Conf. dr. Gafta Dan

Teza de doctorat

Tipologia, sinecologia și sincorologia pădurilor de brad din Alpii trentini (Italia) / Geobotanica / Prof. dr. Franco Pedrotti / Universitatea din Camerino (Italia) / 1994

 

Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani

Cărţi:

Pedrotti F., Gafta D., Cristea V., 2015. Fitosociologia, TEMI, Trento (Italia), 405 p.

Doniță N., Lupe I.Z., Bândiu C., Ceianu I., Fodor E., Gafta D., Tutunaru V., Ionescu M., Ivan D., Honciuc V., Roşu C., Timoftei C., Parascan D., Bazac G., Neşu I., Surdu A., Palifron V., Simon D., 2011. Culturi forestiere experimentale din Stațiunea Bărăgan. Editura Silvică, Voluntari.

Gafta D., Mountford J.O., 2008 – Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 101 p.

Sârbu A., Sârbu I., Oprea A., Negrean G., Cristea V., Coldea G., Cristurean I., Popescu G., Oroian S., Tănase C., Bartok K., Gafta D., Anastasiu P., Crişan F., Costache I., Goia I., Maruşca T., Oţel V., Sămărghiţan M., Hentea S., Pascale G., Răduţoiu D., Baz A., Boruz V., Puşcaş M., Hiriţiu M., Stan I., Frink J., 2007 – Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în România. Ed. Victor B. Victor, Bucureşti, 396 p.

Gafta D., Akeroyd J. (eds.), 2006 – Nature Conservation: concepts and practice. Springer, Berlin – Heidelberg – New York . 460 p.

Capitole:

Gafta D., Muncaciu S., 2016 – Large habitat range but low floristic variation: the case of Festuco rubrae-Agrostietum capillaris grasslands. In: Box E.O. (ed.), Vegetation Structure and Function at Multiple Spatial, Temporal and Conceptual Scales, pp. 331-355. Geobotany Studies. Springer, Berlin – Heidelberg.

Aleffi M., Pedrotti F., Gafta D., 2016 – Microtopography-induced differentiation of moss synusiae in wet grasslands covering a karst plain in Central Italy (Pian Grande, Central Apennines). In: Box E.O. (ed.), Vegetation Structure and Function at Multiple Spatial, Temporal and Conceptual Scales, pp. 375-388. Geobotany Studies. Springer, Berlin – Heidelberg.

Gafta D., Pedrotti F., 2014. Phytogeographic outline of the Rabbi Valley. In: Pedrotti F. (ed.), Stelvio ’70 – Biodiversita’, Dinamica del paesaggio e gestione delle aree montane, pp. 752-756. Colloques Phytosociologiques 29. TEMI, Trento.

Crişan F., Gafta D., 2010. Communautés de lichens des Monts Pădurea Craiului (Carpates de Transylvanie): une approche numérique à leur classification syntaxonomique et ordination écologique. In: Bensettiti A., Bioret F., Boullet V., Pedrotti F. (eds.), Centenaire de la Phytosociologie: hommage au Prof. Jean-Marie Géhu, pp. 197-204. Braun-Blanquetia, 46. TEMI, Trento.

 

Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 ani

Studii şi articole apărute în reviste indexate ISI Thomson:

Gafta D., Roman A., Ursu T.M., 2017. Trends in single trait dispersion between early-mid successional stages: the importance of species pool extension and habitat scale. Journal of Plant Ecology (in press), DOI: 10.1093/jpe/rtw127

Pedrotti F., Gafta D., 2017. Floristic differentiation between mid-seral communities of abandoned charcoal kilns in the forests of Gargano promontory (south Italy). Turkish Journal of Botany (in press), DOI: 10.3906/bot-1609-5

Gafta D., 2014. Do species incidence matrices reflect different degrees of plant community integration? Plant Ecology and Evolution, 147: 11-21.

Roman A., Gafta D., 2013. Proximity to successionally advanced vegetation patches can make all the difference to plant community assembly. Plant Ecology and Diversity, 6: 269-278.

Gafta D., Roman A., Puşcaş M., Şuteu A., 2012. Floristic heterogeneity of Festuca airoides-dominated grasslands in the Romanian Carpathians. Plant Biosystems, 146: 603-613.

Gafta D., Crişan F., 2010. Scaling allometric relationships in pure, crowded, even-aged stands: do tree shade-tolerance, reproductive mode and wood productivity matter? Annals of Forest Research, 53(2): 141-149.

Muncaciu S., Gafta D., Cristea V., Roşca-Casian O., Goia I., 2010 – Eco-coenotic conditions and population structure of Trollius europaeus in Valea Morii (Transylvanian Carpathian foothills). Flora, 205: 711-720.

Csergo A.-M., Nemes S., Gafta D., Demeter L., Jakab S., 2009 – Two-scale modelling of Saponaria bellidifolia Sm. (Caryophyllaceae) abundance on limestone outcrops from its northern range periphery (Southeastern Carpathians). Plant Ecology, 203: 229-242.

Gafta D., Hentea S., Csergő A.-M., 2006 – Morphometric variation in a rare endemic Aquilegia in the Carpathians Mountains. Plant Biosystems, 140 (3): 297-306.

 

Lucrări apărute în reviste şi volume indexate BDI:

Cristea V., Gafta D., 2015 – The Mediterranean floristic element in the flora and vegetation of Romania. Flora Mediterranea 25: 65-76.

Roman A., Gafta D., Cristea V., Mihuț S., 2009. Small-scale structure change in plant assemblages on abandoned gold mining waste dumps (Roşia Montană, Romania), Contributii Botanice, 44: 83-91.

Gafta D., 2006 – Eco-coenotic distinctiveness of an extrazonal ‘Ice Hole’ biotope in the valley of Cembra (southern central Alps, Trentino). Polish Botanical Studies, 22: 195-206.

Horj P., Gafta D., Groza G., 2006 – Frăsineto-păltinişurile reziduale din valea Vaserului (O.S. Vişeu): tipologie şi importanţă pentru conservarea fitodiversităţii. Anale ICAS, 49: 15-29.

Horj P., Gafta D., 2006 – Structura spaţială şi arhitectura dendrometrică a unui frăsineto-păltiniş din valea Vaserului (O.S. Vişeu). Revista Pădurilor, 3: 20-26.