Șef lucr. dr. David Alin

Teza de doctorat

David, A., Cercetări faunistice, biologice şi ecologice asupra populaţiilor de păsări din Câmpia Fizeşului. 2008. Universitatea Babeş-Bolyai, coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. Nicolae TOMESCU, Biologie

Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani

 1. David, A., Ecologia populaţiilor de păsări din Câmpia Fizeşului. Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, Cluj-Napoca148 pp.
 2. David, A., Coroiu, I., Zoologia vertebratelor. Practicum. Editura Presa Universitară Clujeană, 2011, Cluj-Napoca146 pp.
 3. David Alin, Stermin Alexandru Nicolae , Sevianu Eliana-Maria, capitol, Ixobrychus minutus, Fauna Romaniei. Aves, Volum XV, Fasc. 2, EDITURA ACADEMIEI ROMANE , Editor: Dan Munteanu, 2015, P. 179-187
 4. David Alin, Stermin Alexandru Nicolae , Sevianu Eliana-Maria, capitol, Botaurus stellaris, Fauna Romaniei. Aves, Volum XV, Fasc. 2, EDITURA ACADEMIEI ROMANE , Editor: Dan Munteanu, 2015, P. 170-179

Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 ani

 1. Stermin, A., David, A., Sevianu, E., 2013. An Evaluation of Acoustic Monitoring Methods for a Water Rail (Rallus aquaticus) Population in a Large Reed Bed. Waterbirds, 36, 4, 463-469
 2. Sevianu, E, M., David, A., 2012. An estimate of population density of the fat dormouse Glis glis, movement and nest cohabitation in two types of forests in the Transylvanian Plain (Romania). Peckiana, 8: 11 – 21.
 3. Stermin, A., David, A., Coroiu, I., 2009. Nesting and reproductive characteristics of the Great crested grebe (Podiceps cristatus) breeding in Canpenesti Ponds (NW Romania). Studia UBB, seria Biologia, LIV (2) 19 – 27.
 4. Hartel, T., Moga, I., David, A., Coroiu, I., 2009. Species richness – pond area relationships in amphibians and birds in two Natura 2000 protected areas of Romania. Community Ecology, 10(2), 159 – 164.
 5. David, A., Coroiu, I., Bărbos, M., 2008. Bird species richness in Fizeş Plane (Central Transylvania, Romania). Studia UBB, seria Biologia, LIII (1) 51 – 62.
 6. Pasca, C., David, A., 2007. Carotenoids in birds’ life. Studia Univ. Babes-Bolyai, Biol, LII (2): 45 – 63.
 7. David, A., Vass, C., Coroiu, I., 2005. A New Case of Interspecific Brood Parasitism in Common Moorhen Gallinula chloropus. Avocetta, 29, 33 – 36.
 8. Moga, C. I., David, A., Hartel, T., Coroiu, I., (2005): Trophic spectrum of Asio otus (Strigidae) during a winter lacking significant snow cover. Biota. Journal of biology and ecology 6, 1-2, 43-48.
 9. Barbu-Tudoran, L., Craciun, C., David, A., Silasi-Mansat, R., 2004. Aspecte Ultrastructurale ale corpusculului de Glicogen la specii de pasari cu regim trofic diferit. Analele SNBC, IX, 2, 31 – 50.
 10. David, A., Coroiu, I., 2004. Breeding Biology of the Golden Eagle (Aquila chrysaetos chrysaetos) in the Gorge of Turda Nature Reserve (Transylvania, Romania). Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia, XLIX, 1, 23 – 36.
 11. Moga, I., David, A., Coroiu, I., Munteanu, D., 2004. Birds Fauna of the Fishponds from Campenesti (Cluj County, Romania). Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, XLVI, 251 – 269.
 12. Sevianu Eliana-Maria, David Alin, Malos Cristian-Valeriu, Reti Kinga-Olga, Stermin Alexandru Nicolae , Munteanu Dan , GIS MODELING FOR THE ECOLOGICAL RESTORATION OF A NATURE RESERVE: LEGII LAKE AND VALLEY (NW ROMANIA) – A CASE STUDY, Science_Citation_Expanded, CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES , VOL 10, N0. 4, 2015, P.173 – 180
 13. Stermin Alexandru Nicolae , David Alin, Dragoi Catalina, Coroiu Ioan, MUTE SWAN ( CYGNUS OLOR ) NESTING IN TRANSYL VANIA, SCOPUS, Brukenthal. Acta Musei,, 2015, P.515-518
 14. Hanspach Jan, David Alin, Loos Jacqueline, Dorresteijn Ine, vonWehrden Henrik, Moga Ioan Cosmin , Functional diversity and trait composition of butterfly and bird communities in farmlands of Central Romania, ScholarOne, Ecosystem Health and Sustainability, 2015, P.1-8

Lucrări publicate în ultimii 10 ani în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi        (neindexate)

 1. Stermin, A., David, A., Coroiu, I., 2011. Selectarea locului de cuibărit la corcodelul mic (Tachybaptus ruficollis) pe heleşteele de la Câmpeneşti, 145 – 151. În Rákosy L., Momeu, L., Prof. Univ. Dr. Bogdan Stugren. Volum Comemorativ, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 151 pp.
 2. Stermin, A., Pripon, L. R., David, A., Coroiu, I., Wetlands management for Little Crake (Porzana parva) conservation in a “Natura 2000” site. 2011 2nd International Conference on Environmental Science and Development IPCBEE vol.4 (2011) IACSIT Press, Singapore, 91 – 94.
 3. David, A., 2010. Avifauna sitului Natura 2000 Cuşma, 246 – 252. În Proorocu, M., Beldean, P., Crişan, A., Situl Natura 2000 Cuşma. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 286 pp.
 4. Coroiu I., David A., Borda, D., 2007. Colonii de hibernare a chiropterelor in Pestera Meziad. Miscellanea Chiropterologica , I, 77-81.
 5. David, A., Avifauna Lacului Ştiucii, 90 – 99. În Battes, K (ed.) Lacul Ştiucii. Studiu Monografic. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 99 p.