Conf. dr. Crișan Alexandru

Teza de doctorat

Crişan Alexandru, Doctor în Biologie, obţinut în 1992, la Univ. “Babeş-Bolyai” Cluj- Napoca, cu teza “Biologia reproducerii şi comportamentul feromonal la sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis Hbn., Lepidoptera, Pyralidae). Modalităţi de utilizare a feromonului în combatere“, susţinută la  Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatera de Biologie şi Geologie, Cluj-Napoca, la 13 decembrie 1991.

Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani

 1. 1. PĂTROESCU M., CHINCEA I., ROZYLOWICZ L., SORESCU C., GOIA I., GROZA G., FRĂŢILĂ E., IOJA C., CRIŞAN A., BĂDESCU B., CRĂCIUN N, 2007, Pădurile cu Pinus nigra subsp. Banatica- parte a reţelei “Natura 2000”. Forests with Pinus nigra ssp banatica/ part of the “Natura 2000” network, Brumar, Timisoara, 352 pagini.(bilingvă)
 2. 2. BASNOU C., BOCA M.I., CRACIUN C., COROIU I., CRISTEA V., CRISTUREANU A., CRISAN A., CUCEU I., DAVID A., DEJEU Z., GHERMAN I., GHIRA I., LAZAROVICI G., LECHINTAN V., LOSONTI D., MAXIM Z., MARZA I., MESTER M., MARZA R., MUNTEANU D., PARVU M., POP G.P.., POP I.A., POPA V., PROTASE D., PUSCAS M., RAKOSY L., SABAU E., SIPOS G., SERBAN A., TOMESCU N., TOSA I., ZEHAN I., 2009, “Monografia comunei Taga”, I Marza, tipografia  Delroti, Cluj- Napoca, 709 pagini.
 3. 3. M. PROOROCU, P. BELDEAN, CRISAN, ed., 2010,”Situl natura 2000, Cusma“, Risoprint, Cluj-Napoca, 286 pagini.
 4. 4. CRIŞAN ALEXANDRU, 2012, “Zoologia nevertebratelor” (ediţia 2-a rev., ad.), ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 414 pagini,(format B4)

Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 ani

 1. CRISAN A., 2006, Comparative analysis of leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomellidae) from the scientific researves Scarita-Belioara, Cheile Turzii and Cheile Turului (Transylvania county, Romania), Studia Univ. “Babes-Bolyai”, Biol.,2006, 51, 2, 3-13
 2. CRISAN A., 2006, Researches on leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) in the black pine of Banat (Pinus nigra banatica) habitate and adjacent areas from the “Domogled-Valea Cernei” National Park (Romania), Entomol.rom. 11, 2006, 13-18.
 3. RUICANESCU A., CRISAN A., 2006, Dicerca (Argante) moesta (Fabricius 1794) (Coleoptera, Buprestidae) a new confirmation in the fauna of Romania, Entomol rom., 11, 2006, 19-21.
 4. TEODOR L.A., CRISAN A., 2006, The snout-beetles (Coleoptera, Curculionoidea) from the middle Aries river basin (Apuseni Mountains, Romania) Entomol. Rom., 11, 2006, 21-47.
 5. CRISAN A., 2007, Leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) in Rimetea area (district of Alba, Romania), Entomologica romanica, 12 (1), 2007, 277-282.
 6.  CRISAN A., 2010, Leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) from the area Bistrita Bargaului- Colibita- Piatra Fantanele, a part of “Nature 2000” Cusma site (NE Romania),    Studia Univ. Babes-Bolyai Cluj- Napoca , Biol., 55 (1), 2010, 31-44.
 7. BALINT. Ş., CRIŞAN A., 2010, Cercetări asupra familiei Chrysomelidae (Coleoptera), în zona localităţii Glăjărie, Munţii Gurghiului., Bul.inf. Entomol., 20, 3-4/ 2009, 111-118.
 8.  CRIŞAN A.,2010, Cercetări asupra crizomelidelor (Coleoptera, Chrysomelidae) din aria Câmpuşel-Izvoarele Cernei, zonă de contact dintre parcurile naţionale « Retezat »şi « Domogled-Valea Cernei »., Bul inf. , 20, 3-4/ 2009, 119-128.
 9.  BALINT Ş., CRIŞAN A., 2010, Research on the Chrysomelidae (Coleoptera) family from the upper basin of the Mureş river with special reference on its nutritional characvteristics., Marisia, Studii şi Materiale de Ştiinţele naturii, 29-30, 2010, 105-108. ed. Mega, Tg. Mureş.
 10.  CRIŞAN A., BALINT Ş., 2010, Faunistic and ecological research on the Chrysomelidae(Coleoptera) in the upper basin of the Mureş., Marisia, Studii şi Materiale de Ştiinţele Naturii, 29-30, 2010, 71-76, ed. Mega, Tg. Mureş.
 11.  CRIŞAN A., 2011, Researches on leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) from the Southern and South-Western part of the “Nature 2000” Cuşma site (area Cuşma- Dealu Negru- Budacului valley, district of Bistriţa-Năsăud, Romania)., studia Univ. “Babeş-Bolyai”, Biol. 56, 1, 2011, 11-21.
 12. CRIŞAN A., 2012, Chrysomelidae (Blattkafer) (pars), în “Erfassung der Biodiversitat im Gebiet von Rimetea (eisenburg, Toroko), ed. L. Rakosy, Bul inf. Entomol, 21, 84-89, Presa Universitara Clujeană.

Lucrări publicate în ultimii 10 ani în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi

 1. CRISAN A., BALINT ST., 2007, Study on leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) in the area “Valenii de Mures, Mures county, Romania, Entomologica romanica, 12 (1), 2007, 283-290
 2. CRISAN A., BALINT ST., 2007, Faunistical and ecological study on leaf-beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) in Salard area, Mures county, Romania, Entomologica romanica, 12, (1), 2007, 291-296