Șef lucr. dr. Goia Irina

Teza de doctorat

Goia Irina Gabriela, “Brioflora de pe substrat lemnos din bazinul superior al Arieşului. Studii briotaxonomice, corologice, ecologice şi cenologice”, 2001, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Pop Ioan, Biologie

Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani

 1. Goia, I., Groza, Gh., Exploatarea biologică 12p (19- 31), în Planul de management al sitului “Pădurile cu Pin negru de Banat”, Editura Brumar, 2006, 72p
 2. Sârbu A., Sîrbu, I., Oprea, A., Negrean, G., Cristea, V., Coldea, G., Cristurean, I., Popescu, G., Oroian, S., Tănase, C., Bartók, K., Gafta, D., Anastasiu, P., Crişan, F.,  Costache, , Goia, I., Maruşca, T., Oţel, V., Sămărghiţan, M., Hentea, S., Pascale, G.,  Răduţoiu, D., Baz, A., Boruz, V., Puşcaş, M., Hiriţiu, M.,  Stan, I.,  Fink, J., Arii speciale pentru protecţia si conservarea plantelor în România (Important Plant Areas (IPA-s) in Romania), Edit. Victor&Victor, Bucureşti, 2007,396 pag.
 3. Pătroescu, M., Chincea, I., Rozylowicz, L., Sorescu, C., Goia, I., Groza, G., Frăţilă, E., Iojă, C., Crişan, A., Bădescu, B., Crăciun, N., Pădurile cu Pinus nigra ssp. banatica – parte a reţelei NATURA 2000. Forests with Pinus nigra subsp. banatica – part of the NATURA 2000 network, Pătroescu, M., Chincea, I., Rozylowicz, L., Sorescu (edit.), Ed. Brumar, Timişoara, 2008,352 p. (partea mea – 40 p)
 4. Moldovan, O., Goia, I., Micu, D., Alte habitate stâncoase, 1p (63), în Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Gafta şi J.O. Mountford (coord.), 2008.
 5. Goia, I., Groza, Gh., Valoarea eco-protectivă şi monitorizarea pădurilor de pin bănăţean din Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, 15p (93-208), in Ecologie aplicată, V. Petrescu-Mag (edit.), Edit. Academic Press, Cluj- Napoca, 2008.
 6. Goia, I., Bidi, C., Briofitele, 29p, , in Situl Natura 2000 Cuşma, Proorocu, M., Beldean, P., Crişan, A. (edit.), Ed. Risoprint, 2011
 7. Goia, I., Beldean, M., Cercetări privind flora sitului Cușma, 25 p, in Situl Natura 2000 Cuşma, Proorocu, M., Beldean, P., Crişan, A. (edit.), Ed. Risoprint, 2011
 8. Goia, I., Beldean, M., Vegetația din situl Natura 2000 – Cușma, 12p, in Situl Natura 2000 Cuşma, Proorocu, M., Beldean, P., Crişan, A. (edit.), Ed. Risoprint, 2011
 9. Comanescu Petronela, Bita-Nicolae Claudia, Sanda Vasile, Dobrescu Codruta, Neblea Monica, Vicol Ioana, Holobiuc Irina, Ion Roxana, Manole Anca, Bodescu Florin, Negrean Gavril, Alexiu Valeriu, Popescu Aurel, Anastasiu Paulina, Mihailescu Simona, Goia Irina-Gabriela, carte, Ghidul de monitorizarea a speciilor de plante de interes comunitar din România, DOBROGEA , 2015, P. 120
 10. Comanescu Petronela, Dobrescu Codruta, Vicol Ioana, Neblea Monica, Holobiuc Irina, Ion I. D., Alexiu Valeriu, Bodescu Florin, Anastasiu Paulina, Goia Irina-Gabriela, capitol, Evaluarea generală a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România – Specii de plante, Raportul sintetic privind conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar din România, DOBROGEA , 2015, P. 11-52

Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 aniISI

 1. Muncaciu, S., Gafta, D.,Cristea, V., Roşca-Casiana, O., Goia, I., Eco-coenotic conditions and structure of Trollius europaeus populations in an extrazonal habitat complex (Transylvanian Carpathian foothills), Flora – Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 205, 2010, 711–720
 2. Dengler, J., Becker, T., Ruprecht, E., Szabó, A., Becker, U., Beldean, M., Bita-Nicolae, C., Dolnik, C., Goia, I., Peyrat, J., Sutcliffe, L.M.E., Turtureanu P.D., Uğurlu, E., Festuco-Brometea communities of the Transylvanian Plateau (Romania) – a preliminary overview on syntaxonomy, ecology, and biodiversity, Tuexenia 32, 2012, 319–359. Göttingen
 3. Ştefănuţ, S., Goia, I., Checklist and Red List of Bryophytes of Romania, Nowa Hedwigia, 95 (1-2), 2012, 54-104.
 4. Tsarev Anatoly, Hinkov Georgi, Bojovic Srdjan, Kamary Salim, Peruzzi Lorenzo, Gulcu Suleyman, Ture Cengiz, Alcantara Adrian Escudero, Carcaillet Christopher, Christou Andreas, Paitaridou Despina, Bogunic Faruk, Goudiaby Venceslas, Nikolic Biljana, Matevski Vlado, Gyuleva Veselka, Vasilevski Kole, Alexandrov Alexander, Naydenov Michel K., Naydenov Krassimir D., Goia Irina-Gabriela, Ancient split of major genetic lineages of European Black Pine: 5 evidence from chloroplast DNA, Science_Citation_Expanded, TREE GENETICS & GENOMES, 12 (4), 2016, P.1614 – 2950

