Personal

Cadre didactice titulare:

  • Prof. dr. Laszlo Rakosy
  • Domeniul de expertiză: Sistematica şi taxonomia lepidopterelor, Protecţia şi conservarea habitatelor, Ecologie, Zoogeografie, Biodiversitate, Managementul ariilor protejate, Ecologie culturală
  • Lista Publicații
  • E-mail: laszlo.rakosy@ubbcluj.ro
  • Adresa: Str. Clinicilor 5-7, 400006 Cluj-Napoca, România
  • Director de departament
 •  
  • Conf. dr. Ioan Coroiu
  • Domeniul de expertiză: Zoologia vertebratelor, Ornitologie, Anatomie comparată
  • Lista Publicații
  • E-mail: icoroiu@gmail.com
  • Adresa: Str. Clinicilor 5-7, 400006 Cluj-Napoca, România
  • Conf. dr. Alexandru Crișan
  • Domeniul de expertiză: Biologia şi comportamentul de reproducere la lepidoptere; Faunistica și ecologia crizomelidelor (Coleoptera).
  • Lista Publicații
  • E-mail: crisan.alexandru@ubbcluj.ro
  • Adresa: Str. Clinicilor 5-7, 400006 Cluj-Napoca, România
 •  
  • Conf. dr. Dan Călin Gafta
  • Domeniul de expertiză: Fitocenologie, Habitate forestiere, Ecologia peisajului, Analiza numerică a datelor
  • Lista Publicații
  • E-mail: dan.gafta@ubbcluj.ro
  • Telefon: 0264-593891
  • Adresa: Grădina Botanică “Al. Borza”, Str. Gh. Bilaşcu 42, Cluj-Napoca, România
 •  
  • Conf. dr. Mihai Pușcaș
  • Domeniul de expertiză: Biogeografie, Filogeografie, Ecologia plantelor
  • Lista Publicații
  • E-mail: mihai.puscas@ubbcluj.ro
  • Telefon: 0264-592152
  • Adresa: Grădina Botanică “Al. Borza”, Str. Gh. Bilaşcu (Republicii) 42, 400015, Cluj-Napoca, România
 •  
  •  Șef lucr. dr. Florin Crișan
  • Domeniul de expertiză: Botanică, Taxonomia lichenilor, Lichenii ca bioindicatori
  • Lista Publicații
  • E-mail: florincrisan1964@yahoo.com
  • Adresa: Grădina Botanică “Al. Borza”, Str. Gh. Bilaşcu (Republicii) 42, 400015, Cluj-Napoca, România
 •  
 •  
  • Șef lucr. dr. Lucian Alexandru Teodor
  • Domeniul de expertiză: Insecta: Curculionoidea şi Bruchinae – taxonomia, faunistica, zoogeografia, ecologia şi biologia curculionidelor şi a bruhidelor; Crustacea: Isopoda – taxonomia, faunistica, zoogeografia si ecologia izopodelor.
  • Lista Publicații
  • E-mail: lucianteodor@yahoo.comteodorla@ubbcluj.ro
  • Adresa: Str. Clinicilor 5-7, 400006 Cluj-Napoca, România, Cabinet nr. 49 (et. 1, Clădirea de Zoologie)
 •  
  • Șef lucr. dr. Alin David
  • Domeniul de expertiză: Zoologia vertebratelor, Biogeografie
  • Lista Publicații
  • E-mail: adavid.ubb@gmail.com
  • Adresa: Str. Clinicilor 5-7, 400006 Cluj-Napoca, România
 •  
  • Șef lucr. dr. Battes Karina
  • Domeniul de expertiză: Ecologie acvatică; Ecologia și taxonomia crustaceelor acvatice; Evaluarea calităţii mediului acvatic pe baza comunităților biotice, Ecologie generală; Evaluarea impactului de mediu
  • Lista Publicații
  • E-mail: karina.battes@ubbcluj.ro
  • Telefon: 0264-595739, interior 123
  • Adresa: Str. Clinicilor 5-7, 400006 Cluj-Napoca, România (Laborator de Ecologie, săli 23 – 25)
 •  
  • Șef lucr. dr. Mirela Cîmpean
  • Domeniul de expertiză: Taxonomia si ecologia acarienilor acvatici (Acari, Hydrachnidia), Evaluarea calitatii apelor pe baza comunitatilor biotice, Hidrobiologie, Ecotoxicologie
  • Lista Publicații
  • E-mail: mirela_cimpean@yahoo.com
  • Telefon: 0264-595739, interior 123
  • Adresa: Str. Clinicilor 5-7, 400006 Cluj-Napoca, România (Laborator de Ecologie, săli 23 – 25)
 •  
  • Șef lucr. dr. Alexandru N. Stermin
  • Domeniul de expertiză: Ornitologie, Schimbări climatice, Bioetică
  • Lista Publicații
  • E-mail: sandu.stermin@yahoo.com
  • Adresa: Str. Clinicilor 5-7, 400006 Cluj-Napoca, România
 •  
  • Șef lucr. dr. Cristina Craioveanu
  • Domeniul de expertiză: Fluturi diurni: comunități, diversitate, populații
  • Lista Publicații
  • E-mail: cristinacraioveanu@gmail.com
  • Adresa: Str. Clinicilor 5-7, 400006 Cluj-Napoca, România