Șef lucr. dr. Crișan Florin

Teza de doctorat

Florin Crișan, Studii corologice, ecologice şi cenologice asupra macrolichenilor foliacei și fruticuloși din Munții Pădurea Craiului, Jud Bihor; 2001, Universitatea “Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca, prof. cons. dr. Ioan POP, domeniul Biologie

Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani

  1. Drăgulescu, , Bartók, K., Crişan, F., Lichenoflora judeţului Sibiu, Ed. Univ. Lucian Blaga, 2005, Sibiu, 131 p.
  2. Crişan, F., Pârvu, M., Analysis of the ecological behavior of the saxicolous and terricolous macrolichens from the Pădurea Craiului Mountains (Bihor Departament), in Pârvu, M., Pop, A., Cherecheşiu, V., (eds.) The National Symposium of Mycology, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2004, 39-50.
  3. Pârvu, M., Roșca-Casian, O., Negulescu, V., Crișan, F., Cherecheșiu, V., Parasite fungi on ornamental Rosaceae in Romania, Pârvu, M., Pop, A., Cherecheşiu, V., (eds.) The National Symposium of Mycology, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2004, 71-79.
  4. Crişan, F., Licheni foliacei şi fruticuloşi din Situl Cuşma, in Proorocu, M., Beldeanu, P., Crişan, A., eds., Situl Natura 2000 Cuşma, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2010, 115-125.

Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 ani1.       Gafta, D., Crișan, F., Scaling allometric relationships in pure, crowded, even-aged stands: do tree shade-tolerance, reproductive mode and wood productivity matter?, Annals of Forest Research, Bucureşti, 53 (2), 2010, 141-149.2. Jayalal,  U., Joshi, S., Koh, Y. J., Crișan, F., Hur, J.-S., Lichen Mycota in South Korea: The Genus Usnea, Mycobiology,  41(3),  2013, 126-130.3. Joshi, S., Kondratyuk, S. Y., Crișan, F., Jayalal,  U., Oh,  S.-O., Hur, J.-S., New Additions to Lichen Mycota of the Republic of Korea, Mycobiology, 41(4), 2013, 177-182.4. Jayalal,  U., Joshi, S., Oh,  S.-O., Kim, J.A., Koh, Y.J., Crișan, F., Hur, J.-S., The Lichen Genus Sticta in South Korea, Mycobiology,  42(1),  2014, 6-11.5. Yang Yi, Crisan Florin, Nguyen Thanh Thi, Jeong Min-Hye, Yu Young Hyun, Ha Hyung-Ho, Choi Kyung Hee, Jeong Hye Gwang, Jeong Tae Cheon, Lee Kwang Youl, Kim Kyung Keun, Hur Jae-Seoun, Kim Hangun, Inhibitory Activity of (+)-Usnic Acid against Non-Small Cell Lung Cancer Cell Motility, Science_Citation_Expanded, PLOS ONE, 11(1):, 2016, P.1 – 16

Lucrări publicate în ultimii 10 ani în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi   (neindexate)

  1. Crişan, F., Five new species for the Romanian lichen flora, in Gafta, D., Akeroyd, J., eds., Nature   Conservation, Concepts and Practice, Springer Verlag, 2006,131-136.
  2. Bartók, K., Crișan, F., Current level of knowlege on lichens involved in environment protection in polluted areas of Romania., Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Ambientum, 2007, 1/1-2, 1-14.
  3. Tothăzan, M. G., Crişan, F., Data upon the macrolichens in Bocului Mountain, Cluj County, Contrib. Bot., XLIII, Cluj-Napoca, 2008, 79-84.
  4. Crișan, F., Gafta, D., Communautés de lichens des Monts Pădurea Craiului (Carpates de     Transylvanie): une approche numérique à leur classification syntaxonomique et ordination écologique, Braun-Blanquetia, 46, 2010, 197-204.
  5. Crişan, F., Contributions to the study of the corticolous lichen vegetation of the Padurea Craiului Mountains (Bihor Department, Romania), Studia Universitatis Vasile Goldiş, Seria Ştiinţele vieţii, Arad, 20,3, 2010, 71-76.
  6. Crişan, F., Ardelean, I.V., The analysis of ecological behaviour of the macrolichens from Rosia Montana (Romania),  Studia Universitatis Vasile Goldiş, Seria Ştiinţele vieţii, Arad, 20,3, 2010, 53-56.