Cercetători postdoctorali afiliați Școlii Doctorale de Geologie Teoretică și Aplicată

 1. MIRCESCU Cristian Victor – 2019-2021
 2. TĂMAȘ Dan Mircea – 2020-2022

Programe postdoctorale desfășurate în cadrul SDGTA

Programul postdoctoral de cercetare avansată în cadrul Școlii Doctorale de Geologie Teoretică și Aplicată se organizează în contextul derulării în cadrul Universității Babeș-Bolyai a unui proiect POCU (Program Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 6 – Educație și competențe), cu titlul „Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală”. Programul postdoctoral se desfășoară conform reglementărilor în vigoare: Regulament-programe-postdoctorale_2019 aprobat prin Hotarare Senat_10220_Regulament-programe-postdoctorale.

Școala doctorală de Geologie Teoretică și Aplicată organizează concurs de admitere la programul postdoctoral de cercetare avansată. Candidații interesați trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:

 • să dețină titlul de doctor;
 • titlul de doctor să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data selecției în programul postdoctoral. (Pentru candidații care au obținut titlul în universități din România, se ia în considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este confirmat titlul de doctor și în care este stipulat și numele candidatului).
 • mentorul ales trebuie să fie conducător de doctorat titular în cadrul Școlii doctorale de Geologie Teoretică și Aplicată.
 • candidatul nu a mai beneficiat de finanțare prin programe de îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și/sau proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.

CRITERII DE EVALUARE

 1. Candidatul la programul postdoctoral de cercetare avansată are experiență de cercetare științifică în domeniul geologiei dovedită prin lista de publicații, iar planul de cercetare avansată propus se încadrează într-un domeniu de specializare inteligentă din strategia CDI 2014-2020 (Bioeconomie sau Energie, mediu și schimbări climatice)- 40 pct.
 2. Calitatea/fezabilitatea planului de cercetare avansată: – 20 pct.
 3.  Modul de organizare a planului planului de cercetare avansată, obiective și activități: – 20 pct.
 4. Impactul planului de cercetare avansată și valorificarea rezultatelor în mediul socio-economic.-20 pct.

Dosarul de admitere va cuprinde următoarele:

 1. Fişa de înscriere ( formular tip)
 2. Cartea de identitate (copie xerox);
 3. Diploma de licență (copie xerox);
 4. Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
 5. Diplomă de doctor – copie xerox certificată conform cu originalul;
 6. Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații și alte activități relevante pentru activitatea științifică a candidatului: participarea la manifestări științifice, coordonarea sau participarea la implementări de proiecte, premii obținute;
 7. Planul individual de cercetare avansată (formular tip).

Comisia de admitere pentru sesiunea din FEBRUARIE 2021:

Presedinte:  Conf.dr.habil. Calin G. Tamas

Membrii:

 1. Conf.dr. Nicolae Har
 2. Conf.dr. Emanoil Săsăran

Calendarul admiterii la programul postdoctoral de cercetare avansată derulat în cadrul SDGTA, sesiunea FEBRUARIE 2021

Depunere dosare: până în data de 11.02.2021, ORA 15.00, online la adesa de e-mail: liana.sasaran@ubbcluj.ro 
Procesul de selecție (evaluare dosare): 12.02.2021, ora 12, online pe o platformă ce va fi anunțată candidaților
Anunțarea rezultatelor: 12.02.2021, ora 14.00, prin afișare pe site-ul școlii doctorale și la avizier
Depunere contestații: 12.02.2021, ora 15.00, online la adesa de e-mail: liana.sasaran@ubbcluj.ro
Afișarea rezultatelor finale după contestații: 12.02.2021 ora 17.00 pe site-ul școlii doctorale și la avizier.

Calendarul admiterii la programul postdoctoral de cercetare avansată derulat în cadrul SDGTA, sesiunea IANUARIE 2021

 • Depunere dosare: până în data de 14.01.2021, ORA 15.00, online la adesa de e-mail: liana.sasaran@ubbcluj.ro.
 • Procesul de selecție (evaluare dosare și interviu): 15.01.2021, ora 12, online pe o platformă ce va fi anunțată candidaților.
 • Anunțarea rezultatelor: 15.01.2021, ora 15.00, prin afișare pe site-ul școlii doctorale și la avizier.
 • Depunere contestații: 18.01.2021, ora 15.00,  online la secretarul SDGTA, pe adesa de e-mail: liana.sasaran@ubbcluj.ro
 • Afișarea rezultatelor finale după contestații: 19.01.2021 pe site-ul școlii doctorale și la avizier.

  REZULTATE ADMITERE POSTDOCTORAT SDGTA – Sesiunea IANUARIE 2021

  Cod identificare dosar                   Media                             Rezultat admitere
  POSTDOC 103/12.01.2021           10,00 (zece)                            Admis


  REZULTATE ADMITERE POSTDOCTORAT SDGTA – Sesiunea FEBRUARIE  2021

  Cod identificare dosar                      Media                             Rezultat admitere
  POSTDOC 107/11.02.2021          9,00 (nouă)                            Admis