Prezentare

Departamentul de Taxonomie și Ecologie din cadrul Facultății de Biologie și Geologie include personal didactic, personal TESA si cercetători ce își desfășoară activitatea în clădirile din Strada Clinicilor 5-7 (Hașdeu) și Strada Gh. Bilaşcu (Republicii) 42 (Grădina Botanică ”Al.Borza”).

Departamentul de Taxonomie și Ecologie este dotat cu săli de curs, laboratoare didactice și laboratoare de cercetare. Muzeul Zoologic, Muzeul Botanic, Vivariul, Grădina Botanică și bibliotecile sunt incluse în lista de facilități puse la dispoziție studenților și nu numai.

Cîteva exemple:

Sala de curs ”V. Gh. Radu” (Sala de Zoologia Nevertebratelor, SZN)

Sala de curs B2

Laborator de Zoologia vertebratelor (dotat cu peste 300 specimene naturalizate din grupele peștilor, amfibienilor, reptilelor, păsărilor și mamiferelor)

Laborator de Ecologie acvatică (cu echipamente de microscopie optică pentru studiul comunităților biotice din apele continentale)