Rezultate – Concursul “EMIL RACOVIȚĂ” pentru admiterea 2018

Postat în Anunț

Mulţumim tuturor participanţilor la concurs.

Concurenţii care nu au fost declaraţi admişi se pot înscriere la concursul de admitere, sesiunea iulie 2018, conform cerinţelor din Regulamentul de admitere.
Specizări disponibile pentru Admiterea din sesiunea iulie 2018  
http://bioge.ubbcluj.ro/category/admitere-licenta/.

Rezultate – Concursul “EMIL RACOVIȚĂ” pentru admiterea 2018

Concurenţii declaraţi ADMIŞI sunt rugaţi să citească cu atenţie instrucţiunile de mai jos :

Confirmarea ocupării locului, se face în perioada :

 • 11-13 iulie 2018, între orele 900 – 1400
 • 14 iulie 2017, între orele 900 – 1200
 • 16-18 iulie 2017, între orele 900 – 1400

 prin depunerea dosarului de înscriere, ce va cuprinde următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original);
 • certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original); 
 • două fotografii tip 3/4 cm (tip buletin);
 • copie după cartea de identitate
 • dosar plic
 • fişa de preînscriere : Pentru a simplifica procedura de înscriere candidaţii sunt rugaţi să completeze preînscrierea on-line, la adresa : https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
 • fișa tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv
 • chitanţa de achitare a taxelor  de ADMITERE (adica Taxa de admitere  în valoare de 70  RON ; Taxa de procesare, în valoare de 50 lei RON, a fost achitată la înscrierea pentru concursul “Emil Racoviţă”)

FOARTE IMPORTANT !
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură.
 !!! ATENŢIE – locul obţinut se anulează dacă nu se face confirmarea în perioada de înscriere !!!