Șef lucr. dr. Teodor Lucian

Teza de doctorat

Teodor Lucian Alexandru, Studiul populaţiilor unor familii din suprafamilia Curculionoidea (Insecta;Coleoptera) din bazinul Arieşului şi cursul superior al Someşului Cald, 2003, Univ. “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Biologie şi Geologie, Cluj-Napoca, conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Tomescu Nicolae, domeniul Biologie.

Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 ani

 1. Teodor A., Vlad Antonie I. Suprafamilia Curculionoidea, pp: 148-168. In: Moldovan O. T., Cîmpean., Borda D., Iepure S., Ilie V. (eds.). Lista faunistică a României (specii terestre şi de apă dulce), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007.
 2. Teodor L. A. , Crişan M., Colonnelli E. Curculionoide din situl Natura 2000 Cuşma, pp: 192-215. In: Proorocu M., Beldean P., Crişan A. (eds.). Situl Natura 2000 Cuşma, Ed. RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2010.

Lucrări indexate ISI/BDI publicate în ultimii 10 ani

 1. Tomescu N., Ferenţi S., Teodor L. A., Covaciu-Marcov S. D, Cicort-Lucaciu A. Ş, Sucea F. N. Terrestrial Isopods (Isopoda: Oniscoidea) from Jiului Gorge National Park, Romania. NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY, Oradea, 7 (2), 2011: 277-285.
 2. Tomescu N., Teodor L. A., Ferenţi S. Three Porcellium species (Isopoda: Oniscidea, Trachelipodidae) in Romanian fauna: the variability of some specific morphological characters. NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY, Oradea, 8 (2), 2012: 257-267.
 3. Tomescu Nicolae, Teodor Lucian-Alexandru, Fernţi Sára, Covaciu-Marcov Severus Daniel, Trachelipus species (Crustacea, Isopoda, Oniscoidea) in Romanian fauna: morphology, ecology, and geographic distribution, Zoological_Record, NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY, 11(Supplement 1), 2015, P.1 – 106

Lucrări publicate în ultimii 10 ani în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi      (neindexate)

 1. Munteanu, C.L., Teodor L.A. CURCULIO-Institute on mission in Provence! Report on the 4th International Meeting of the CURCULIO-Institute in Cotignac, South France, from 16th to 23rd April 2006. – Weevil News: http://www.curci.de/Inhalt.html, CURCULIO-Institute: Mönchengladbach, (ISSN 1615-3472), 34, 2006: 1-4.
 2. Antonie Vlad I., Teodor L. A. The Rhynchitidae and Attelabidae families (Coleoptera, Curculionoidea) from a historic perspective. Acta Universitatis Cibinensis, Seria Şt. Agr., Univ. “Lucian Blaga”, Sibiu, 1, 1(6), 2006: 5-15.
 3. Teodor L. A., Antonie Vlad I. Taxonomical spectrum and distribution of snout beetle species (Coleoptera: Curculionoidea) from the Arieş River basin and the upper course of the Someşul Cald River. Acta Universitatis Cibinensis, Seria Şt. Agr., Univ. “Lucian Blaga”, Sibiu, 1, 1(6), 2006: 227-236.
 4. Teodor L. A., Crişan A. The snout-beetles (Coleoptera, Curculionoidea) from the middle Arieş River basin (Apuseni Mountains, Romania). Entomol. rom.11, 2006: 21-48.
 5. Teodor L. A., Teodor Beatrice, Curculionidele (Coleoptera: Curculionoidea) din zona Rimetea (Munţii Apuseni, România). Bul. inf. Entomol., Cluj-Napoca, 18, 2007: 79-90.
 6. Teodor L. A., Crişan M. Snout-beetles (Coleoptera, Curculionoidea) from the Colibiţa area (Bârgău Mountains, Romania). Studia UBB. Biologia, Cluj-Napoca, LV(2), 2010: 15-38.
 7. Stüben P. E., Sprick P., Behne L., Alziar G., Colonnelli E., Giusto C., Messutat J., Teodor L. A. The Curculionoidea (Coleoptera) of Cyprus. Results of a collecting journey on Cyprus by members of the CURCULIO Institute in April 2010. SNUDEBILLER. Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea, Mönchengladbach, CURCULIO-Institute, 13, 2012: 80-137.
 8. David D. C., Teodor L. A., Savini D. The diversity of Apionidae species (Coleoptera, Curculionoidea) from the surroundings of Cluj-Napoca, Romania. Studia UBB. Biologia, Cluj-Napoca, LVII(1), 2012: 3-14.
 1. Teodor L. A. Die Rüsselkäfer (Coleoptera: Curculionoidea) der Gegend Rimetea (Trascăugebirge). inf. Entomol., Cluj-Napoca, 21, 2010/2013: 90-97.

Selecţie cu maximum 20 lucrări în volume de conferinţe

 1. Perju T., Bodis I., Crişan M., Teodor L. A. Phytophagous invertebrates, listed and unlisted with plant protection quarantine status, neobiota in Romania, Neobiota din România, Univ. “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Biologie şi Geologie, Departamentul de Taxonomie şi Ecolgie, Cluj-Napoca, 2009. In: Rákosy L., Momeu L. (eds.)., Neobiota din România, Presa Universitară Clujeană: 114-123.
 2. Perju T., Teodor L. A. Western corn’s root (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) in extension, Neobiota din România, Univ. “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Biologie şi Geologie, Departamentul de Taxonomie şi Ecolgie, Cluj-Napoca, 2009. In: Rákosy L., Momeu L. (eds.). Neobiota din România, Presa Universitară Clujeană: 159-162.
 3. Teodor L. A., Perju T. Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae; Rhynchophorinae) as neobiota in Romania, Neobiota din România, Univ. “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Biologie şi Geologie, Departamentul de Taxonomie şi Ecolgie, Cluj-Napoca, 2009. In: Rákosy L., Momeu L. (eds.). Neobiota din România, Presa Universitară Clujeană:163-165.
 1. Tomescu N., Mureşan D., Teodor L. A. Izopode terestre din bazinul inferior al Arieşului: cercetări faunistice şi ecologice, Simpozion comemorativ “Ecologia în România – Tradiţii şi perspective”, Cluj-Napoca, 2008. In: Rákosy L., Momeu L. (eds.). Volum comemorativ – Bogdan Stugren, Presa Universitară Clujeană, 2011: 39-45.
 1. Teodor L. A. Studii privind ecologia curculionidelor (Coleoptera: Curculionoidea) din bazinul Arieşului şi cursul superior al Someşului Cald, Simpozion comemorativ “Ecologia în România – Tradiţii şi perspective”, Cluj-Napoca, 2008. In: Rákosy L., Momeu L. (eds.). Volum comemorativ – Bogdan Stugren, Presa Universitară Clujeană, 2011: 109-143.
 2. Teodor L. A., Dănilă I. Biodiversitatea curculionidelor (Coleoptera, Curculionoidea) din partea de Nord a Moldovei (România), Simpozionului “Biodiversitatea şi Managementul Insectelor din România”, Univ. “Ştefan cel Mare”, Suceava, 2010. In: Brudea V., Duduman M. L., Rákosy L. (eds.). Volumul de lucrări al Simpozionului “Biodiversitatea şi Managementul Insectelor din România”, Suceava, 24-25 septembrie 2010, În memoria entomologului bucovinean Ioan Nemeş, Ed. Univ. “Ştefan cel Mare”, Suceava, 2011: 101-114