Șef lucr. dr. Stermin Alexandru

Teza de doctorat

“Biologia și ecologia unor specii problematice: cârstelul de baltă (Rallus aquaticus) și crestețul cenușiu (Porzana parva) – studiu asupra populațiilor din Câmpia Fizeșului”, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie și Geologie, 2012, Doctor în Biologie.

Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani

 1. David Alin, Stermin Alexandru Nicolae , Sevianu Eliana-Maria, capitol, Ixobrychus minutus, Fauna Romaniei. Aves, Volum XV, Fasc. 2, EDITURA ACADEMIEI ROMANE , Editor: Dan Munteanu, 2015, P. 179-187
 2. David Alin, Stermin Alexandru Nicolae , Sevianu Eliana-Maria, capitol, Botaurus stellaris, Fauna Romaniei. Aves, Volum XV, Fasc. 2, EDITURA ACADEMIEI ROMANE , Editor: Dan Munteanu, 2015, P. 170-179

Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 aniArticole ISI

1.Stermin, A.N., David A., Sevianu E., 2013, An Evaluation of Acoustic Monitoring Methods for a Water Rail (Rallus aquaticus) Population in a Large Reed Bed. Waterbirds, 36(4):463-469. (IF 2013: 0.648)

 1. Stermin, A.N., David, A., Pripon, L.R, Sevianu, E., Seifert, N., Eilers, A., Fregin, S, Haase, M., and A. Schmitz Ornés,  A. 2014. Limited genetic structure and diversity in the water rail Rallus aquaticus L., 1758 (Aves: Gruiformes: Rallidae) revealed by mitochondrial DNA analysis. Italian Journal of Zoology: 1-5. (IF 2014:0.791)
 2. Sevianu, E., Stermin, A.N., Malos, C., Reti, K., Munteanu, D. and David, A. 2015. GIS modeling for the ecological restoration of a natural reserve: Legii Lake and Valley (NW Romania) – A case study. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 10, No 4, p. 173 – 180. (Current IF: 0.63)
 3. Sevianu, E. and Stermin A.N. 2015. Estimation of Muscardinus avellanarius population density by live-trapping. Folia Zool. – 64 (4). (Current IF: 0.724)

Articole BDI

 1. Stermin A.N., Pripon, L.R., David, A., Sevianu, E., Coroiu I., 2014. Eficient methods in trepping Water Rails (Rallus aquaticus) and Little Crake (Porzana parva) for biological studyes. Studia UBB BIOLOGIA, LIX, 1, 91-96.
 2. Stermin, A.N., Pripon, L.R., David, A., 2012. The importance of homogenous vs. heterogenous wetlands in rallid (Rallidae) phenological seasons. Brukenthal Acta Musei, VII (3): 549-554.
 3. Stermin, A.N. and Pripon L.R., 2011, Baillon’s Crake (Porzana pusilla intermedia, Hermann 1804) geographical and historical distribution in Romania. Brukenthal Acta Muzei, VI (3): 493-498.
 4. Stermin, A.N., David, A., Coroiu, I., 2009. Nesting and Reproductive Characteristics of the Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) Breeding in Câmpeneşti Ponds from NW Romania. Sudia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Biologia, Cluj- Napoca, 54 (2) 19-25.
 5. Stermin, A.N., Drăgoi, C., David, A., Coroiu, I. 2015. Mute Swan (Cygnus olor) nesting in Transylvania. Brukenthal Acta Musei, X. 3.
 6. Stermin, A.N., Rakosy – Tican E., 2014. Etica reconstrucţiei ecologice. Studia UBB Bioethica, LIX, 1-2 (p. 39 – 44).
 7. PRIPON, L.R., STERMIN, A.N., 2013. Data compatibility in a long term study on bird fauna of Câmpeneşti anthropogenic wetland (NW Romania). Brukenthal Acta Muzei, VIII (3): 503-516.

Lucrări publicate în ultimii 10 ani în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi

     (neindexate)

Reviste

 1. STERMIN A.N., PRIPON L.R., DAVID A., COROIU I., 2011. Wetlands management for Little Crake (Porzana parva) conservation in a “Natura 2000” site. ICESD2011, 91-94.
 2. STERMIN A.N., DAVID A., COROIU I., 2011. Selectarea locului de cuibărit la corcodelul mic (Tachybaptus ruficollis), pe heleșteele de la Câmpenești (România). In: Volum comemorativ – Bogdan Stugren: 145- 149.
 3. STERMIN A.N., 2010. Semiotica gestuală în comuicare dintre profesor şi elev. Acta Didactica, Cluj-Napoca,IV, 187-192.
 4. STERMIN A.N., 2009. Lecţia ca spectacol de ştiinţă, Învăţarea eficientă: actualitate şi perspective. Studii şi cerctări, coord. Ciascai, L., Dulamă, M. E., Ilovan, O.M., Ed. Presa Universitară Clujană, Cluj- Napoca, 129-134.
 5. STERMIN A.N., 2009. Ştiinţa pentru copiii de azi, Tradiţii, Valori şi Perspective în Ştiinţele Educaţiei, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 51: 323-325.
 6. STERMIN, A.N., MAIER, C. 2008. Educaţie pentru sănătatea sufletului, Tradiţii, Valori şi Perspective în Ştiinţele Educaţiei, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 47: 346-352.