BDI

 1. Sass-Gyarmati, A., Goia, I., Pócs, T., The distribution of Metzgeria violacea (Ach.) Dumort in the Apuseni Mountains (Romanian Western Carpathians). Folia Cryptog. Estonica, Fasc. 44, 2008, 121-124
 2. Niculescu M., Cruceru, S., Nicolin, A.L., Goia, I.G., Plant communities of Cynosurion cristati-Bl. et Tx. 1943 in the upper basin of the Luncavăţ river (Căpăţânii Mountains, Romania), Problems in biogeochemistry and geochemical ecology, 1(5), 2008, 86-93
 3. Goia I., Groza G., Beldean M., Oprea A., Niculescu M., Alien species from the Natural Park of the lower floodplain of the Prut River, Problems in biogeochemistry and geochemical ecology, 1(5), Problems in biogeochemistry and geochemical ecology , 1(5), 2008, 54-61
 4. Goia, I., Groza, G., Pârţilă, A., Social behaviour of the species from swamp communities as an indicator of human and natural impact, Problems in biogeochemistry and geochemical ecology, 3(7), 2008,. 125-134
 5. Goia, I, Schumacker, R. The study of corticolous bryophyte communities from the Arieşul Mare basin, Contribuţii Botanice, 2004, 57-68.
 6. Goia, I, Ştefănuţ, S. Rare bryophytes from Romania, identified from the upper basin of the Arieş River. Contribuţii Botanice, 2004, 57-68.
 7. Goia, I., Popescu, V., Briofitele ca Bioindicatori. A patra conferinţă Natională Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti, Sebeş, 2004, 2004, 365-368.
 8. Goia, I., Popescu, V., Principalele metode de utilizare a briofitelor ca bioindicatori. A patra conferinţă Natională Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti, Sebeş, 2004,2004,359-364
 9. Niculescu, M., Goia, I.G., Gal, A., Gheonea, R., Preliminary research on the Viola genus in the Căpăţânii Mountains Studii şi Cercetări. Biologie., (Șt.Naturii), Bistriţa 9, 2004,153-156.
 10. Goia, I., Şut, C., Evaluarea poluării solului în municipiul Baia Mare utilizând briofitele tericole ca bioindicatori, Environment and progress, 5,005, 179-185
 11. Goia, I., Distribution of rare bryophytes from Romania, identified from the upper basin of the Arieş River (II), Contribuţii Botanice, 2005,97-100
 12. Goia, I., Danci, O, Epyphytic bryophytes as bioindicators of air quality in Baia Mare city (Romania). În: Environment & Progress,6, 2006,. 204-209
 13. Goia, I., Kiss, R., Study on the diversity of epiphitic bryoflora of Creanga Micã Valley (Praid, Harghita country). În: Environment & Progress, 6, 2006, 210-216
 14. Goia, I., S-a stins un mare briolog. Carmela Cortini Pedrotti, Contribuţii Botanice, XLII, 2007,127-128.
 15. Niculescu, M., Pânzaru, R. L., Nicolin, A. L., Imbrea I. M., Goia, I. G., Plant communities of the Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. 1926 ( Syn. Asplenietalia rutae-murariae Oberd. et al. 1967) Order in the Căpăţânii Mountains, Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, Seria Agricultură, 51 (1), 2008, ISSN 1454-7414, http://www.revagrois.ro/rezumat.php?id=671
 16. Oprea, A., Goia, I., Tănase, C., Sîrbu, C., Assesment of species composition: endemics, relicts and red-listed plants (Tracheophytae, Bryophytae. and Fungi) in forest natural habitats of Romania, Contribuţii botanice, XLV, 2010,13-24.
 17. Oprea, A., Sîrbu, C., Goia, I., The vegetation of the Natural reserve Valea Fagilor – Luncaviţa (Tulcea County, Romania), Contribuţii Botanice, XLVI, 2011,17-32.
 18. Hajek Michal, Petra Hajkova, Dite Daniel, Goia Irina-Gabriela, Carex vaginata – new relict species in the Romanian flora, EBSCO, Contributii Botanice, 2015, P.7-13
 19. Soldan Zdenek, Schumacker Rene, Goia Irina-Gabriela, Multivariate analysis – a tool for bryosociological studies. Study Case for the bryophyte Epiphytic communities from the upper Arieș River Basin (Romania), EBSCO, Contributii Botanice, 2015, P.143-150
 20. Goia Irina-Gabriela, IN MEMORIAM Hon. Prof. René Schumacker (28 November 1937 – 10 Febuary 2015), EBSCO, Contributii Botanice, 2015, P.211-212

