Șef lucr. dr. Cîmpean Mirela

Teza de doctorat

Cîmpean Mirela, Studiul taxonomic şi ecologic asupra comunităţilor de acarieni acvatici (Acari, Hydrachnidia) din bazinul de drenaj al râului Someşul Mic şi rolul acestor organisme ca indicatori ai calităţii apei; 2010, Universitatea Babeș-Bolyai, coordonator ştiinţific: CS I dr. Dan Munteanu, domeniul Biologie

Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani

 1. Cimpean Mirela, Acarienii acvatici (Acari, Hydrachnidia) Taxonomie, Ecologie, Lista speciilor de acarieni acvatici din România, Acarieni acvatici din bazinul de drenaj al Someşului Cald, CASA CARTII DE STIINTA, CLUJ-NAPOCA, 2006, 1- 91
 2. Pavelescu Claudia, Cimpean Mirela, Pavelescu Claudia, Comunitatile de nevertebrate bentonice din Lacul Stiucii, 67-77, în Lacul Stiucii Studiu Monografic, Editor: Battes Karina Paula CASA CARTII DE STIINTA, CLUJ-NAPOCA, 2006
 3. Cimpean Mirela, Lista speciilor Grupului Hydrachnidia, 66-70, în Lista faunistică a României. Specii terestre şi de apă dulce, Editori: Moldovan O., Cîmpean, M., Borda, D., Iepure, S., Ilie, V., CASA CARTII DE STIINTA, CLUJ-NAPOCA, 2007
 4. Momeu Laura, Avram Anca Domnica, Battes Karina Paula, Cimpean Mirela, Algele, 12-14, în Lucrari practice de ecologie, Editor: Petrovici, M., Boboescu, I., EDITURA UNIVERSITATII DIN ORADEA, ORADEA, 2010
 5. Momeu Laura, Avram Anca Domnica, Battes Karina Paula, Cimpean Mirela, Nevertebratele acvatice, 14-20, în Lucrari practice de ecologie, Editor: Petrovici, M., Boboescu, I., EDITURA UNIVERSITATII DIN ORADEA, ORADEA, 2010
 6. Cimpean Mirela, Studiul taxonomic şi ecologic asupra comunităţilor de acarieni acvatici (Acari, Hydrachnidia) din bazinul de drenaj al râului Someşul Mic şi rolul acestor organisme ca indicatori ai calităţii apei, PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA, CLUJ-NAPOCA, 2011, 1-190
 7. Cimpean Mirela, Battes Karina Paula, Momeu Laura, Hidrobiologie, ape continentale – Ghid de lucrări practice, PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA, CLUJ-NAPOCA, 2011, 1-109
 8. Momeu Laura, Cimpean Mirela, Battes Karina Paula, Hidrobiologie, PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA, CLUJ-NAPOCA, 2011, 1-132
 9. Bălan Alexandra, Cîmpean Mirela, Utilizarea speciei Gammarus balcanicus în evaluarea toxicităţii detergenţilor, 177-183 în Ecologie Aplicată Metode şi Principii, Editor: Şandor, M , Editura Digital Data Cluj, 2012

Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 ani

 1. Cimpean Mirela, Gerecke Reinhard, Water mites (Acari. Hydrachnidia) from the Retezat National Park (Romania). în The Retezat National Park, Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 2006, 63-74
 2. Gerecke Reinhard, Pesic Vladimir, Cimpean Mirela, Water mites of the genus Neumania Lebert (Acari, Hydrachnidia: Unionicolidae: Pionatacinae) in the Mediterranean area, JOURNAL OF LIMNOLOGY, 43 (3), 2007, 187 – 198
 3. Momeu Laura, Battes K.W, Pricope Ferdinand, Avram Anca, Battes Karina Paula, Cimpean Mirela, Ureche Dorel, Stoica Ionut, Preliminary data on algal, macroinvertebrate and fish communities from the Aries catchment area, Transylvania, Romania, STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI. BIOLOGIA, LII, 1, 2007, 25 – 36
 4. Meleg Ioana, Cimpean Mirela, Pavelescu Claudia, Hyporheic fauna from interstitial of the Someş River basin (Transylvania, northwestern Romania), Travaux de L Institut de Speologie Emile Racovitza, 2009, 45-58
 5. Momeu Laura, Battes K.W, Battes Karina Paula, Stoica Ionut, Avram Anca Domnica, Cimpean Mirela, Pricope Ferdinand, Ureche Dorel, Algal, macroinvertebrate and fish communities from the Aries catchment area (Transylvania, Romania) , Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research , 2009, 149-180
 6. Avram Anca, Battes Karina Paula, Cimpean Mirela, Kasza Rafaela, Preliminary data on zooplankton and aquatic invertebrates from the Fînaţele Clujului Nature Reserve (Transylvania, Romania), STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI. BIOLOGIA, LIV, 1, 2009, 71 – 78
 7. Timus Natalia, Jurca Alin, Avram Anca, Cimpean Mirela, Water quality assessment using biotic indices based on benthic macroinvertebrates in the Someşul Mic catchment area, STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI. BIOLOGIA, LIV, 1, 2009, 60 – 71
 8. Moldovan, O. T., Levei, E, Banciu Manuela, Banciu Horia-Leonard, Levei Erika, Marin C, Pavelescu C, Brad Traian, Cimpean Mirela, Meleg Ioana, Iepure Sanda, Povara Ioan, Spatial distribution patterns of the hyporheic invertebrate communities in a polluted river in Romania, HYDROBIOLOGIA, 669 (1), 2011, 63 – 82
 9. Avram Anca, Cimpean Mirela, Aquatic invertebrate drift in Someşul Cald river with special regards on Ephemeroptera taxa, STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI. BIOLOGIA, , LVI, 1, 2011, 23 – 40
 10. Battes Karina Paula, Cimpean Mirela, Jurca Alin, Fara Melania, Momeu Laura, Limnological study of several freshwater lakes from Rosia Montana region (Transylvania, Romania) , STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI. BIOLOGIA, LVII, 2012, 67 – 82
 11. Ivascu Cosmin, Balaur Cosmin, Cimpean Mirela, Battes Karina Paula, Balaur Cosmin, Ivascu Cosmin, Water quality assessment using biotic indices based on benthic invertebrates in the Caraș catchment area , STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI. BIOLOGIA, , LVIII, 2 , 2013, 55 – 68
 12. Cimpean Mirela-Dorina, Battes Karina Paula, Palcau Cristina, AQUATIC INVERTEBRATE COMMUNITIES FROM THE TUR RIVER CATCHMENT AREA (TRANSYLVANIA, ROMANIA) , EBSCO: Academic Search Complete , ACTA OECOLOGICA CARPATICA, IX , 2016, P.129-140
 13. Cimpean Mirela-Dorina, Battes Karina Paula, Momeu Laura, florescu mihaela hrisa, Bodea Doru, Leonte Lenuta, Ecological analyses on benthic diatom and invertebrate communities from the Someșul Mic catchment area (Transylvania, Romania), Science Master Journal List – Journal Search – Thomson Reuters (2007), Studia Universitatis Babeş-Bolyai Biologia, LX, 1, 2015, P.69-87
 14. Cimpean Mirela-Dorina, Battes Karina Paula, Momeu Laura, florescu mihaela hrisa, Maxim M., Wetland algal communities from Balta Mică a Brăilei Nature Park (Romania), Index Copernicus International – I.C. Journal Master List , Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 17.2, “The Wetlands Diversity”, 2015, P.27-50
 15. Cimpean Mirela-Dorina, Rosu Cristina-Doina, Roba Carmen, Schiopu Ciprian, Pistea C., Florescu Mihaela Hrisa, The anthropic impact of waste Dumas on Water quality in the Neagra Sarului river basin , Index Copernicus International – I.C. Journal Master List , Ecoterra Journal of Environmental Research and Protection , 2015, P.25-31

Lucrări publicate în ultimii 10 ani în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi

 1. Avram Anca, Cîmpean Mirela, Pavelescu Claudia, Danau Claudia, Ecological study on aquatic macroinvertebrate communities from the Somesul Rece River, Studii şi Cercetări Ştiintifice, Serie Nouă Biologie, Univ. Bacău, 10, 2005, 37-42.
 1. Chiriac Gabriel, Pavelescu Claudia, Ristea Oana, Cîmpean Mirela, Rob Liliana, Csata Zoltan, Nechifor Roxana, Ihnatiw Oana, Preda Elena, Aspecte privind comunităţile de nevertebrate pe tronsonul românesc al Dunării în timpul expediţiei JDS 2, Mediul Înconjurător, 2, 2008, 26-32.