, în clădirea centrală a universității).
 • Procesul de selecție (evaluare dosare și interviu): 17 iulie 2019, ora 9.00, sala G1.
 • Anunțarea rezultatelor: 17 iulie 2019, ora 12.00, prin afișare pe site-ul școlii doctorale și la avizier.
 • Depunere contestații: 18 iulie 2019, ora 14.00, sala P 31 (Departamentul de Geologie, clădirea centrală a universității).
 • Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 18 iulie 2019, ora 15.00.

 

Rezultatul admiterii la programul postdoctoral de cercetare avansată

Nr. crt. Cod identificare dosar Media finală Rezultatul procesului de  selecție
1. POSTDOC 1/15.07.2019 9,50 Admis