Șef lucr. dr. Battes Karina

Teza de doctorat: Studiul structurii, dinamicii si biomasei comunitătii de crustacei zooplanctonici, cu accent pe speciile comune din Lacul Stiucii, Rezervatie Naturală, judeţul Cluj; coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Leontin Ştefan Péterfi, 2010, Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, România

Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani:

Battes, K.P., Ecologie generală, ghid de lucrări practice, Presa Universitară Clujeană, 2012, Cluj-Napoca, 1-152, ISBN: 978-973-595-359-1

Cîmpean, M., Battes, K.P., Momeu, L., Hidrobiologie – ape continentale, ghid de lucrări practice, 2011, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, ISBN:. 978-973-595-276-1, 1-110

Battes, K.P., 2011, Ecologia microcrustaceelor planctonice (Crustacea: Cladocera, Copepoda) din bazine acvatice naturale (Lacul Ştiucii) şi artificiale (Iazul Ţaga Mare); Studiul structurii, dinamicii şi biomasei comunităţii de crustacee zooplanctonice cu accent pe speciile comune, teză de doctorat, Presa Universitară Clujeană, ISBN: 978-973-595-277-8, 1-197

Momeu, L., Cîmpean, M., Battes, K.P., 2011, Hidrobiologie, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1-131, ISBN:978-973-595-275-4

Momeu, L., Avram, A., Battes, K.P., Cîmpean, M., Microcosmosul din apă (Algele), pag. 5-7, în: Lucrări practice de ecologie, Petrovici, M., Boboescu, I (ed.), Editura Universităţii din Oradea, 2010

Momeu, L., Avram, A., Battes, K.P., Cîmpean, M., Microcosmosul din apă (Nevertebratele acvatice), pag. 7-13, în: Lucrări practice de ecologie, Petrovici, M., Boboescu, I (ed.), Editura Universităţii din Oradea, 2010

Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 ani:

Coman, P., Bozeșan, A., Battes, K.P., David, A., Stermin, A. N., Cîmpean, M., 2016, Ecological dynamics between Lake Sucutardul Mare and its temporary fry pond (the Fizeș Valley, Transylvania, Romania): the case of aquatic invertebrates, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Biologia, LXI, 2, 153-166

Crişan, C. D., Battes, K.P., Cîmpean, M., 2016,  First record of Bryocamptus (Bryocamptus) mrazeki (Minkiewicz, 1916) in the Romanian harpacticoid fauna (Copepoda, Harpacticoida), Studia Universitatis Babeș-Bolyai Biologia, LXI, 2, 205-212

Meleg, I.N., Battes, K.P., Fiers, F., Moldovan, O.T., 2015, Contrasting copepod community dynamics related to sampling strategies in the unsaturated zone of a karst aquifer, Aquat. Ecol., 49(4), 549-560, DOI 10.1007/s10452-015-9545-0

Momeu L., Ciorca, A., László, O. T., Segedi, C., Battes, K.P., Cîmpean M., 2015, The karstic lake Iezerul Ighiel (Transylvania, Romania): its first limnological study, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Biologia, LX, 2, 39-60

Florescu, H.M., Maxim, M.M., Momeu, L., Cîmpean, M., Battes, K.P., 2015, Wetland algal communities from Balta Mică a Brăilei Nature Park (Romania), Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 17.2, “The Wetlands Diversity”, 23-44

Florescu, H.M., Cîmpean, M., Momeu, L., Leonte, L., Bodea, D., Battes, K.P., 2015, Ecological analyses on benthic diatom and invertebrate communities from the Someșul Mic catchment area (Transylvania, Romania), Studia Universitatis Babeş-Bolyai Biologia, LX, 1, 69-87

Battes, K.P., Momeu L., 2014, Diel vertical distribution of planktonic microcrustaceans (Crustacea: Cladocera, Copepoda) in a natural shallow lake from Transylvania, Romania, Journal of Limnology, 73(2): 34-44, DOI: 10.4081/jlimnol.2014.890

Battes K.P., Moldovan I., Sas A., 2014, Planktonic microcrustaceans (Crustacea: Cladocera, Copepoda) from several protected peat wetlands, differing in trophic state, North-Western Journal of Zoology 10 (Supplement 1): S78 – S86 IF 2013 = 0,700 http://biozoojournals.ro/nwjz/content/v10s1.html

Panaitescu,  A.- M., Cîmpean, M., Battes, K.P., 2014,  Water quality assessment from the Arieș River catchment area based on benthic invertebrates, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Seria Biologie, LIX, 1: 79-89

Battes, K.P., Tudosă, R., Momeu, L., Cristea, I., 2013, Diversity of plankton communities from Lake Zoreni (Transylvania, Romania), Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Ser. Biologia, LVIII, 2, 41-54

Ivașcu, C., Balaur, C., Cîmpean, M., Battes, K.P., 2013, Water quality assessment using biotic indices based on benthic invertebrates in the Caraș catchment area, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Ser. Biologia, LVIII, 2, 55-68

Battes, K.P., Măluţan, L.M., 2012, Planktonic microcrustacean communities from Cefa Nature Park (Crişana, Romania), Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 13 , “The Cefa Nature Park”, 81-98

Battes, K.P., Cîmpean, M., Jurcă, A., Fara M., Momeu, L., 2012, Limnological study of several freshwater lakes from Roşia Montană region (Transylvania, Romania), Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia, vol. LVII(57), nr.1, 67-82

Battes, K.P., Momeu, L., 2011, The use of plankton community for assessing the ecological status of Lake Ştiucii, Nature Reserve (Transylvania, Romania), Stud. Univ. “Babes-Bolyai”, Biol., Cluj-Napoca, LVI, 1, 59-67

Momeu L., Battes, K.W., Battes, K.P., Stoica, I., Avram, A., Cîmpean, M., Pricope, F., Ureche, D., 2009, Algal, macroinvertebrate and fish communities from the Arieş catchment area (Transylvania, Romania), Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res., “The Arieş River Basin”, 7, 151-182

Avram, A., Battes, K.P., Cîmpean, M., Kasza, R., 2009, Preliminary data on zooplankton and aquatic invertebrates from the Fînaţele Clujului Nature Reserve (Transylvania, Romania), Stud. Univ. “Babes-Bolyai”, Biol., Cluj-Napoca, LIV, 1, 71-78

Battes, K.P., 2008, Zooplanktonic microcrustaceans from several glacial lakes located in the Retezat Mountains (Transylvania, Romania), Stud. Univ. „Babeş-Bolyai”, Biol., Cluj-Napoca, LIII, 1, 3-7

Momeu, L., Battes, K.W., Pricope, F., Avram, A., Battes, K.P., Cîmpean, M., Ureche, D., Stoica, I., 2007, Preliminary data on algal, macroinvertebrate and fish communities from the Arieş catchment area, Transylvania, Romania, Stud. Univ. „Babeş-Bolyai”, Biol., Cluj Napoca, LII, 1, 25-36