Lucrări publicate în ultimii 10 ani în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi

        Reviste

 1. Groza Gh., Muntean V., Goia , Beldean M., 2007, Researches on the artificial establishment of vegetation in mine dumps, New alternatives for agricultural resources, XXXVII ESNA annual meeting, ISBN 5-9530-0164-9, 4 p.
 2. Groza Gh., Beldean M., Goia , Niculescu M, The meadows floristic composition according to the human impact of the Meşendorf ecological farm (Braşov County), New alternatives for agricultural resources, XXXVII ESNA annual meeting, ISBN 5-9530-0164-9, 4p.

Selecție cu maximum 20 lucrări în volume de conferințe

 1. Goia, I., Dead wood – alive forest. Case study on the bryoflora from the upper basin of the Arieş river. “1st European Congress of Conservation Biology “Diversity of Europe” Book of Abstracts. Society for Conservation Biology. www.eccb2006.org., ECCB, Eger, Hungary., 2006, 112-113
 2. Goia, I., Groza, G., Hurdu, B., Studiul floristic al pădurilor de Pinus nigra banatica din Munţii Mehedinţi, Conservarea diversităţii plantelor “in situ” şi “ex situ”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2006, p 38
 3. Groza, G., Muntean, V., Goia, , Beldean, M., Researches on the artificial establishment of vegetation in mine dumps, New alternatives for agricultural resources, XXXVII ESNA annual meeting, Dubna-Rusia, ESNA, 2007,p. 54
 4. Groza, G., Beldean, M., Goia, , Niculescu, M, The meadows floristic composition according to the human impact of the Meşendorf ecological farm (Braşov County), New alternatives for agricultural resources, XXXVII ESNA annual meeting, Dubna-Rusia, ESNA, 2007, p.55
 5. Groza, G, Goia, I., Patroescu, M., Rozylowicz, L., Herişan, G., Chincea, I.,Carmen, S., The Banat black pine habitat – a priority habitat, 5th European Confference of the Conservation of Wild Plants in Europe,Universitatea București, București, 2007, p.67
 6. Goia, I., Groza, G., Ioja, C., Matache, M., Multidisciplinary research as premises for the ecological restoration of the Lower Prut Floodplain Natural Park, 5th European Confference of the Conservation of Wild Plants in Europe, Universitatea București, București, 2007, p.68
 7. Goia,, Schumacker, R., Epiphytic bryophytes communities from upper basin of the Arieş river – a multivariate analysis approach, European Society for new Methods in Agricultural Research. XXXVIII ESNA Annual Meeting, ESNA, Krakow-Poland, 2008, p 224
 8. Groza G., Goia I., Pătroescu Maria, Rozylowicz Laurenţiu, Herişan Gheorghe, Chincea Ilie, Carmen Sorescu, 2008, Multidisciplinary Approach towards the conservation of the Banat black pine habitat, European Society for new Methods in Agricultural Research. XXXVIII ESNA Annual Meeting, ESNA, Krakow-Poland, 2008, p 227
 9. Goia I., Groza, G., Niculescu, M., Aquatic Plant communities diversity related to pounds management in the Lower Prut Floodplain Natural Park, European Society for new Methods in Agricultural Research. XXXVIII ESNA Annual Meeting, ESNA, Krakow-Poland, 2008, p 223
 10. Cristea, V., Jarda, L., Holobiuc, I., Goia, I., Oprea, A., Puşcaş, M., Filipaş, L., Ursu, T., Palada, M., Ex-situ outdoor collection of Romanian endemic or endangered Dianthus species at “Alexandru Borza” Botanical Garden of Cluj-Napoca, Biodiversity: perpetuation or conservation?, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, 2009, p. 37
 11. Goia, I., Jarda, L., Palada, M., Cristea, V., Ex situ conservation of Dianthus giganteus banaticus Heuff, 2nd European Congress of Conservation Biology “Conservation Biology and beyound: from science to practice”, SCB, Prague, 2009, , p 129
 12. Goia, I., Bryofloristic studies in tha Vaser Valley – Maramureş Mountain Nature Park, Simpozionul Ştiinţific Conservarea diversităţii plantelor in situ şi ex situ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi,2009, p 64
 13. Bărbos, M., Gafta, D., Goia, I., Muncaciu, S., Şuteu, A., Cristea, V., Modelling the total and rare plant species richness and abundance of Nardus-dominated grasslands in the Romanian Carpathians,Vegetation Databases and Climate Change, 9th international Meeting on Vegetation Databases, IASV, Hamburg, 2010, p.41, (http://www.botanik.uni-greifswald.de/download_contributions.html?&L=1)