Programarea examenelor

Postat în Anunțuri studenti

Rugăm reprezentanţii de an să  ridice fişa pentru PROGRAMAREA EXAMENELOR

  •  specializările : Biologie,  E.P.M., Biochimie, Biotehnologii industriale, Biologie ambientala,  liniile română, maghiară şi germană + MASTERATELE pe domeniul Biologie

fişele se ridică de la Decanatul facultăţii

  • specializările: Geologie, Inginerie geologică + Geologie aplicată,

fişele se ridică de la d-na Reszeg Voichiţa, Departamentul de Geologie (str.M.Kogălniceanu nr.1)

Lipsa programării duce la neasigurarea sălilor pentru examene

Fişa se predă la Decanat (respectiv, la d-na Reszeg) până în data de 11 IANUARIE  2018